Asset Management

TVIS har implementeret asset management og har netop fået sin ISO-55001 certificering. Udviklingen af et Asset Management System er en videreudvikling af systematisk drift og vedligehold, så høj forsyningssikkerhed opnås så effektivt som muligt.

”Det er vigtigt da TVIS hovedformål er at forsyne ni fjernvarmeselskaber og lokale erhvervsvirksomheder med varme. Ved at udvikle et nyt Asset Management-system, som er grundlaget for ISO-certificeringen, skaber vi konkret overblik over TVIS-systemet og dets evne til at modtage varme fra vores leverandører og forsyne modtagerne med varme af den rette kvalitet”, siger Tommy Hermann, Vedligeholdschef i TVIS.

 

 

Tracéet<

Tracéet

TVIS tracé er rørledningen, der snoer sig 123 kilometer på tværs af landskabet i fire kommuner. Det består hovedsageligt af rør og komponenter, som blev anlagt i 1984-86 og har været overvåget og vedligeholdt fra starten.

Traceet består af isolerede stålrør med en beskyttelseskappe enten af plastik eller stål. For løbende at tilstandsovervåge rørene, som består af stål i plast(SP), er de overvåget af alarmtråde og tilhørende alarmdetektorer, som melder en alarm til kontrolrummet, hvis der fremkommer uregelmæssigheder. Rørene, som består af stål i stål (SS), er ikke tilstandsovervåget, men deres kapper er katodisk beskyttet ved hjælp fra ensretter og anoder.

Tracéet

TVIS tracé er rørledningen, der snoer sig 123 kilometer på tværs af landskabet i fire kommuner. Det består hovedsageligt af rør og komponenter, som blev anlagt i 1984-86 og har været overvåget og vedligeholdt fra starten.

Traceet består af isolerede stålrør med en beskyttelseskappe enten af plastik eller stål. For løbende at tilstandsovervåge rørene, som består af stål i plast(SP), er de overvåget af alarmtråde og tilhørende alarmdetektorer, som melder en alarm til kontrolrummet, hvis der fremkommer uregelmæssigheder. Rørene, som består af stål i stål (SS), er ikke tilstandsovervåget, men deres kapper er katodisk beskyttet ved hjælp fra ensretter og anoder.

Tracéet<

Traceet er opdelt i delstrækninger, men især i seks hovedstrækninger og består af følgende komponenter:

 • 123 km trace det vil sige 204 km rør, som består af:
  • 10 km dobbelt rør Stål i stål.
  • 76 km dobbelt rør Stål i Plast.
  • 32 km TWIN rør Stål i Plast
 • 282 aftapnings- og udluftnings-ventiler
 • 50 manuelle afspærringsventiler monteret i brønde
 • 37 detektorer
 • 10 katodiskbeskyttede anlæg
 • 353 Fastholdelsesbygværker

<
<

Vedligehold

Der er anvendt væsentlige resurser på vedligeholdelse de seneste 20 år, både planlagte levetidsforlængelser og renoveringer. TVIS udarbejder en Budgetplan for vedligeholdelse af TVIS trace hvert 5. år

Det er vigtigt med løbende overvågning og vedligehold for at bevare den høje driftstid og forsyningssikkerhed, derfor har TVIS blandt andet gennemført forskellige tilstandsvurderinger på vores komponenter. For eksempel:

 • Årligt termografering af SS-traceet og SP-traceer hvor alarmtrådene er korroderet og forsvundet
 • Undersøgelse af korroderede alarmtråde
 • Årligt undersøgelser af udvalgte muffer/skum/kapper (SP)
 • Undersøgelse af svejsemetode ved montage af nye SP-muffer
 • Undersøgelse af stålrør restlevetidsvurdering
 • Tilstandsvurdering af Gudsø Vig ledningen
 • Tilstandsvurdering af udvalgte kompensatorer
 • Inspektion af isolerkoblinger

Vedligehold

Der er anvendt væsentlige resurser på vedligeholdelse de seneste 20 år, både planlagte levetidsforlængelser og renoveringer. TVIS udarbejder en Budgetplan for vedligeholdelse af TVIS trace hvert 5. år

Det er vigtigt med løbende overvågning og vedligehold for at bevare den høje driftstid og forsyningssikkerhed, derfor har TVIS blandt andet gennemført forskellige tilstandsvurderinger på vores komponenter. For eksempel:

 • Årligt termografering af SS-traceet og SP-traceer hvor alarmtrådene er korroderet og forsvundet
 • Undersøgelse af korroderede alarmtråde
 • Årligt undersøgelser af udvalgte muffer/skum/kapper (SP)
 • Undersøgelse af svejsemetode ved montage af nye SP-muffer
 • Undersøgelse af stålrør restlevetidsvurdering
 • Tilstandsvurdering af Gudsø Vig ledningen
 • Tilstandsvurdering af udvalgte kompensatorer
 • Inspektion af isolerkoblinger

<
Bygninger<

Bygninger

TVIS` egne bygninger består af:

 • 11 pumpestationer
 • 11 vekslerstationer
 • 5 ventilstationer.

