Årsregnskaber

TVIS har et årligt budget til varmekøb på vegne af Trekantområdets fjernvarmeforbrugere på over 600 millioner kroner. TVIS er ikke er sat i verden for at skabe overskud, men for at sikre en lav varmepris, da vi er et “hvile-i-sig-selv”-selskab. Det betyder, at det overordnede selskabsøkonomiske princip er, at det årlige regnskab ideelt set skal gå i nul.

Hvile-i-sig-selv-princippet betyder, at TVIS hvert år lægger budget, som er baseret på de forventede udgifter til køb af varme hos vores leverandører og udgifter til drift og vedligehold. Hvis det viser sig, at vi ikke har haft det forventede varmekøb i løbet af året, for eksempel, hvis det er et særligt varmt år, så vil der være et overskud i budgettet. Vi kalder det blot en “overdækning”, som kan føres tilbage til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes takster.