CO2-beregning

Miljøprofilen på fjernvarmen i Trekantområdet er et rigtig godt argument for at have fjernvarme, og for at den har en nøglerolle i den grønne omstilling. COWI foretager årligt miljøberegninger for TVIS, som viser, at hvis et naturgas-opvarmet hus konverteres til fjernvarme, så giver det årlig reduktion af CO2-udledning på 2.998 kg.

CO2-udledningen fra et standardhus, der forsynes af ét af fjernvarmeselskaberne i TVIS-området er 597 kg CO2-ækvivalenter om året, som inkluderer CO2 og andre drivhusgasser. Langt størstedelen af fjernvarmens varmekilder til fjernvarmen er CO2-neutrale, men der er stadig fossile fraktioner, som vi skal have udfaset.

CO₂ ækvivalenter pr. kommune

2015 2018 Besparelse fra 2015 til 2018
Fredericia Kommune 32.427 12.081 20.346 Ton/ år
Kolding Kommune 22.918 10.449 12.468 Ton/ år
Middelfart Kommune 8.692 3.359 5.333 Ton/ år
Vejle Kommune 34.700 13.297 21.404 Ton/ år
TOTAL 98.737 39.186 59.551 Ton/år

Besparelse ved konverteringer

Standardforbruger 18,1 MWh Reference TVIS 2018 Besparelse ved konvertering
Konvertering af gasforbruger 3.595 597 2.998 Kg CO2-ækvivalenter/år
Sammenlignet med Varmepumpe 1.241 597 644 Kg CO2-ækvivalenter/år