TVIS` stationsbygninger er strategisk placeret rundt om i Trekantområdet, på tværs af fire kommuner. Vores bygninger består af pumpestationer, vekslerstationer og ventilstationer og deres udearealer. Derudover har TVIS udstyr på en række lokationer, hvor TVIS lejer sig ind ved de lokale varmeselskaber. TVIS vedligeholder kun egne bygninger og udearealer, og TVIS udfører tilstandsbaseret vedligehold på alle bygningernes komponenter. Bygningerne er løbende overvåget og tilset, og TVIS har et beredskab med telefonisk tilkald bestående af beredskabsvagt og tilkaldevagt.

Bygninger

TVIS` egne bygninger består af:

 • 11 pumpestationer
 • 11 vekslerstationer
 • 5 ventilstationer.

TVIS` stationsbygninger er strategisk placeret rundt om i Trekantområdet, på tværs af fire kommuner. Vores bygninger består af pumpestationer, vekslerstationer og ventilstationer og deres udearealer. Derudover har TVIS udstyr på en række lokationer, hvor TVIS lejer sig ind ved de lokale varmeselskaber. TVIS vedligeholder kun egne bygninger og udearealer, og TVIS udfører tilstandsbaseret vedligehold på alle bygningernes komponenter. Bygningerne er løbende overvåget og tilset, og TVIS har et beredskab med telefonisk tilkald bestående af beredskabsvagt og tilkaldevagt.

Bygninger<

Varmevekslere

Hovedparten af TVIS varmevekslere er opstillet og sat i drift i 1986. På trods af den høje alder, ses der yderst sjældent nedbrud, der medfører driftstop af en veksler.

Konsekvensen af et nedbrud er meget begrænset, da vekslerstationerne ofte består af to vekslere, hvor en veksler, det meste af året, alene kan stå for driften af stationen. Derudover er de fleste vekslerstationer udstyret med hjælpekedler, der kan overtage lasten, hvis det er nødvendigt.

Varmevekslerne i TVIS transmissionssystem består udelukkende af pladevarmevekslere og er installeret på vekslerstationer langs TVIS rørtracé. Ud over selve varmevekslerne, indeholder vekslerstationerne også pumper, ventiler og rørsystemer for både transmissionssystemet (TVIS) og distributionssystemet (kunden). Vekslerstationerne faciliterer mellem en og fire vekslere.

Varmevekslere<
<

TVIS vedligeholdsplan af vekslerne følger et årshjul, som er beskrevet i vores strategiske Asset Management plan, og som vi evaluerer årligt. TVIS varmevekslere er essentielle for at kunne levere den mængde varme under de ønskede temperaturforhold, som varmeselskaberne tilsluttet TVIS ønsker.

TVIS transmissionssystem forsyner i 2022, 36 vekslerstationer med i alt 70 varmevekslere. De er placeret hos følgende fjernvarmeselskaber, kunder og leverandører:

 • Fredericia Fjernvarme
 • Carlsberg, Fredericia
 • Gartneriet Gaarslev A/S
 • Gauerslund Fjernvarme
 • Middelfart fjernvarme
 • Mølholm Fjernvarme
 • TRE-FOR Varme
 • Vejle Fjernvarme
 • Vamdrup Fjernvarme
 • Bredsten Balle Kraftvarmeværk
 • Jelling Fjernvarme
 • Vejle Sygehus

TVIS vedligeholdsplan af vekslerne følger et årshjul, som er beskrevet i vores strategiske Asset Management plan, og som vi evaluerer årligt. TVIS varmevekslere er essentielle for at kunne levere den mængde varme under de ønskede temperaturforhold, som varmeselskaberne tilsluttet TVIS ønsker.

