Nyheder fra TVIS

Eskild fra Strib i 9. klasses erhvervspraktik

2021-11-27

Eskild fra Strib har været i 9. klasses erhvervspraktik hos TVIS, hvor han fulgte vores driftsmester, Dariusz, på rigtig mange af vores veksler- og pumpestationer. Det er et komplekst system, der efterhånden strækker sig over 123 kilometer i fire kommuner. Driftsmestrene laver oftest de tekniske løsninger selv, så det skal Eskild selvfølgelig også. Derfor har han lavet sin egen overkogs-sikring på vores vekslerstation ved Skærbækværket, som sikrer, at vekslerne slår fra, hvis vandet mod forventning skulle nå en temperatur på over 100,5 grader. På den måde er rørsystemet beskyttet på forbruger-siden. -Det har været spændende at komme rundt på så mange stationer og prøve selv og bruge hænderne. Det gør det meget nemmere at forstå, hvordan fjernvarme fungerer, og det gør det nemmere, når jeg får lov at prøve selv. Det gør det også nemmere at forstå, hvor langt der er mellem statio...

Tags: Drift

Læs hele nyheden

TVIS bygger ny pumpe- og vekslerstation

2020-09-10

  TVIS etablerer en ny pumpestation og vekslerstation i Kolding, og rørarbejdet er færdigt på begge stationer. ”Vi er så langt, at vi har fået etableret de sidste par rør ved stationen ved Kolding Sygehus, som fremover også skal være en pumpestation. I Uge 38 har vi tappet 600 kubikmeter vand af den eksisterende TVIS-ledning på tre kilometer mellem Kolding Sygehus og Energnist,...

Læs mere

Reserveanlæg til spædevand er i drift

2020-09-10

  I hele juli, august og indtil uge 38 producerer TVIS selv spædevand til fjernvarmesystemet, mens Skærbækværket er under revision. Fotos: John Gregersen, driftsmester ved TVIS, har sammen med sine kolleger været på et lille genoplæringskursus i spædevandssystemet....

Læs mere

228 millioner kroner til lokale anlæg

2020-06-26

  Alle fire byråd i TVIS' ejerkommuner har nu godkendt en lånebevilling til TVIS på 228 millioner kr. ved Kommunekredit, så de økonomiske rammer for fremtidens udvidelser og opgraderinger er på plads. Det betyder også, at TVIS fortsat opretholder et højt aktivitetsniveau i Trekantområdet, arbejder videre med den grønne omstilling og reducerer varmeforbrugernes omkostninger....

Læs mere

Akkumuleringstanken leverer sommervarmen

2020-06-26

I en lille uges tid har akkumuleringstanken på Skærbækværket leveret varmen, mens biomasse-kedlerne holder ferie henover sommeren indtil september, omtrent. Sammen med overskuds- og affaldsvarme dækker den ejerkommunernes varmebehov i sommermånederne....

Læs mere

Med nye udstykninger i Gauerslund følger fjernvarmen med

2020-06-26

  Knap en kilometer rør bliver lagt i jorden langs Fælleshåbsvej i Brejning i forbindelse med nye udstykninger. Det er Gauerslund Fjernvarme, som etablerer en ny hovedledning fra Hasselvang i forbindelse med byggemodningen af Brethparken og nyt plejecenter og daginstitution i Gauerslund. Det er 58 udstykninger på det nye boligområde, som vi kan forsyne, og der kommer 79 bolig-...

Læs mere

Nye målere ved Vejle Spildevand

2020-05-15

TVIS har ansvaret for alle aftaler om overskudsvarme i Trekantområdet, der er over 250 KWh på årsbasis, og i 2019 overgik aftalen om overskudsvarme fra Vejle Spildevands to gasmotorer fra Vejle Fjernvarme til TVIS. En del af aftalen om leverancen har været, at TVIS skulle installere nye målere ved Vejle Spildevand og ny fjernaflæsning af målerne, både til TVIS og til Vejle Fjernvarme....

Tags: Drift

Læs mere
selecter

Årstal


Alle