Fjernvarmeselskaber

TVIS “kunder” er egentlig vores fire ejerkommuner, forstået på den måde, at vi har forsyningspligt overfor kommunerne, og seks selvstændige fjernvarmeselskaber har aftagepligt på vegne af knap 55.000 fjernvarmeforbrugere tilsammen. TVIS har ansvaret for transmissionssystemet, der forbinder leverandørerne med fjernvarmeselskaberne, og fjernvarmeselskaberne har ansvaret for distributionen ud til de enkelte varmeforbrugere.

TVIS arbejder konstant for at sikre den høje grad af forsyningssikkerhed sammen med fjernvarmeselskaberne, hvor vi effektiviserer løbende i det store og små for at holde omkostningerne for forbrugerne nede og for at udnytte tilgængelige ressourcer så effektivt som muligt.

Hver virksomhed, institution, ejendom eller husstand med en fjernvarmemåler tæller for én forbruger, og varmeforbruget kan variere afhængig af den enkelte type forbruger. Dansk Fjernvarme har defineret, at et standardhus i Danmark er på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh om året.

Fredericia Fjernvarme<

Fredericia Fjernvarme

Fredericia Fjernvarme forsyner 9.800 forbrugere med et samlet forbrug på 1.150 TJ. Butikkerne i Gothersgade, Musicalakademiet i Centrum og den nye bydel, Kanalbyen, er nogle af de bygninger og virksomheder, som Fredericia Fjernvarme forsyner. Men det er for eksempel også parcelhuse i Stjernekvarteret og erhvervsvirksomheder i nordbyen, der udgør nogle af fjernvarmeforbrugerne.

 

Fredericia Fjernvarme

Fredericia Fjernvarme forsyner 9.800 forbrugere med et samlet forbrug på 1.150 TJ. Butikkerne i Gothersgade, Musicalakademiet i Centrum og den nye bydel, Kanalbyen, er nogle af de bygninger og virksomheder, som Fredericia Fjernvarme forsyner. Men det er for eksempel også parcelhuse i Stjernekvarteret og erhvervsvirksomheder i nordbyen, der udgør nogle af fjernvarmeforbrugerne.

 

Fredericia Fjernvarme<

Gauerslund Fjernvarme

Gauerslund Fjernvarme forsyner godt 3.800 forbrugere i Børkop, Brejning, Gauerslund og Gårslev i Vejle Kommune. Børkop-området er den næststørste “by” i Vejle og befolkningstilvæksten steg med 44% mellem 2006 og 2015, hvilket er en udvikling, der kun ser ud til at fortsætte.

Gauerslund Fjernvarme<
Middelfart Fjernvarme<

Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme forsyner godt 6.600 forbrugere og modtog 511 TJ i 2018 fra TVIS, hvilket svarer til varmeforbruget i godt 8.000 standardhuse.

De næste 20 år forventer Middelfart Fjernvarme at øge sin varmeleverance med 14%. Det er primært området omkring Ø-vængerne, altså Ærøvænget, Rømøvænget, Toften, Skrillingegården og i centrum, der bidrager til det øgede varmebehov.

Besøg Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme forsyner godt 6.600 forbrugere og modtog 511 TJ i 2018 fra TVIS, hvilket svarer til varmeforbruget i godt 8.000 standardhuse.

De næste 20 år forventer Middelfart Fjernvarme at øge sin varmeleverance med 14%. Det er primært området omkring Ø-vængerne, altså Ærøvænget, Rømøvænget, Toften, Skrillingegården og i centrum, der bidrager til det øgede varmebehov.

Besøg Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme<

Mølholm Varmeværk

Siden 2011 er Mølholm Varmeværk gået fra at forsyne 2.000 til 2.500 fjernvarmeforbrugere i Mølholm og Vinding i Vejle Kommune. Deres største og seneste forbruger er Politiskolen, som består af 19.000 kvadratmeter uddannelsesfaciliteter, øvelsesområder, kontorer, undervisningslokaler og overnatning. På fem år forventer de hos Mølholm Varmeværk, at arealet af opvarmede bygninger vil stige fra 160.000 til 200.000 kvadratmeter.

Læs Brochure

 

Besøg Mølholm Varmeværk

Mølholm Varmeværk<
Trefor Varme<

Trefor Varme

Trefor Varme er det største fjernvarmeselskab i Trekantområdet, som forsyner i tre af TVIS’ fire ejerkommuner; Fredericia, Kolding og Vejle. Tilsammen er der godt 29.000 forbrugere i deres forsyningsområde. TVIS har øget leverancen til Trefor Varme fra 2020, så vi får en forventet leverance på godt 3700 TJ, eller hvad der svarer til forbruget i knap 57.000 husstande i alle tre byer.

Trefor Varme

Trefor Varme er det største fjernvarmeselskab i Trekantområdet, som forsyner i tre af TVIS’ fire ejerkommuner; Fredericia, Kolding og Vejle. Tilsammen er der godt 29.000 forbrugere i deres forsyningsområde. TVIS har øget leverancen til Trefor Varme fra 2020, så vi får en forventet leverance på godt 3700 TJ, eller hvad der svarer til forbruget i knap 57.000 husstande i alle tre byer.

Trefor Varme<

Vejle Fjernvarme

Vejle Fjernvarme forsyner knap 3.500 forbrugere i Vejle Midtby og har for nyligt udvidet sin forsyning til Skibet og Jellum i vest, mens de er godt på vej til at forsyne endnu flere i Havneområdet og langs sydsiden af Vejle Fjord. TVIS skal de kommende år opdimensionere vores rør langs Bredstenvej og etablere en ny veksler ved Rosborg for at understøtte øget efterspørgsel hos Vejle Fjernvarme.

Vejle Fjernvarme<

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, Jelling Varmeværk og Vamdrup Varmeværk (2021)

Bredsten Balle Kraftvarmeværk og Jelling Varmeværk i Vejle og Vamdrup Varmeværk i Kolding har anmodet om forsyning fra TVIS. Udvidelsen til alle tre områder udfase fossile brændsler og sænker fjernvarmens CO2-udledning med 93%.

Potentielle udvidelser

Fjernvarmeselskabernes forsyningsområder