TVIS transmissionssystem forsyner i 2022, 36 vekslerstationer med i alt 70 varmevekslere. De er placeret hos følgende fjernvarmeselskaber, kunder og leverandører:

 • Fredericia Fjernvarme
 • Carlsberg, Fredericia
 • Gartneriet Gaarslev A/S
 • Gauerslund Fjernvarme
 • Middelfart fjernvarme
 • Mølholm Fjernvarme
 • TRE-FOR Varme
 • Vejle Fjernvarme
 • Vamdrup Fjernvarme
 • Bredsten Balle Kraftvarmeværk
 • Jelling Fjernvarme
 • Vejle Sygehus

<

Varmevekslerne er principielt ombygge som vist på illustrationen. To dæksler som benævnes fast dæksler og løst dæksler spændes sammen om et antal vekslerplader ved hjælp af seks til otte lange bolte benævnt stagbolte.

I det faste dæksel er der fire flangeporte, hvor rørsystemer for transmission og distribution tilsluttes.

Varmevekslerpladerne er tynde metalplader med en tykkelse på 0,6 – 0,7 mm fremstillet i rustfrit stål. Pladerne bliver samlet til pladestakke, hvor der skiftevis monteres en pakning og en vekslerplade.

<

Ventiler og drev

De ventiler der er nødvendige, for at sikre en til enhver tid korrekt varmeforsyning, til de enkelte kunders aktuelle varmebehov, kan opdeles i 3 kategorier

 1. automatisk aktiverede afspærringsventiler
 2. automatisk aktiverede reguleringsventiler
 3. Manuelt betjente afspærringsventiler

Til en del af de drev der er i den oprindelige del af TVIS-systemet råder vi selv over et lager af reservedele til nogle af de drevtyper der er flest af, men der er også ventiler og drev vi ikke har reservedele til, ligesom der er vitale dele i disse drev som vi ikke længere kan få mekaniske og elektriske reservedele til.

I det oprindelige system var der en filosofi hvor der så vidt muligt blev valgt identiske ventiler og drev hvor det var muligt. Denne filosofi er ikke så dominerende mere og fabrikat og type vælges nu ud fra de forskellige specifikationer på baggrund af pris og leveringsbetingelser m.v.

Tilstandsvurdering

Generelt vurderes tilstanden af TVIS’ ventiler og drev til at være god og godt vedligeholdt, men det skal bemærkes at selv godt vedligeholdt teknisk udstyr kan og vil havarere på et tidspunkt, og i den forbindelse ved vi at det kan blive vanskeligt at finde reservedele til de ældste af de typer af drev og ventiler vi råder over.

 • Ventiler og drev er, og har primært været, underlagt serviceeftersyn og vedligehold udført af underleverandør Grønbech & Sønner A/S, samt af Tvis’ teknikere.
 • En del drev har fået modificeret positionsmelder til ny type for levetidsforlængelse.
 • En del af de oprindelige Kugleventiler større end DN250 er udskiftet.
 • En del reguleringsventiler er skiftet igennem årene i forbindelse med øget vekslereffekt.
 • Vi har konstateret stigende fejlfrekvens på ventiler med SIPOS5 drev, samt de ældste AUMA SAR6 og -SAR7 drev.

<

Sikkerhedssystem

TVIS sikkerhedssystem på vekslerstationer består af nødstrømssystemet, overtryk og overkogssikring, som sikrer, at afspærringsventilerne kan lukke, hvis der opstår en unormal driftssituation. Derudover består systemet af sikkerhedsventiler, som sikrer, at for højt vandtryk blæses væk fra systemet i stedet for belaste sekundærsiden, altså fjernvarmeselskabets distributionsledninger, forklarer Dariusz Sokolowski, som er maskinmester og tovholder for vedligehold af TVIS’ sikkerhedssystemer.

Han viser rundt på en af Trefors bygninger i Erritsø i Fredericia, hvor TVIS’ også har fjernvarmeinstallationer stående, og hvor han viser, hvordan han foretager test af sikringssystemerne, som består af overkogstermostater og overtrykspressostater mod overkog, tryksvigt og overtryk.

Sikkerhedssystem

TVIS sikkerhedssystem på vekslerstationer består af nødstrømssystemet, overtryk og overkogssikring, som sikrer, at afspærringsventilerne kan lukke, hvis der opstår en unormal driftssituation. Derudover består systemet af sikkerhedsventiler, som sikrer, at for højt vandtryk blæses væk fra systemet i stedet for belaste sekundærsiden, altså fjernvarmeselskabets distributionsledninger, forklarer Dariusz Sokolowski, som er maskinmester og tovholder for vedligehold af TVIS’ sikkerhedssystemer.

Han viser rundt på en af Trefors bygninger i Erritsø i Fredericia, hvor TVIS’ også har fjernvarmeinstallationer stående, og hvor han viser, hvordan han foretager test af sikringssystemerne, som består af overkogstermostater og overtrykspressostater mod overkog, tryksvigt og overtryk.

