Drift

Fjernvarmen er velovervåget, og historiske og nye vejrdata, prognoser, moderne overvågningssystemer og driftsmestrenes ekspertise afstemmer sammensætningen af varmekilderne, så forsyningen er stabil, og varmeprisen er lavest mulig. Vi effektiviserer konstant for at begrænse varmetab, og vi prioriterer levetidsforlængelse højt. Rørene er endda gemt væk, så fjernvarmen er tilpasset lokal infrastruktur og arkitektur.

TVIS’ drifts- og maskinmestre overvåger det 123 km lange tracé fra vores døgnbemandede kontrolrum alle årets dage. Driftsmestrene har blandt andet ansvaret for at overvåge og sikre den mest optimale forsyning af fjernvarme baseret på vejrprognoser, historiske data, koordinering og deres egne erfaringer. Fra Kontrolrummet kan de vurdere og afveje behovet for fjernvarme ved at tilpasse produktion og leverancer, og de har overblik over flow, temperaturer, stationernes ydeevne og vejrdata, der hjælper driftsoptimering og vedligehold af TVIS-anlægget. Derfor kan mestrene også hurtigt reagere på eventuelle fejl, der kan behandles af vores beredskab og tilkaldevagt.

Kontrolrum<

Kontrolrum

TVIS’ drifts- og maskinmestre overvåger det 123 km lange tracé fra vores døgnbemandede kontrolrum alle årets dage. Driftsmestrene har blandt andet ansvaret for at overvåge og sikre den mest optimale forsyning af fjernvarme baseret på vejrprognoser, historiske data, koordinering og deres egne erfaringer.

Fra Kontrolrummet kan de vurdere og afveje behovet for fjernvarme ved at tilpasse produktion og leverancer, og de har overblik over flow, temperaturer, stationernes ydeevne og vejrdata, der hjælper driftsoptimering og vedligehold af TVIS-anlægget. Derfor kan mestrene også hurtigt reagere på eventuelle fejl, der kan behandles af vores beredskab og tilkaldevagt.

Kontrolrum

TVIS’ drifts- og maskinmestre overvåger det 123 km lange tracé fra vores døgnbemandede kontrolrum alle årets dage. Driftsmestrene har blandt andet ansvaret for at overvåge og sikre den mest optimale forsyning af fjernvarme baseret på vejrprognoser, historiske data, koordinering og deres egne erfaringer.

Fra Kontrolrummet kan de vurdere og afveje behovet for fjernvarme ved at tilpasse produktion og leverancer, og de har overblik over flow, temperaturer, stationernes ydeevne og vejrdata, der hjælper driftsoptimering og vedligehold af TVIS-anlægget. Derfor kan mestrene også hurtigt reagere på eventuelle fejl, der kan behandles af vores beredskab og tilkaldevagt.

Kontrolrum<

Driftsmestre

Driftsmestrene er selv ansvarlige for vedligeholdelsen af TVIS’ anlæg herunder pumper, vekslere, drev og ventiler, men også af selve SRO-anlægget. Det vil sige SRO-anlæggets programmer og kommunikationen mellem vores stationer. Derfor er der i tilknytning til deres vagt, det vil sige morgen, eftermiddag og nattevagt, også en dagmandsvagt, så driftsmestrene også udfører vedligehold på vores anlæg ude på stationerne. Det giver en tiltrængt variation til en vagt, der for det meste foregår foran computerskærmen og med mus som værktøj.

De fleste driftsproblemer, for eksempel skift af et relæ, en sikring eller lignende ude på en vekslerstation, har driftsmestrene også ansvaret for. Eventuelt med hjælp fra beredskabs- og tilkaldevagten. Indimellem sker det, at der skal skiftes eller vedligeholdes på større anlægskomponenter, men TVIS’ aftaler med vores leverandører gør, at vi kan reagere med kort varsel.

Driftsmestre<
Stationer<

Stationer

TVIS’ fører drift over 71 stationsanlæg, herunder installationer hos vores leverandører, pumpestationer, kombinerede veksler- og kedelstationer, hvor vi afleverer varme til det lokale varmeforsyningsselskab, og kedelstationer, hvor vi har mulighed for at aftage varme fra det lokale varmeforsyningsselskab produceret på deres spids- og reservelastskedler.

