Økonomi

TVIS har et årligt budget til varmekøb på vegne af Trekantområdets fjernvarmeforbrugere på over 600 millioner kroner. TVIS er ikke er sat i verden for at skabe overskud, men for at sikre en lav varmepris, da vi er et “hvile-i-sig-selv”-selskab. Det betyder, at det overordnede selskabsøkonomiske princip er, at det årlige regnskab ideelt set skal gå i nul.

Hvile-i-sig-selv-princippet betyder, at TVIS hvert år lægger budget, som er baseret på de forventede udgifter til køb af varme hos vores leverandører og udgifter til drift og vedligehold. Hvis det viser sig, at vi ikke har haft det forventede varmekøb i løbet af året, for eksempel, hvis det er et særligt varmt år, så vil der være et overskud i budgettet. Vi kalder det blot en “overdækning”, som kan føres tilbage til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes takster.

 

Budget

Hvert halve år udgiver TVIS forudsætninger for det forventede varmekøb og varmesalg.

 

Budget 2024

 

Budget 2023

 

 

 

Budget<
Takstblad<

Takstblad

TVIS’ takster er sammensat af dels en fast og en variabel pris, og den variable pris afhænger blandt andet af varmens sammensætning, brændselspriser, varmebehov i kommunerne og driftsforhold hos leverandørerne, som kan have forskellig indflydelse i løbet af et år. Til gengæld har TVIS arbejdet for, at TVIS’ takster fremover skal være ens for alle. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter.

 

Takstblad

TVIS’ takster er sammensat af dels en fast og en variabel pris, og den variable pris afhænger blandt andet af varmens sammensætning, brændselspriser, varmebehov i kommunerne og driftsforhold hos leverandørerne, som kan have forskellig indflydelse i løbet af et år. Til gengæld har TVIS arbejdet for, at TVIS’ takster fremover skal være ens for alle. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter.

 

Takstblad<
Stabile priser i fremtiden<

Stabile priser i fremtiden

TVIS fjernvarme-takster er generelt meget stabile, og vi forventer også generelt en fremtid med stabile priser. Det skyldes, at biomasse, overskudsvarme og affaldsvarme er de bærende brændsler i stedet for naturgas, som historisk set har haft store udsving i priserne. Beslutningen om at ombygge Skærbækværket til biomasse, og beslutningen om at TVIS skal overtage al affaldsvarmen fra Energnist har dermed også den fordel, at fjernvarmens prisniveau forventes at være meget stabil, fordi den er baseret på flere varmekilder.

Langtidsbudgettet er opdateret efter maj 2023.

Stabile priser i fremtiden

TVIS fjernvarme-takster er generelt meget stabile, og vi forventer også generelt en fremtid med stabile priser. Det skyldes, at biomasse, overskudsvarme og affaldsvarme er de bærende brændsler i stedet for naturgas, som historisk set har haft store udsving i priserne. Beslutningen om at ombygge Skærbækværket til biomasse, og beslutningen om at TVIS skal overtage al affaldsvarmen fra Energnist har dermed også den fordel, at fjernvarmens prisniveau forventes at være meget stabil, fordi den er baseret på flere varmekilder.

Langtidsbudgettet er opdateret efter maj 2023.

Stabile priser i fremtiden<

Kontakt

Lene Andersen

Økonomiansvarlig

Mail: la@tvis.net

Lene Andersen

Økonomiansvarlig

Mail: la@tvis.net

Jørgen Nielsen

Direktør

Mail: jn@tvis.net

Jørgen Nielsen

Direktør

Mail: jn@tvis.net