Informationssikkerhed

TVIS har implementeret ISO 27001, der er en international standard for informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse.
Formålet er at mindske virksomheders sårbarhed over for cyberangreb og datatab.

ISO 27001<

ISO 27001

ISO 27001 standarden indebærer, at TVIS har udarbejdet en politik, målsætninger, retningslinjer, procedurer og foranstaltninger for informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse for virksomhedens informationsassets.

TVIS bruger ISO 27001 certificeringen til at vise, at vi tager informationssikkerheden alvorlig, og gør alt for at beskytte data ud fra en strategi for cyber- og informationssikkerhed. Pr. 1. januar 2025 indføres kravene NIS2 og CER til virksomheders datasikkerhed og fysiske adgang til bygninger. Også i denne kontekst har TVIS besluttet at indføre ISO 27001, da standarden imødegår mange af de kommende krav.

ISO 27001

ISO 27001 standarden indebærer, at TVIS har udarbejdet en politik, målsætninger, retningslinjer, procedurer og foranstaltninger for informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse for virksomhedens informationsassets.

TVIS bruger ISO 27001 certificeringen til at vise, at vi tager informationssikkerheden alvorlig, og gør alt for at beskytte data ud fra en strategi for cyber- og informationssikkerhed. Pr. 1. januar 2025 indføres kravene NIS2 og CER til virksomheders datasikkerhed og fysiske adgang til bygninger. Også i denne kontekst har TVIS besluttet at indføre ISO 27001, da standarden imødegår mange af de kommende krav.

ISO 27001<

ISO 27001 certificering

TVIS stiler efter at blive det første energiselskab i Danmark, der er ISO 27001 certificeret.

TVIS’ transmissionssystem er en del af den kritiske infrastruktur i Trekantområdet. Det er derfor yderst nødvendigt at have en strategi for informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse, for at kunne sikre en høj forsyningssikkerhed til vores samarbejdspartnere, ejere og kunder.

Implementerede handlinger

I TVIS har vi øget IT-sikkerheden med en række nye sikkerhedsrutiner, leverandørkrav, efteruddannelse og overvågning. Vi har opbygget et samarbejde med forsyningssektorens parter, et såkaldt ERFA (erfaringsudveksling), og samarbejder ligeledes med forsyningssektorens CERT for cybersikkerhed.

Formålet er at styrke egne IT og OT-systemer, og have udarbejdet en beredskabsplan, hvis uheldet er ude.

ISO 27001 certificering<
TVIS’ politik og målsætninger<

TVIS’ politik og målsætninger

I TVIS har vi defineret følgende mål for informationssikkerhed:

Oppetid på kritiske systemer iht. nedenstående tabel

Antal hændelser med brud på informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelsen: 0

Overholdelse af responstid fra leverandører af kritisk udstyr

Gennemførelse af Awareness træning for medarbejdere

TVIS’ politik og målsætninger

I TVIS har vi defineret følgende mål for informationssikkerhed:

Oppetid på kritiske systemer iht. nedenstående tabel

Antal hændelser med brud på informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelsen: 0

Overholdelse af responstid fra leverandører af kritisk udstyr

Gennemførelse af Awareness træning for medarbejdere

TVIS’ politik og målsætninger<