Varmeleverandører

TVIS har ansvaret for at sikre langsigtede varmeaftaler på vegne af vores ejerkommuner, så kommunernes fjernvarmebehov er opfyldt. Alle varmeaftaler i Trekantområdet er TVIS’ ansvar, når mængderne er større end 500 KW.

TVIS får varmen fra primært tre store leverandører, Crossbridge Energy Fredericia, Skærbækværket og Energnist i Kolding. Derudover får vi leveret varme fra en række mindre virksomheder.
Den leverede varme kan deles op i kategorierne Overskudsvarme, Bæredygtig biomassevarme, Affaldsvarme og Naturgas.

Overskudsvarme

Overskudsvarmen er et restprodukt fra en produktion, som ville gå tabt, hvis den ikke blev udnyttet som varmeressource. Selve overskudsvarmen kan derfor betragtes som CO2-neutral, fordi det er produktionen bag, der kan have en CO2-udledning. Mange små og store overskudsvarmeprojekter, der er spredt over forsyningsområdet, giver høj forsyningssikkerhed, da leverancerne kan understøtte og supplere hinanden.

TVIS får leveret overskudsvarme fra Crossbridge Energy Fredericia, Middelfart Rådhus, Fredericia Spildevand og Energi og Vejle Spildevand.

<

Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet siden TVIS gik i drift i 1986. Overskudsvarmen fra Crossbridge stammer fra en række forskellige raffinerings- og produktionsanlæg, og svarer til varmeforbruget i ca. 23.000 husstande.
Crossbridge anvender store mængder vand som kølemiddel, og vandet ledes derefter ind i TVIS’ system, da det har en fordelagtig temperatur. Overskudsvarmen fra Crossbridge gør det muligt at undgå produktion af varme fra fossile brændsler.

Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet siden TVIS gik i drift i 1986. Overskudsvarmen fra Crossbridge stammer fra en række forskellige raffinerings- og produktionsanlæg, og svarer til varmeforbruget i ca. 23.000 husstande.
Crossbridge anvender store mængder vand som kølemiddel, og vandet ledes derefter ind i TVIS’ system, da det har en fordelagtig temperatur. Overskudsvarmen fra Crossbridge gør det muligt at undgå produktion af varme fra fossile brændsler.

<

Middelfart Rådhus

Overskudsvarmen fra kølesystemet i Middelfart Rådhus opsamles i kølebafler, og kommer fra den varme, som de ansatte og det elektroniske udstyr producerer. Gennemstrømmende vand transporterer energien til rådhusets varmepumpe, som sender den overskydende varme ud på fjernvarmenettet. Overskudsvarmen svarer til det årlige forbrug i 17 standardhuse.

<
<

Spildevand og biogas

Fredericia Spildevand og Energi renser årligt mere ens 10 millioner m3 spildevand fra ca. 17.000 kunder, heriblandt nogle af Danmarks største industrivirksomheder. Slammet fra det rensede spildevand føres over i en rådnetank, hvor biogassen driver en turbine, der forsyner anlægget med el. overskudsvarmen fra turbinen leveres ind i TVIS’ net og svarer til varmeforbruget i 200-400 standardhuse om året.

Vejle Spildevand har to gasmotorer, der producerer mere el end de selv kan bruge, hvor overskudsvarmen føres ind i Vejle Fjernvarmes net og videre til TVIS’ system.

Spildevand og biogas

Fredericia Spildevand og Energi renser årligt mere ens 10 millioner m3 spildevand fra ca. 17.000 kunder, heriblandt nogle af Danmarks største industrivirksomheder. Slammet fra det rensede spildevand føres over i en rådnetank, hvor biogassen driver en turbine, der forsyner anlægget med el. overskudsvarmen fra turbinen leveres ind i TVIS’ net og svarer til varmeforbruget i 200-400 standardhuse om året.

Vejle Spildevand har to gasmotorer, der producerer mere el end de selv kan bruge, hvor overskudsvarmen føres ind i Vejle Fjernvarmes net og videre til TVIS’ system.

<

Bæredygtig biomassevarme

Skærbækværket

Skærbækværket er et af Danmarks centrale kraftværker, og har siden midten af 1990’erne været den største leverandør til Trekantområdets varme. TVIS har investeret 80 procent af omkostningerne til en ombygning af Skærbækværket til biomasse for at få en grønnere, billigere og fortsat stabil varmeforsyning, som udfaser fossile brændsler. ØRSTED ejer Skærbækværket og sourcer den biomasse, der bliver til fjernvarme. Størstedelen af biomassen består at resttræ fra industri (tømmer, papir, møbler), der omdannes til træflis, og derefter anvendes til varme i Trekantområdet.

Bæredygtig biomassevarme <
Affaldsvarme <

Affaldsvarme

Energnist

Energnist i Kolding er et affladsforbrændingsanlæg, der afbrænder affald fra husstande og erhverv fra 16 kommuner. Affaldet bliver suppleret med flis og biomasse til anlæggets el- og varmeproduktion. Energnist forbrænder affald på to ovnlinjer. Ovn 2 er en kraftvarmelinje, der blev etableret i 1995, og producerer varme og el. Ovn 5 blev etableret i 2007, leverer varmeproduktion. Tilsammen har de to ovnlinjer en årlig kapacitet på ca. 160.000 ton og anlægget producerer ca. 345.000 MWh varme årligt, hvilket svarer til forbruget i 25.000 husstande.

Affaldsvarme

Energnist

Energnist i Kolding er et affladsforbrændingsanlæg, der afbrænder affald fra husstande og erhverv fra 16 kommuner. Affaldet bliver suppleret med flis og biomasse til anlæggets el- og varmeproduktion. Energnist forbrænder affald på to ovnlinjer. Ovn 2 er en kraftvarmelinje, der blev etableret i 1995, og producerer varme og el. Ovn 5 blev etableret i 2007, leverer varmeproduktion. Tilsammen har de to ovnlinjer en årlig kapacitet på ca. 160.000 ton og anlægget producerer ca. 345.000 MWh varme årligt, hvilket svarer til forbruget i 25.000 husstande.

Affaldsvarme <

Spids- og reservelastkedler

I de særligt kolde vintermåneder kan TVIS og fjernvarmeselskaberne sætte lokale naturgas- og oliekedler i drift. Det er fordelagtigt for forsyningssikkerheden, også hvis der skulle opstå brud eller driftsudfordringer hos de store leverandører. TVIS samarbejder med fjernvarmeselskaberne, om vi kan finde en løsning, hvor vi kan udfase de fossile brændsler i spidslastproduktionen, så vi kan inddrage nye vedvarende energikilder.

Spids- og reservelastkedler <