CO2-beregning

I 2018 gik Skærbækværket i drift efter en ombygning til bæredygtig biomasse, hvilket sænkede fjernvarmens CO2-udledning med 83%. Miljøprofilen på fjernvarmen i Trekantområdet er et rigtig godt argument for at have fjernvarme, og er en af årsagerne til, at fjernvarmen har en nøglerolle i den grønne omstilling. Siden 1990 er CO2-udledningen fra fjernvarme blevet sænket med 75%.

I 2020 indgik TVIS en ny varmeaftale med Energnist i Kolding, hvilket øger aftaget af varme fra Energnist med 260%. Dels breder det vores leverancer ud på flere leverandører, så forsyningssikkerheden øges, men øger også de fossile fraktioner i CO2-regnskabet.

COWI foretager årligt miljøberegninger for TVIS, som viser sammensætningen af udledningen fra vores leverandører. Langt størstedelen af fjernvarmens varmekilder til fjernvarmen er CO2-neutrale, men der er stadig fossile fraktioner, som vi arbejder for at udfase.

Fjernvarmedeklaration 2020

Produktion

Brændsler

Produktion Brændsel
Flis 52% 66%
Affald 23% 33%
Naturgas 1% 1%
Overskudsvarme 25% 0%

Emissioner til luft

Drivhusgas i alt (CO2-ækvivalent) 15,678 kg/GJ 4,354916 g/kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 15,385 kg/GJ 4,273546 g/kWh
CH4 (Methan - drivhusgas) 1,916 g/GJ 0,000532 g/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas) 0,822 g/GJ 0,000228 g/kWh
SO2 (svovldioxid) 4,897 g/GJ 0,001360 g/kWh
NOx (kvælstofilter) 73,909 g/GJ 0,020530 g/kWh
CO (Kulilter) 43,409 g/GJ 0,012058 g/kWh
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 3,849 g/GJ 0,001069 g/kWh
Partikler (støv) 0,759 g/GJ 0,000211 g/kWh

Miljødeklaration for leverance fra TVIS i 2020

Fossiltfri andel af produktion 89%
Brændselsforbrug pr. lev. Varme 0,71 GJ/GJ
Emission af CO2 pr. leveret varme 12,39 kg/GJ
Emission af CO2 pr. leveret varme 44,61 kg/MWh

CO2 fra leverancer fra TVIS pr. kommune

Total 64.928
Fredericia Kommune 19.833 Ton/år
Kolding Kommune 17.204 Ton/år
Middelfart Kommune 5.612 Ton/år
Vejle Kommune 22.279 Ton/år

Historiske fossile brændsler