Vedligehold

Et fjernvarmesystem er et lukket rørsystem, hvor varmt vand pumpes fra leverandørerne ud til fjernvarmeselskaberne og forbrugerne og tilbage igen til leverandørerne for at blive varmet op på ny. Det kræver moderne, velisolerede og velovervågede rør. TVIS’ transmissionsrør blev etableret i flere faser i 1983-1986, alligevel er tracéet overordnet set i rigtig god stand, og der er på nuværende tidspunkt ikke behov for større udskiftninger af rørene. Hvis man skulle genetablere de nuværende rør på ny, ville det koste 1,3 milliarder kroner.

Forebyggende vedligehold er en prioriteret tilgang til vedligehold i TVIS, der sikrer, at energiudnyttelsen er så effektiv og stabil som mulig i hele systemet. Også så vi opdager utætheder og sikrer os mod brud, hvilket dog sker meget sjældent. Langt størstedelen af vedligeholdet er planlagt i god tid på forhånd, og TVIS’ lange erfaring med at finde nye og velafprøvede løsninger og koordinering mellem mange parter sikrer, at forsyningssikerheden er meget høj.

 

Renovering af alarmtråde

I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre har vi udskiftet alarmtrådene på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Fredericia og stationen L76, som ligger i Gauerslund. Senest har vi skiftet tråde på en strækning fra Shell Raffinaderiet, forbi Fredericia Golfklub og mod Vejlevej. Alarmtrådene registrerer fugt i isoleringen, som vores alarmsystem reagerer på, og hvis fugt og ilt kommer til de inderste stålrør, er det opskriften på korrosion.

Renovering af alarmtråde

I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre har vi udskiftet alarmtrådene på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Fredericia og stationen L76, som ligger i Gauerslund. Senest har vi skiftet tråde på en strækning fra Shell Raffinaderiet, forbi Fredericia Golfklub og mod Vejlevej. Alarmtrådene registrerer fugt i isoleringen, som vores alarmsystem reagerer på, og hvis fugt og ilt kommer til de inderste stålrør, er det opskriften på korrosion.

Fastholdelse

Da TVIS alligevel er i jorden, når vi trådrenoverer, så støder vi på de betonklodser, som fastholder vores rør og modvirker rørenes bevægelser. For hver eneste vi støder på, beregner vi, om de kan undværes. Fastholdelserne blev etableret for 30 år siden, så de har holdt godt, men nogle af dem er begyndt at vise tegn på små revner, så fugt kan trænge ind til rørene. Hvis de kan fjernes, så gør vi det. Det er for eksempel på steder, hvor rørenes bevægelser bliver modvirket af de konstruktioner, som hedder ekspansionsbygværker.

Isprop<

Isprop

I et understik på Østerbrogade i Vejle har TVIS fjernet to isolerkoblinger, da den ene meldte fejl på en strækning, som ikke længere er i drift. Det var en særlig udfordring på grund af tidspres fra Vejle Kommune, der etablerede et nyt kryds i forbindelse med udvidelsen af den nye supercykelsti i Vejle Midtby.

Normalt ville vi sætte en stoppel ind i røret, når vi skal spærre det af, men det ville tage for lang tid, og det er dyrt at lukke forsyningen i for lang tid. Vi lukkede af for ledningen og hældte flydende nitrogen ned over rørkappen. Det har dannet en prop af is inde i selve røret, hvorefter vi kunne skære et stykke af røret og lukke med en endcap. Metoden var ny for TVIS, men var effektiv på grund af den stramme tidsplan.

Isprop

I et understik på Østerbrogade i Vejle har TVIS fjernet to isolerkoblinger, da den ene meldte fejl på en strækning, som ikke længere er i drift. Det var en særlig udfordring på grund af tidspres fra Vejle Kommune, der etablerede et nyt kryds i forbindelse med udvidelsen af den nye supercykelsti i Vejle Midtby.

Normalt ville vi sætte en stoppel ind i røret, når vi skal spærre det af, men det ville tage for lang tid, og det er dyrt at lukke forsyningen i for lang tid. Vi lukkede af for ledningen og hældte flydende nitrogen ned over rørkappen. Det har dannet en prop af is inde i selve røret, hvorefter vi kunne skære et stykke af røret og lukke med en endcap. Metoden var ny for TVIS, men var effektiv på grund af den stramme tidsplan.

Isprop<

Ventilskift under tryk

TVIS har afprøvet, hvordan vi kan skifte udluftnings- og aftapnings-ventiler, mens transmissionsledningen er i drift. Det er en stor fordel at kunne skifte ventilerne, mens der er tryk på og høje temperaturer i systemet for at undgå driftsstop. Det er omtrent 60 ventiler i Trekantsområdet, som trænger til at blive udskiftet.

I sin enkelhed består udskiftningen af et specialkonstrueret anboringsværktøj, som monteres på ventilen, så man kan arbejde med tryk på. Derefter føres et bor ned gennem den gamle ventil. Pluggen monteres, så den lukker for vandet i det rør, hvor man ønsker at skifte ventilen. Røret skæres, og smeden kan derefter påsvejse den nye ventil og demontere pluggen.

Ventilskift under tryk<

Tommy Hermann

Vedligeholdelseschef

Mail: th@tvis.net

Tlf. 76 21 44 22

Tommy Hermann

Vedligeholdelseschef

Mail: th@tvis.net

Tlf. 76 21 44 22

Gregers Hovgaard

Vedligeholdelsestekniker

Mail: gh@tvis.net

Tlf. 76 21 44 31

Gregers Hovgaard

Vedligeholdelsestekniker

Mail: gh@tvis.net

Tlf. 76 21 44 31