TVIS bygger ny pumpe- og vekslerstation

2020-09-10

 

TVIS etablerer en ny pumpestation og vekslerstation i Kolding, og rørarbejdet er færdigt på begge stationer.

”Vi er så langt, at vi har fået etableret de sidste par rør ved stationen ved Kolding Sygehus, som fremover også skal være en pumpestation. I Uge 38 har vi tappet 600 kubikmeter vand af den eksisterende TVIS-ledning på tre kilometer mellem Kolding Sygehus og Energnist, og så har vi forbundet de nye rør fra de to nye stationer til TVIS-nettet”, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

Anhugning ved Vekslerstationen, K39

Rørene fra Vekslerstationen, K39, bliver koblet på TVIS’ eksisterende rør med et T-stykke, som svejses fast.

Svejsningerne bliver derefter røntgenfotograferet for at sikre kvaliteten.

Ny aftale kræver nye stationer<

Ny aftale kræver nye stationer

TVIS har indgået en ny varmeaftale med Energnist, som blandt andet medfører, at alle fjernvarmeselskaberne i TVIS-området fremover får varmeforsyningen via TVIS.

Det betyder også, at TVIS skal etablere nye vekslere, pumper og tracé i Kolding.

 

Foto: De to nye veksler er etableret i en eksisterende kedelbygning i Kolding, K39

Ny aftale kræver nye stationer

TVIS har indgået en ny varmeaftale med Energnist, som blandt andet medfører, at alle fjernvarmeselskaberne i TVIS-området fremover får varmeforsyningen via TVIS.

Det betyder også, at TVIS skal etablere nye vekslere, pumper og tracé i Kolding.

 

Foto: De to nye veksler er etableret i en eksisterende kedelbygning i Kolding, K39

Ny aftale kræver nye stationer<

”Vi etablerer en ny vekslerinstallation på Trefor’s eksisterende kedelcentral, K39 eller Brogården. Vi etablerer også nye pumper på transmissionsledningen i en eksisterende kedel- og vekslercentral ved Kolding Sygehus, som også tilhører Trefor. Fremover bliver det derfor også en pumpestation, som vi kalder P31″, siger Brian Schmidt.

Varmeleverancen fra Energnist er hidtil ført direkte ind i Trefors distributionsnet, mens TVIS har suppleret varmeleverancen fra øst. Fremover skal hele leverancen fra Energnist ske til TVIS’ transmissionsledning, og derfor er det nødvendigt at etablere en ny vekslerinstallation.

Foto: Færdig ombygning af vekslerstation, K39/Brogården

<
<

TVIS’ transmissionsledning ligger i jorden ca. 30 meter fra centralen, og vi laver en afgrening fra transmissionsledningen og ind i kælderen. Der er gode forhold og god plads til den nye vekslerinstallation, hvor vi kan bruge eksisterende vekslerstationers skabeloner for PI-diagram, komponentliste, styring og så videre.

Veksler-installationen laves med to pladevarmevekslere med en samlet effekt på ca. 40 MW.

Foto: Før ombygning af K39/Brogården, men med de nye vekslere

TVIS’ transmissionsledning ligger i jorden ca. 30 meter fra centralen, og vi laver en afgrening fra transmissionsledningen og ind i kælderen. Der er gode forhold og god plads til den nye vekslerinstallation, hvor vi kan bruge eksisterende vekslerstationers skabeloner for PI-diagram, komponentliste, styring og så videre.

Veksler-installationen laves med to pladevarmevekslere med en samlet effekt på ca. 40 MW.

Foto: Før ombygning af K39/Brogården, men med de nye vekslere

<

Ny pumpestation P31 ved Kolding Sygehus

Transmissionsledningen mellem Energnist og K31-Skovparken blev etableret i 2007, hvor ledningen blev forberedt til en leverance på op til ca. 65 MW, under forudsætning af der blev etableret en pumpestation omkring K31.

Da varmeleverancen dengang var lavere, blev der kun etableret pumper på Energnist, og derfor er kapaciteten ved TVIS begrænset til ca. 30-40 MW.

 

Foto: K31 før ombygning til pumpestation, P31

Ny pumpestation P31 ved Kolding Sygehus<
<

For at øge kapaciteten etablerer TVIS en pumpestation, hvor vores beregninger viser, at der er behov for pumpekapacitet på ca. 180 kW, fordelt på 2 pumper.

Begge installationer skal være klar til drift 1. oktober 2020. Trefor forventer en stigning i varmebehovet i området i fremtiden, samtidigt er vi forberedt på nye forbrugere i Vamdrup.

Foto: K31/Skovparken med de to nye pumper

For at øge kapaciteten etablerer TVIS en pumpestation, hvor vores beregninger viser, at der er behov for pumpekapacitet på ca. 180 kW, fordelt på 2 pumper.

Begge installationer skal være klar til drift 1. oktober 2020. Trefor forventer en stigning i varmebehovet i området i fremtiden, samtidigt er vi forberedt på nye forbrugere i Vamdrup.

Foto: K31/Skovparken med de to nye pumper

<