Miljø

Fjernvarmeforbrugerne er langt i den grønne omstilling. Generelt har kollektive forsyningssystemer en lille klimabelastning pr. forbruger i forhold til individuelle løsninger baseret på naturgas og olie, men fjernvarme har altid handlet om at udnytte ressourcer effektivt og til fælles nytte. Siden 2018 udleder fjernvarmen i alle fire kommuner 59.551 tons CO2 mindre om året sammenlignet med 2015.

Vi har udviklet et system med meget høj forsyningssikkerhed spredt ud på stabile varmeaftaler, og vi har forenklet strukturen, så grundlaget for udvidelser er fordelagtigt for mange. Det betyder også, at fjernvarme er en effektiv måde at udbrede grøn omstilling. Dels ved at udvikle flere vedvarende energi-projekter i TVIS-systemet, men også ved at tilbyde fjernvarme til endnu flere.

Udfasning af fossile brændsler<

Udfasning af fossile brændsler

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på 1300 kg CO2 om året for et standardhus.

Det skyldes blandt andet, at vi udnytter overskudsvarme som en ressource og udfaser fossile brændsler. Ombygningen af Skærbækværket til biomasse har styrket fjernvarmens miljøprofil, så vi har et godt fundament til at udvikle fremtidens fjernvarme baseret på vedvarende energi.

 

Udfasning af fossile brændsler

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på 1300 kg CO2 om året for et standardhus.

Det skyldes blandt andet, at vi udnytter overskudsvarme som en ressource og udfaser fossile brændsler. Ombygningen af Skærbækværket til biomasse har styrket fjernvarmens miljøprofil, så vi har et godt fundament til at udvikle fremtidens fjernvarme baseret på vedvarende energi.

 

Udfasning af fossile brændsler<