Projekt

Fjernvarmen er velinteregreret i baggrunden af hverdagen i de fire ejerkommuner. Og sådan skal det være. Det er komplekst at sikre fjernvarmens stabile forsyning, men det er indsatsen værd, fordi vi udnytter ressourcer, som ellers ville gå til spilde, og de lave priser gør fjernvarmen stabil og tilgængelig for flest muligt. Nye projekter, udvidelser og effektiviseringer inddrager som regel mange parter, som skal afstemme begrænsninger og muligheder, hvilket også er et tegn på, at fjernvarme som varmeløsning giver rigtig god mening, fordi den er til fordel for mange.

TVIS planlægger nye anlægsprojekter over de kommende år for 250 mio kr. Det handler især om udvidelser til Vamdrup via Lunderskov, og udvidelser til Jelling og Bredsten Balle langs Skibet i Vejle. Overordnet set, handler det om, at vi har forberedt en simplere forsyningstruktur, hvor TVIS står for alle varmeaftaler i TVIS’ forsyningsområde. Men vi sikrer os også, at rørsystemet har den nødvendige kapacitet, så de er klar til vores egne og fjernvarmeselskabernes kommende udvidelser.

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle<

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle

Bredsten Balle Kraftvarmeværk og Jelling Varmeværk har anmodet om TVIS-varme, og arbejdet med at etablere godt 20 kilometer fjernvarmeledning er godt undervejs. Varmeforsyningen fra TVIS forventes at være er tilgængelig til varmesæsonen 2021. TVIS etablerer ledningen i fire etaper fra Vejle til Rosborg, Rosborg til Skibet, Skibet til Jelling og Skibet til Bredsten og Balle. Udover transmissionsledningen etablerer TVIS også nye pumpestationer og vekslerenheder.

Etableringen af transmissionsledningen vil begrænse varmeproduktionen på naturgasfyrede gasmotor- og kedelanlæg væsentligt i de to byer og medføre miljø- og brugermæssige fordele.

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle

Bredsten Balle Kraftvarmeværk og Jelling Varmeværk har anmodet om TVIS-varme, og arbejdet med at etablere godt 20 kilometer fjernvarmeledning er godt undervejs. Varmeforsyningen fra TVIS forventes at være er tilgængelig til varmesæsonen 2021. TVIS etablerer ledningen i fire etaper fra Vejle til Rosborg, Rosborg til Skibet, Skibet til Jelling og Skibet til Bredsten og Balle. Udover transmissionsledningen etablerer TVIS også nye pumpestationer og vekslerenheder.

Etableringen af transmissionsledningen vil begrænse varmeproduktionen på naturgasfyrede gasmotor- og kedelanlæg væsentligt i de to byer og medføre miljø- og brugermæssige fordele.

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle<

Vamdrup Fjernvarme

Vamdrup Fjernvarme har anmodet om fjernvarme fra TVIS, og i løbet af 2020 og 2021 etablerer vi  7,8 kilometer transmissionsledning fra TVIS’ transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup. Projektet indebærer også en ny pumpestation og vekslerenhed.

Varme fra TVIS til Vamdrup vil begrænse varmeproduktion på naturgasfyrede kedler, hvilket forventeligt vil sænke varmens CO2-udledning i Vamdrup med 93%.

Projektet er berammet til knap 50 millioner kroner, og TVIS forventer at kunne afsætte cirka 94 TJ om året. Projektet har en samfundsøkonomisk fordel på cirka 30,9 millioner kroner over 20 år.

Vamdrup Fjernvarme<

Godkendt projektforslag til Strib

Sammen med Middelfart Fjernvarme har TVIS udviklet et projektforslag om fjernvarme til Strib. Middelfart Kommune har vedtaget, at Middelfart Fjernvarme over de næste to år må opsøge 50% tilslutning i områderne Strib, Røjle og Vejlby.

Se også Middelfart Fjernvarmes tilbud (Link)

Godkendt projektforslag til Strib<
Ombygning ved Energnist<

Ombygning ved Energnist

TVIS har indgået en aftale med Energnist og Trefor Varme, om at TVIS overtager al Energnist-varme fremover. I forlængelse af Energnist-aftalen skal der ske en række ombygninger i systemet. Hos Energnist skal Trefor Varme kobles af som modtager, og al varmen skal efterfølgende leveres ind i TVIS-systemet.

På Central Brogården skal der etableres en ny vekslerstation, så Trefor Varme fremover kan modtage varme via TVIS. I forbindelse med, at al Energnist-varmen kommer til TVIS, vil der også være behov for at bygge en ny pumpestation på Central Skovparken.

Ombygning ved Energnist

TVIS har indgået en aftale med Energnist og Trefor Varme, om at TVIS overtager al Energnist-varme fremover. I forlængelse af Energnist-aftalen skal der ske en række ombygninger i systemet. Hos Energnist skal Trefor Varme kobles af som modtager, og al varmen skal efterfølgende leveres ind i TVIS-systemet.

På Central Brogården skal der etableres en ny vekslerstation, så Trefor Varme fremover kan modtage varme via TVIS. I forbindelse med, at al Energnist-varmen kommer til TVIS, vil der også være behov for at bygge en ny pumpestation på Central Skovparken.

Ombygning ved Energnist<

Elektrificering af jernbanenettet

TVIS skal over de kommende år flytte sine transmissionsrør i Vejle, da BaneDanmark forbereder elektrificering af jernbanenettet. TVIS’ rør på Østerbrogade, Toftumvej og Toldbodgade bliver påvirket, og udfordringen er at holde driftsomkostningerne nede, når de flyttes.

Elektrificering af jernbanenettet<
Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation<

Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation

TVIS skal opgradere cirka 2,8 kilometer transmissionsledning til Jelling og
Bredsten Balle, og vi skal derudover etablere en halv kilometer lang ledning fra transmissionsledningen til Vejle Fjernvarmes pumpebygning ved Bindeballestien.

Derudover skal vi etablere et veksleranlæg i Vejle Fjernvarmes pumpebygning. Formålet er at gøre det muligt at føre en større varmemængde gennem den nye ledning, som understøtter forventet øget efterspørgsel på varme.

Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation

TVIS skal opgradere cirka 2,8 kilometer transmissionsledning til Jelling og
Bredsten Balle, og vi skal derudover etablere en halv kilometer lang ledning fra transmissionsledningen til Vejle Fjernvarmes pumpebygning ved Bindeballestien.

Derudover skal vi etablere et veksleranlæg i Vejle Fjernvarmes pumpebygning. Formålet er at gøre det muligt at føre en større varmemængde gennem den nye ledning, som understøtter forventet øget efterspørgsel på varme.

Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation<

Kontakt projektafdelingen

Anders Jepsen

Projektchef

Mail: aj@tvis.net

Anders Jepsen

Projektchef

Mail: aj@tvis.net

Mads Kallestrup

Projektingeniør

Mail: mk@tvis.net

Mads Kallestrup

Projektingeniør

Mail: mk@tvis.net

Brian Schmidt

Projektleder

Mail: brs@tvis.net

Brian Schmidt

Projektleder

Mail: brs@tvis.net