Alle steder kan vi styre og regulere vores tekniske udstyr som varmevekslere, pumper og ventiler og indsamle en lang række fysiske målinger – typisk tryk og temperatur. Alle de indsamlede data anvender vi til at tilpasse varmeleverancen, til afregning med de lokale fjernvarmeselskaber og TVIS’ varmeleverandører og ikke mindst til driftsoptimeringen af vores anlæg.

Stationer

TVIS’ fører drift over 71 stationsanlæg, herunder installationer hos vores leverandører, pumpestationer, kombinerede veksler- og kedelstationer, hvor vi afleverer varme til det lokale varmeforsyningsselskab, og kedelstationer, hvor vi har mulighed for at aftage varme fra det lokale varmeforsyningsselskab produceret på deres spids- og reservelastskedler.

Alle steder kan vi styre og regulere vores tekniske udstyr som varmevekslere, pumper og ventiler og indsamle en lang række fysiske målinger – typisk tryk og temperatur. Alle de indsamlede data anvender vi til at tilpasse varmeleverancen, til afregning med de lokale fjernvarmeselskaber og TVIS’ varmeleverandører og ikke mindst til driftsoptimeringen af vores anlæg.

Stationer<

Styring, regulering og overvågning

Medarbejderne hos TVIS bruger et computerstyret SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) til at tilpasse behovet for overskudsvarme fra varmeleverandørerne. De kan også kontrollere fjernvarmevandets vej gennem dobbeltrør, vekslercentraler og pumpestationer ud til de lokale fjernvarmeselskaber.

Alle stationer har programmerbare industrielle styringer, og alle styringer på vores stationer overfører data via en internetforbindelse til vores SRO-anlæg i TVIS’ kontrolrum. Alt reguleres normalt automatisk, men driftsmestrene har mulighed for at styre manuelt fra vores kontrolrum ved justeringer, eller hvis der skal handles hurtigt. Driftsmestrene kan også via SRO-anlægget eller via kontakt til vagten på det lokale fjernvarmeselskab starte en eller flere af de lokale kedelcentraler, hvis der er behov for spids- og reservelast – for eksempel om vinteren eller ved havarier ved en af vores varmeleverandører.

Styring, regulering og overvågning<
Vandkvalitet<

Vandkvalitet

Drikkevand – eller råvand – er ikke særligt hensigtsmæssigt i et fjernvarmesystem. Derfor behandler man det, fordi det indeholder små luftbobler, kalk og andre kemiske uhensigtsmæssigheder, som kan skabe grobund for tæringer eller aflejringer. Ved at behandle vandet undgår vi at forringe ledeevnen og dermed systemets effektivitet, og vi forlænger levetiden på vores rør, pumper og vekslere.

Det er vigtigt, at mængden af cirkuleret vand er forholdsvist konstant, hvilket kræver cirka 40.000 kubikmeter tilført spædevand om året til hele fjernvarmesystemet. Vi undgår at bruge råvand på grund af en fordelagtig aftale med Skærbækværket, hvor de har et effektivt system, der udnytter dampen fra anlægget. Træflis’en, som afbrændes til varme, er meget vandholdig, og dampen kan kondenseres og behandles til spædevand med meget høj kvalitet.

Vandkvalitet

Drikkevand – eller råvand – er ikke særligt hensigtsmæssigt i et fjernvarmesystem. Derfor behandler man det, fordi det indeholder små luftbobler, kalk og andre kemiske uhensigtsmæssigheder, som kan skabe grobund for tæringer eller aflejringer. Ved at behandle vandet undgår vi at forringe ledeevnen og dermed systemets effektivitet, og vi forlænger levetiden på vores rør, pumper og vekslere.

Det er vigtigt, at mængden af cirkuleret vand er forholdsvist konstant, hvilket kræver cirka 40.000 kubikmeter tilført spædevand om året til hele fjernvarmesystemet. Vi undgår at bruge råvand på grund af en fordelagtig aftale med Skærbækværket, hvor de har et effektivt system, der udnytter dampen fra anlægget. Træflis’en, som afbrændes til varme, er meget vandholdig, og dampen kan kondenseres og behandles til spædevand med meget høj kvalitet.

Vandkvalitet<

Finn Junker

Driftschef

Mail: fj@tvis.net

Tlf. 76 21 44 22

Finn Junker

Driftschef

Mail: fj@tvis.net

Tlf. 76 21 44 22