Projekt

Fjernvarmen er velinteregreret i baggrunden af hverdagen i de fire ejerkommuner. Og sådan skal det være. Det er komplekst at sikre fjernvarmens stabile forsyning, men det er indsatsen værd, fordi vi udnytter ressourcer, som ellers ville gå til spilde, og de lave priser gør fjernvarmen stabil og tilgængelig for flest muligt. Nye projekter, udvidelser og effektiviseringer inddrager som regel mange parter, som skal afstemme begrænsninger og muligheder, hvilket også er et tegn på, at fjernvarme som varmeløsning giver rigtig god mening, fordi den er til fordel for mange.

TVIS planlægger nye anlægsprojekter over de kommende år for 250 mio kr. Det handler især om udvidelser til Vamdrup via Lunderskov, og udvidelser til Jelling og Bredsten Balle langs Skibet i Vejle. Overordnet set, handler det om, at vi har forberedt en simplere forsyningstruktur, hvor TVIS står for alle varmeaftaler i TVIS’ forsyningsområde. Men vi sikrer os også, at rørsystemet har den nødvendige kapacitet, så de er klar til vores egne og fjernvarmeselskabernes kommende udvidelser.

Varme til Strib

Middelfart Fjernvarme og TVIS etablerer fjernvarmeforsyning Strib, Røjle og Vejlby i Middelfart, hvilket er godkendt af Middelfart Kommune. TVIS etablerer fem kilometer transmissionsledning igennem Middelfart By til en ny vekslerstation i Strib, og Middelfart Fjernvarme etablerer et nyt distributionsnet til fjernvarme i de tre landsbyer. Projektet har fået overvældende opbakning med over 80% tilslutningen.

Se også Middelfart Fjernvarmes tilbud (Link)

Varme til Strib<
Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle<

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle

Bredsten Balle Kraftvarmeværk og Jelling Varmeværk har anmodet om TVIS-varme, og arbejdet med at etablere godt 20 kilometer fjernvarmeledning blev færdigt til december 2021. TVIS’ etablerede ledningen i fire etaper fra Vejle til Rosborg, Rosborg til Skibet, Skibet til Jelling og Skibet til Bredsten og Balle. Udover transmissionsledningen etablerede TVIS også nye pumpestationer og vekslerenheder.

Etableringen af transmissionsledningen begrænser varmeproduktionen på naturgasfyrede gasmotor- og kedelanlæg væsentligt i de to byer og medfører miljø- og forbrugermæssige fordele.

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle

Bredsten Balle Kraftvarmeværk og Jelling Varmeværk har anmodet om TVIS-varme, og arbejdet med at etablere godt 20 kilometer fjernvarmeledning blev færdigt til december 2021. TVIS’ etablerede ledningen i fire etaper fra Vejle til Rosborg, Rosborg til Skibet, Skibet til Jelling og Skibet til Bredsten og Balle. Udover transmissionsledningen etablerede TVIS også nye pumpestationer og vekslerenheder.

Etableringen af transmissionsledningen begrænser varmeproduktionen på naturgasfyrede gasmotor- og kedelanlæg væsentligt i de to byer og medfører miljø- og forbrugermæssige fordele.

Udvidelser til Jelling og Bredsten Balle<

Vamdrup Fjernvarme

Vamdrup Fjernvarme har anmodet om fjernvarme fra TVIS, og i løbet af 2020 og 2021 etablerede TVIS 7,8 kilometer transmissionsledning fra TVIS’ transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup. Projektet indebærer også en ny pumpestation og vekslerenhed.

Varme fra TVIS til Vamdrup begrænser varmeproduktion på naturgasfyrede kedler, hvilket sænker varmens CO2-udledning i Vamdrup med 93%.

Projektet er berammet til knap 50 millioner kroner, og TVIS forventer at kunne afsætte cirka 94 TJ om året. Projektet har en samfundsøkonomisk fordel på cirka 30,9 millioner kroner over 20 år, og det har givet Vamdrup Fjernvarme mulighed for at tilbyde fjernvarme til endnu flere lokale borgere.

Vamdrup Fjernvarme<
Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation<

Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation

TVIS skal opgradere cirka 2,8 kilometer transmissionsledning til Jelling og
Bredsten Balle, og vi skal derudover etablere en halv kilometer lang ledning fra transmissionsledningen til Vejle Fjernvarmes pumpebygning ved Bindeballestien.

Derudover skal vi etablere et veksleranlæg i Vejle Fjernvarmes pumpebygning. Formålet er at gøre det muligt at føre en større varmemængde gennem den nye ledning, som understøtter forventet øget efterspørgsel på varme.

Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation

TVIS skal opgradere cirka 2,8 kilometer transmissionsledning til Jelling og
Bredsten Balle, og vi skal derudover etablere en halv kilometer lang ledning fra transmissionsledningen til Vejle Fjernvarmes pumpebygning ved Bindeballestien.

Derudover skal vi etablere et veksleranlæg i Vejle Fjernvarmes pumpebygning. Formålet er at gøre det muligt at føre en større varmemængde gennem den nye ledning, som understøtter forventet øget efterspørgsel på varme.

Udvidelser kræver opgradering af Vejle Fjernvarmes vekslerstation<

Elektrificering af jernbanenettet

TVIS skal over de kommende år flytte sine transmissionsrør i Vejle, da BaneDanmark forbereder elektrificering af jernbanenettet. TVIS’ rør på Østerbrogade, Toftumvej og Toldbodgade bliver påvirket, og udfordringen er at holde driftsomkostningerne nede, når de flyttes.

Elektrificering af jernbanenettet<

Kontakt projektafdelingen

Mads Kallestrup

Projektingeniør

Mail: mk@tvis.net

Mads Kallestrup

Projektingeniør

Mail: mk@tvis.net

Brian Schmidt

Seniorprojektleder

Mail: brs@tvis.net

Brian Schmidt

Seniorprojektleder

Mail: brs@tvis.net

Rune Dal Andersen

Projektingeniør

Mail: ra@tvis.net

Rune Dal Andersen

Projektingeniør

Mail: ra@tvis.net

Keld Kragh Andersen

Projektleder

Mail: kka@tvis.net

Keld Kragh Andersen

Projektleder

Mail: kka@tvis.net