Fjernvarme i Trekantområdet

Fjernvarmen i Trekantområdet er et effektivt samarbejde på tværs af kommunegrænser, der sikrer et helt fundamentalt behov, som vi alle har. TVIS har ansvaret for, at de seks tilsluttede fjernvarmeselskaber i vores fire ejerkommuner har tilstrækkeligt med varme, så de kan dække deres forbrugeres varmebehov. Det gør vi ved at indgå aftaler med lokalområdets varmeleverandører, hvor de største aftaler gælder overskudsvarme fra Crossbridge Energy’s kølevands- og raffineringsprocesser, biomassevarme fra Ørsted/Skærbækværket og affaldsvarme fra Energnist, i Kolding.

TVIS gør overskudsvarme til en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til lave priser ved at effektivisere forsyningen i det store og små. Vi overvåger og vedligeholder 123 km transmissionsledninger og 60 stationsanlæg på tværs af fire kommuner i Trekantområdet, hvor 34 af dem er varmevekslerstationer og 9 er pumpestationer. Vi sørger for, at ni selvstændige fjernvarmeselskaber kan levere varme til knap 60.000 forbrugere tilsammen, hvor én forbruger kan være en virksomhed, institution, beboelsesejendom eller et parcelhus. TVIS årlige varmeleverance svarer til varmebehovet i 115.000 standardhuse eller for 242.000 borgere.

Varme har vi alle brug for

TVIS og fjernvarmeselskabernes opgave er på vegne af varmeforbrugerne at opretholde en konkurrencedygtig, forsyningssikker og miljøhensigtsmæssig varmeforsyning. På den måde understøtter vi erhvervsudvikling, bosætning og kommunernes grønne regnskaber, fordi vi effektiviserer udnyttelsen af energien på den korte og den lange bane. Det bringer helt automatisk fjernvarmeforbrugerne foran i den grønne omstilling samtidigt med, at de lave varmeomkostninger og den høje forsyningssikkerhed gør fjernvarmen tilgængelig for mange og hensigtsmæssig at udbrede til endnu flere.

 

Se video om fjernvarmen i Trekantområdet
Fredericia Kommune<

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune aftager i alt 26% af TVIS’ samlede varmeleverancer via to fjernvarmeselskaber. Hele kommunens fjernvarmeforbrug fra TVIS var 1.838 TJ i 2018, hvilket svarer til forbruget i godt 28.000 standardhuse. 87% af kommunens bygninger er opvarmet med fjernvarme, hvilket også betyder, at udvidelsesmulighederne er tæt på at være udnyttet.

De to fjernvarmeselskaber, der forsyner Fredericias fjernvarmeforbrugere, er Fredericia Fjernvarme og Trefor Varme med henholdsvis 9.800 og 6.100 tilsluttede forbrugere.

Fredericia Kommune har i sin klimaplan vedtaget 53 klimaindsatser, som skal sænke CO2 med 70% i 2030 og bane vejen for en CO2-neutral kommune i 2050, hvor fjernvarmen har en nøglerolle.

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune aftager i alt 26% af TVIS’ samlede varmeleverancer via to fjernvarmeselskaber. Hele kommunens fjernvarmeforbrug fra TVIS var 1.838 TJ i 2018, hvilket svarer til forbruget i godt 28.000 standardhuse. 87% af kommunens bygninger er opvarmet med fjernvarme, hvilket også betyder, at udvidelsesmulighederne er tæt på at være udnyttet.

De to fjernvarmeselskaber, der forsyner Fredericias fjernvarmeforbrugere, er Fredericia Fjernvarme og Trefor Varme med henholdsvis 9.800 og 6.100 tilsluttede forbrugere.

Fredericia Kommune har i sin klimaplan vedtaget 53 klimaindsatser, som skal sænke CO2 med 70% i 2030 og bane vejen for en CO2-neutral kommune i 2050, hvor fjernvarmen har en nøglerolle.

Fredericia Kommune<

Kolding Kommune

Kolding Kommune er TVIS’ største aftager af varme, og i 2018 blev 2.468 TJ fjernvarme sendt til Trefor Varme, som forsyner de nuværende 19.300 fjernvarmeforbrugere i TreFor Varme’s forsyningsområde i Kolding. Det svarer til forbruget i knap 38.000 standardhuse. I 2020 og i 2021 etablerer TVIS en ny forsyningsledning til Vamdrup Fjernvarmes 1.168 varmeforbrugere, som herefter modtager størstedelen af områdets varmeforsyning fra TVIS, samtidig med at fjernvarmeforbrugerne sænker sin CO2-udledning med 93%. Herefter er Christiansfeld Fjernvarme det eneste fjernvarmeselskab i Kolding Kommune, som ikke modtager varme fra TVIS.

Kolding Kommune<
Middelfart Kommune<

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune aftager 7% af TVIS’ samlede varmeforsyning, som Middelfart Fjernvarme fordeler til 6.617 varmeforbrugere. Der er dog flere fjernvarmeselskaber i Middelfart Kommune, som ikke forsynes af TVIS; i Nørre Aaby, Gelsted og Ejby.

Middelfart kommune aftog 511 TJ i 2018, hvilket svarer til forbruget i godt 7.800 standardhuse. Vi ser frem til en række udvidelser og gaskonverteringsprojekter over de næste 20 år, som samlet svarer til en forventet udvidelse ved Middelfart Fjernvarme med 14%.

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune aftager 7% af TVIS’ samlede varmeforsyning, som Middelfart Fjernvarme fordeler til 6.617 varmeforbrugere. Der er dog flere fjernvarmeselskaber i Middelfart Kommune, som ikke forsynes af TVIS; i Nørre Aaby, Gelsted og Ejby.

Middelfart kommune aftog 511 TJ i 2018, hvilket svarer til forbruget i godt 7.800 standardhuse. Vi ser frem til en række udvidelser og gaskonverteringsprojekter over de næste 20 år, som samlet svarer til en forventet udvidelse ved Middelfart Fjernvarme med 14%.

Middelfart Kommune<

Vejle Kommune

Seks af de snart ni fjernvarmeselskaber i Trekantområdet, som er forsynet med varme via TVIS, ligger i Vejle. Derudover har vi direkte forsyningsaftaler med Vejle Sygehus og Gårslev Gartneri. Vejle Kommune aftog 2.029 TJ i 2018, hvilket er 29% af TVIS’ samlede leverance og svarer til forbruget i 31.000 standardhuse.

Samlet set er der 15.524 forbrugere i kommunen, og  over de næste 20 år viser vores prognoser, at der er potentiale for at udvide Vejles forsyningsområde med 26%. Vi forbereder at udvide til Bredsten-Balle Varmeværk og Jelling Varmeværk i 2021, hvilket er en udvidelse, der vil sænke områdernes CO2-udledning fra varme med 93%. Egtved Varmeværk er ikke forsynet af TVIS.

Vejle Kommune<