CO2-beregning

I 2018 gik Skærbækværket i drift efter en ombygning til bæredygtig biomasse, hvilket sænkede fjernvarmens CO2-udledning med 83%. Miljøprofilen på fjernvarmen i Trekantområdet er et rigtig godt argument for at have fjernvarme, og er en af årsagerne til, at fjernvarmen har en nøglerolle i den grønne omstilling. Siden 1990 er CO2-udledningen fra fjernvarme blevet sænket med 75%.

I 2020 indgik TVIS en ny varmeaftale med Energnist i Kolding, hvilket øger aftaget af varme fra Energnist med 260%. Dels breder det vores leverancer ud på flere leverandører, så forsyningssikkerheden øges, men øger også de fossile fraktioner i CO2-regnskabet.

Vores miljøberegninger viser sammensætningen af udledningen fra vores leverandører. Langt størstedelen af fjernvarmens varmekilder til fjernvarmen er CO2-neutrale, men der er stadig fossile fraktioner, som vi arbejder for at udfase.

 

 

Fjernvarmedeklaration 2021

Produktion

Brændsler

Produktion Brændsel
Flis 53,3% 61,3%
Affald 22,8% 35,5%
Naturgas 2,1% 3,3%
Overskudsvarme 21,8%

Emissioner til luft

Drivhusgas i alt (CO2-ækvivalent) 15,203 kg/GJ 54,732034 g/kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 14,930 kg/GJ 53,749534 g/kWh
CH4 (Methan - drivhusgas) 1,669 g/GJ 0,006010 g/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas) 0,776 g/GJ 0,002793 g/kWh
SO2 (svovldioxid) 4,352 g/GJ 0,015669 g/kWh
NOx (kvælstofilter) 69,978 g/GJ 0,251922 g/kWh
CO (Kulilter) 47,129 g/GJ 0,169666 g/kWh
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 3,360 g/GJ 0,012097 g/kWh
Partikler (støv) 0,291 g/GJ 0,001049 g/kWh

Miljødeklaration for leverance fra TVIS i 2021

Fossiltfri andel af produktion 88%
Brændselsforbrug pr. lev. Varme 0,65 GJ/GJ
Emission af CO2 pr. leveret varme 12,03 kg/GJ
Emission af CO2 pr. leveret varme 43,30 kg/MWh

CO2 fra leverancer fra TVIS pr. kommune

Total 63.026
Fredericia Kommune 19.252 Ton/år
Kolding Kommune 16.700 Ton/år
Middelfart Kommune 5.447 Ton/år
Vejle Kommune 21.627 Ton/år

Historisk fossil andel