Mod vedvarende varme

TVIS’ ejerkommuner har ønsket, at TVIS skal være en mere aktiv spiller i den grønne omstilling. Langt størstedelen af varmekilderne til fjernvarme er CO2-neutrale, så udvikling af fjernvarmen og udvidelser til flere områder er grøn omstilling i praksis. Konvertering af en naturgasforbruger i et standardhus til fjernvarme giver en besparelse på udledningen af C02 på 2.998 Kg pr. år

Alle fire af TVIS’ ejerkommuner er udvalgt til DK2020-netværket, som dels beskriver baseline for kommunernes arbejde med grøn omstilling, men også vidensdeling og roadmap mod målet om, at EU skal være CO2-neutral i 2050, ifølge Parisaftalen fra 2015. En vigtig milepæl er, at Danmarks CO2-udledning skal senest i 2030 sænkes med 70% sammenlignet med udledningen i 1990, ifølge den Klimaaftale som Folketinget har vedtaget i 2019.

 

Grøn omstilling med fjernvarme

CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990, og vi har banet vejen til at inddrage flere vedvarende energikilder. TVIS har fået nye vedtægter, der tillader TVIS et mere fleksibelt råderum i forhold til at inddrage flere vedvarende energiløsninger, og på den forholdsvist korte bane skal TVIS for eksempel udvikle et pilotprojekt om store varmepumper. Vi samarbejder også med fjernvarmeselskaberne om at inddrage Vedvarende Energikilder, der kan levere Spidslast. Og vi er projektmedansøger på bevilligede midler fra Energistyrelsen til etablering af en brintfabrik ved Crossbridge Raffinaderiet. 

Læs Grønt regnskab
Nye vedtægter<

Nye vedtægter

Nye vedtægter tillader, at TVIS’ muligheder for at bidrage yderligere til den grønne omstilling er blevet mere fleksible. Under alle omstændigheder skal nye aktiviteter vise positiv selskabs- og samfundsøkonomi, og det kan for eksempel være salg af procesvarme, fælles spidslast baseret på vedvarende energi og forsyning udenfor interessentkommunernes geografiske område. Hvis ingen andre forsyningsselskaber vil, har TVIS også mulighed for at etablere og drive lokale distributionsnet inklusive produktion.

Nye vedtægter

Nye vedtægter tillader, at TVIS’ muligheder for at bidrage yderligere til den grønne omstilling er blevet mere fleksible. Under alle omstændigheder skal nye aktiviteter vise positiv selskabs- og samfundsøkonomi, og det kan for eksempel være salg af procesvarme, fælles spidslast baseret på vedvarende energi og forsyning udenfor interessentkommunernes geografiske område. Hvis ingen andre forsyningsselskaber vil, har TVIS også mulighed for at etablere og drive lokale distributionsnet inklusive produktion.

Nye vedtægter<

Lagring af vedvarende energi giver overskudsvarme

TVIS har deltaget i en projektansøgning ved Energistyrelsen om ”Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter”, som fremmer lagring af vedvarende energi. Projektet er bevilliget 48 mio kr, hvor det samlede projektbudget er 104 mio kr.

Crossbridge Raffinaderiet i Fredericia vil sammen med Everfuel Europe A/S etablere en elektrolysefabrik ved raffinaderiet, som skal producere brint. Fabrikken skal producere brint til biobrændstof og direkte i transportsektoren. I forbindelse med fremstillingen af brint vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS-systemet.

I projektets 1. fase vil der kunne leveres cirka 80 TJ/år overskudsvarme. TVIS’ indsats finansieres af projektet.

Lagring af vedvarende energi giver overskudsvarme<