”Det gør vi hvert tredje år i en fast cyklus, så vi er sikret mod et rigtig driftssvigt, som kan lave store skader på rør og installationer. Vores vand er op til 120 grader varmt og er under tryk på 25bar, hvor Trefors måske er 68-70 grader varmt og er under tryk på 6 bar, men det kan variere fra station til station. Hvis nu en pumpe går i stykker, så skal vi være sikre på, at sikkerhedssystemet slår rigtigt til. Overkogssikringen er indstillet til at slå fra, hvis vores system af en eller anden grund skulle opvarme Trefors fjernvarmevand til over 100. gr. C. sender fjernvarmevand ind i Trefors system med 100 grader. Så nu tester jeg, om systemet slår fra, hvis jeg opvarmer føleren til 100 grader i mere end fem minutter, forklarer han

Alle veksler på sekundær-siden er sikret med overkogssikring, overtrykssikring, tryksvigt og to sikkerhedsventiler. Alle tre tests skal udføres på samtlige vekslere i en turnus på fjernvarmestationer i Trekantområdet, men indenfor 3 år.

<
<

TVIS sikkerhedssystem er også sikret af et driftssikkert nødstrømssystem, som stammer helt tilbage fra anlægsårene, men som også sikrer, at afspærringsventilerne kan lukke, hvis strømmen fra nettet bliver afbrudt. Samtidigt sikrer en sikkerhedsventil på primærsiden mod overtryk.

Nødstrømssystemet bliver kontinuerligt overvåget via TVIS’ SRO-anlæg i Kontrolrummet administrationsbygningen. Ventiler, oplader og batterier bliver testet en gang om året i forbindelse med ”stationernes nødlukningstest”.

TVIS sikkerhedssystem er også sikret af et driftssikkert nødstrømssystem, som stammer helt tilbage fra anlægsårene, men som også sikrer, at afspærringsventilerne kan lukke, hvis strømmen fra nettet bliver afbrudt. Samtidigt sikrer en sikkerhedsventil på primærsiden mod overtryk.

Nødstrømssystemet bliver kontinuerligt overvåget via TVIS’ SRO-anlæg i Kontrolrummet administrationsbygningen. Ventiler, oplader og batterier bliver testet en gang om året i forbindelse med ”stationernes nødlukningstest”.

<

Pumper

TVIS’ pumper består hovedsageligt af pumper og komponenter fra anlægsårene 1984-86 og har været overvåget og vedligeholdt lige siden. Der er i 2021 bygget nye pumpe-anlæg i forbindelse med udvidelser til nye fjernvarmeområder i Trekantområdet.

TVIS anlæg består af 11 booster-pumpeanlæg med 30 pumper med tilhørende motorer og styringer, og vi har 18 retur-pumper med tilhørende motorer og styringer på nogle af vekslerstationerne. Derudover har vi to hjælpepumper med tilhørende motorer og styringer ved vores leverandør, Carlsberg.

Vores 20 boosterpumper og -motorer er fra 1986, og pumperne er ved at kunne mærke tidens tand og slitage. Motorerne er alle DC-motorer, som løbende er renoveret, cirka ved 30.000 driftstimer og er i en forholdsvis god stand. Styringerne er fra 2000 på 12 af pumperne og fra 2020 på otte af pumperne. Grunden til at styringerne blev skiftet i 2020, skyldes at man ikke kan få reservedele mere.

Vi ser ind i en fremtid hvor vores booster-pumper skal fornys, da de ikke passer til fremtidens flow, hvor vi ønsker at flytte mere vand. Det skyldes, at vi ønsker at levere mere effekt ved en lavere temperatur. De 18 returpumper er fra 1986 og yngre, og deres tilstand er god. De er drevet af AC-motorer, og styringerne er udskiftet igennem årene, og er også i god stand.

På de nye pumper, som er etableret efter år 2020, er der installeret vibrations- og temperatur måling på lejerne, for præventivt vedligehold.

Eksternt firma udfører fire eftersyn årligt på anlæggene, som er bygget før 2020. Blandet andet udføres der vibrationsmålinger. På vores boosterpumper bliver der hvert år kontrolleret og dokumenteret overgangsmodstand, slitage på kul og vibrationer, og vores eksterne samarbejdspartner står for smøring, eftersyn og vibrationsmålinger og TVIS’ vedligeholdsgruppe udfører eftersyn på styringerne en gang årligt.

Kontakt

Tommy Hermann

Vedligeholdschef

Mail: th@tvis.net

Tommy Hermann

Vedligeholdschef

Mail: th@tvis.net