Miljø

Fjernvarmeforbrugerne er langt i den grønne omstilling. Generelt har kollektive forsyningssystemer en lille klimabelastning pr. forbruger i forhold til individuelle løsninger baseret på naturgas og olie, men fjernvarme har altid handlet om at udnytte ressourcer effektivt og til fælles nytte. Siden 2018 udleder fjernvarmen i alle fire kommuner 59.551 Tons CO2 mindre om året sammenlignet med 2015.

Vi har udviklet et system med meget høj forsyningssikkerhed spredt ud på stabile varmeaftaler, og vi har forenklet strukturen, så grundlaget for udvidelser er fordelagtigt for mange. Det betyder også, at fjernvarme er en effektiv måde at udbrede grøn omstilling. Dels ved at udvikle flere Vedvarende Energi-projekter i TVIS-systemet, men også ved at tilbyde fjernvarme til endnu flere.

Udfasning af fossile brændsler<

Udfasning af fossile brændsler

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på 1300 kg CO2 om året for et standardhus.

Det skyldes blandt andet, at vi udnytter spildvarme som en ressource og udfaser fossile brændsler. Ombygningen af Skærbækværket til biomasse har styrket fjernvarmens miljøprofil, så vi har et godt fundament til at udvikle fremtidens fjernvarme baseret på vedvarende energi.

Udfasning af fossile brændsler

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på 1300 kg CO2 om året for et standardhus.

Det skyldes blandt andet, at vi udnytter spildvarme som en ressource og udfaser fossile brændsler. Ombygningen af Skærbækværket til biomasse har styrket fjernvarmens miljøprofil, så vi har et godt fundament til at udvikle fremtidens fjernvarme baseret på vedvarende energi.

Udfasning af fossile brændsler<

Biomasse

ØRSTED ejer Skærbækværket og sourcer biomassen, som bliver til fjernvarme. Men biomasse er ikke bare biomasse. Der ligger meget ambitiøse kriterier og vilkår til grund for bæredygtighedsprofilen på biomassen til Skærbækværket. Langt størstedelen er resttræ fra industri (tømmer, papir, møbler), som udgør den mængde træflis, der bliver til varme i Trekantområdet. Altså træ, der ikke har anden økonomisk værdi end energi, og som under alle omstændigheder ville udlede CO2 i forrådnelsesprocessen, efter det er kasseret fra industrien. Vi udnytter den blot til energi først.

Ørsted, Dansk Fjernvarme og flere parter i energibranchen dokumenterer bæredygtighedsprofilen ved hjælp af en uafhængig tredjepart, NepCon.

Biomasse<
Overskudsvarme<

Overskudsvarme

Shell Raffinaderiet har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet, siden TVIS gik i drift i 1986. Det er den største leverandør af overskudsvarme med 1300 TJ, som er grundlast i TVIS-systemet og er pr. definition CO2-neutralt.

I dag hedder raffinaderiet Crossbridge Energy Fredericia, men samarbejdet er stadig det samme. Kølevands- og raffineringsprocesser af olie udvundet i Nordsøen genererer en masse overskudsvarme, som ville gå til spilde, hvis vi ikke kunne inddrage det i fjernvarmesystemet. Og der er potentiale for mere. Vi har lavet Danmarks første aftale om fjernvarme fra PtX.

TVIS har også lavet aftaler om at udnytte overskudvarmen elproduktionen fra biogasturbinerne hos Vejle Spildevand og Fredericia Spildevand, samt kølesystemet på Middelfart Rådhus. Overskudsvarme er en prioriteret del af fremtidens forsyning sammen med vedvarende energikilder.

Overskudsvarme

Shell Raffinaderiet har været leverandør af overskudsvarme til Trekantområdet, siden TVIS gik i drift i 1986. Det er den største leverandør af overskudsvarme med 1300 TJ, som er grundlast i TVIS-systemet og er pr. definition CO2-neutralt.

I dag hedder raffinaderiet Crossbridge Energy Fredericia, men samarbejdet er stadig det samme. Kølevands- og raffineringsprocesser af olie udvundet i Nordsøen genererer en masse overskudsvarme, som ville gå til spilde, hvis vi ikke kunne inddrage det i fjernvarmesystemet. Og der er potentiale for mere. Vi har lavet Danmarks første aftale om fjernvarme fra PtX.

TVIS har også lavet aftaler om at udnytte overskudvarmen elproduktionen fra biogasturbinerne hos Vejle Spildevand og Fredericia Spildevand, samt kølesystemet på Middelfart Rådhus. Overskudsvarme er en prioriteret del af fremtidens forsyning sammen med vedvarende energikilder.

Overskudsvarme<