Fjernvarme i Trekantområdet

Fjernvarmen i Trekantområdet er et effektivt samarbejde på tværs af kommunegrænser, der sikrer et helt fundamentalt behov, som vi alle har. TVIS har ansvaret for, at de ni tilsluttede fjernvarmeselskaber i vores fire ejerkommuner har tilstrækkeligt med varme, så de kan dække deres forbrugeres varmebehov. Det gør vi ved at indgå aftaler med lokalområdets varmeleverandører, hvor de største aftaler gælder overskudsvarme fra Crossbridge Energy’s kølevands- og raffineringsprocesser, biomassevarme fra Ørsted/Skærbækværket og affaldsvarme fra Energnist, i Kolding.

TVIS gør overskudsvarme til en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til lave priser ved at effektivisere forsyningen i det store og små. Vi overvåger og vedligeholder 133 km transmissionsledninger og 60 stationsanlæg på tværs af fire kommuner i Trekantområdet, hvor 34 af dem er varmevekslerstationer og 9 er pumpestationer. Vi sørger for, at ni selvstændige fjernvarmeselskaber kan levere varme til ca. 150.000 forbrugere tilsammen, hvor én forbruger kan være en virksomhed, institution, beboelsesejendom eller et parcelhus. TVIS’ årlige varmeleverance svarer til varmebehovet i 115.000 standardhuse eller for 242.000 borgere.

Varme har vi alle brug for

TVIS og fjernvarmeselskabernes opgave er på vegne af varmeforbrugerne at opretholde en konkurrencedygtig, forsyningssikker og miljøhensigtsmæssig varmeforsyning. På den måde understøtter vi erhvervsudvikling, bosætning og kommunernes grønne regnskaber, fordi vi effektiviserer udnyttelsen af energien på den korte og den lange bane. Det bringer helt automatisk fjernvarmeforbrugerne foran i den grønne omstilling samtidigt med, at de lave varmeomkostninger og den høje forsyningssikkerhed gør fjernvarmen tilgængelig for mange og hensigtsmæssig at udbrede til endnu flere.

 

Se video om fjernvarmen i Trekantområdet
Fredericia Kommune<

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune aftager 31% af TVIS’ samlede varmeleverancer via to fjernvarmeselskaber. Hele kommunens fjernvarmeforbrug fra TVIS er knap 1700 TJ, hvilket svarer til forbruget i godt 26.000 standardhuse. 87% af kommunens bygninger er opvarmet med fjernvarme, men over de næste 10 år, forventer  vi en øget varmeleverance på 11%, blandt andet på grund af nye udstykninger og leverancer til industrivirksomheder.

Fredericia Kommune har i sin klimaplan vedtaget 53 klimaindsatser, som skal sænke CO2- udledningen med 70% i 2030 og bane vejen for en CO2-neutral kommune i 2050, hvor fjernvarmen har en nøglerolle.

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune aftager 31% af TVIS’ samlede varmeleverancer via to fjernvarmeselskaber. Hele kommunens fjernvarmeforbrug fra TVIS er knap 1700 TJ, hvilket svarer til forbruget i godt 26.000 standardhuse. 87% af kommunens bygninger er opvarmet med fjernvarme, men over de næste 10 år, forventer  vi en øget varmeleverance på 11%, blandt andet på grund af nye udstykninger og leverancer til industrivirksomheder.

Fredericia Kommune har i sin klimaplan vedtaget 53 klimaindsatser, som skal sænke CO2- udledningen med 70% i 2030 og bane vejen for en CO2-neutral kommune i 2050, hvor fjernvarmen har en nøglerolle.

Fredericia Kommune<

Kolding Kommune

Kolding Kommune er TVIS’ største aftager af varme, og modtager godt 2300 TJ fjernvarme sendt til Trefor Varme. Det svarer til forbruget i over 35.000 standardhuse. I 2020 og i 2021 har TVIS etableret en ny forsyningsledning til Vamdrup Fjernvarmes 1.168 varmeforbrugere, som herefter modtager størstedelen af områdets varmeforsyning fra TVIS, samtidig med at fjernvarmeforbrugerne sænker sin CO2-udledning med 93%. Herefter er Christiansfeld Fjernvarme det eneste fjernvarmeselskab i Kolding Kommune, som ikke modtager varme fra TVIS.

Kolding Kommune<
Middelfart Kommune<

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune aftager omkring 8% af TVIS’ samlede varmeforsyning, som Middelfart Fjernvarme fordeler til 7900 varmeforbrugere. Der er dog flere fjernvarmeselskaber i Middelfart Kommune, som ikke forsynes af TVIS; i Nørre Aaby, Gelsted og Ejby.

Middelfart kommune aftager gennemsnitligt knap 500 TJ, hvilket svarer til forbruget i godt 7.400 standardhuse. Vi ser frem til en række udvidelser og gaskonverteringsprojekter over de næste 20 år, som samlet svarer til en forventet udvidelse ved Middelfart Fjernvarme med 86%.

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune aftager omkring 8% af TVIS’ samlede varmeforsyning, som Middelfart Fjernvarme fordeler til 7900 varmeforbrugere. Der er dog flere fjernvarmeselskaber i Middelfart Kommune, som ikke forsynes af TVIS; i Nørre Aaby, Gelsted og Ejby.

Middelfart kommune aftager gennemsnitligt knap 500 TJ, hvilket svarer til forbruget i godt 7.400 standardhuse. Vi ser frem til en række udvidelser og gaskonverteringsprojekter over de næste 20 år, som samlet svarer til en forventet udvidelse ved Middelfart Fjernvarme med 86%.

Middelfart Kommune<

Vejle Kommune

Seks af ni fjernvarmeselskaber i Trekantområdet, som er forsynet med varme via TVIS, ligger i Vejle. Derudover har vi direkte forsyningsaftaler med Vejle Sygehus og Gårslev Gartneri. Vejle Kommune aftager knap 2000 TJ i et normalår, hvilket er en lille tredjedel af TVIS’ samlede leverance og svarer til forbruget i 31.000 standardhuse.

Over de næste 20 år viser vores prognose, at der er potentiale for at udvide Vejles forsyningsområde med 29%. Vi har udvidet til Bredsten-Balle Varmeværk og Jelling Varmeværk i 2021, hvilket er en udvidelse, der har sænket områdernes CO2-udledning fra varmen med 93%. Egtved Varmeværk er ikke forsynet af TVIS.

Vejle Kommune<