Fjernvarmeselskaber

TVIS’ “kunder” er vores fire ejerkommuner, forstået på den måde, at vi har forsyningspligt overfor kommunerne, og ni selvstændige fjernvarmeselskaber har aftagepligt på vegne af knap 60.000 fjernvarmeforbrugere tilsammen. TVIS har ansvaret for transmissionssystemet, der forbinder leverandørerne med fjernvarmeselskaberne, og fjernvarmeselskaberne har ansvaret for distributionen ud til de enkelte varmeforbrugere.

TVIS arbejder konstant for at sikre den høje grad af forsyningssikkerhed sammen med fjernvarmeselskaberne, hvor vi effektiviserer løbende i det store og små for at holde omkostningerne for forbrugerne nede og for at udnytte tilgængelige ressourcer så effektivt som muligt.

Hver virksomhed, institution, ejendom eller husstand med en fjernvarmemåler tæller for én forbruger, og varmeforbruget kan variere afhængig af den enkelte type forbruger.

Fredericia Fjernvarme<

Fredericia Fjernvarme

Fredericia Fjernvarme forsyner 10.159 forbrugere i indre by i Fredericia, Kanalbyen, Fredericia Nord og mod Vest og nye boligområder i Fuglsang Kvarteret.

 

Fredericia Fjernvarme

Fredericia Fjernvarme forsyner 10.159 forbrugere i indre by i Fredericia, Kanalbyen, Fredericia Nord og mod Vest og nye boligområder i Fuglsang Kvarteret.

 

Fredericia Fjernvarme<

Gauerslund Fjernvarme

Gauerslund Fjernvarme forsyner knap 3.800 forbrugere i Børkop, Brejning, Gauerslund og Gårslev i Vejle Kommune.

Børkop-området er den næststørste “by” i Vejle og befolkningstilvæksten stiger støt med mange nye udstykninger og boligprojekter. For eksempel skal Gauerslund Fjernvarme forsyne et nyt kombineret dagtilbud og plejehjem i Gauerslund, som er er under opbygning.

Gauerslund Fjernvarme<
Middelfart Fjernvarme<

Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme forsyner godt 7.900 forbrugere og har 1600 bindende tilmeldinger til en ny fjernvarmeforsyning til Strib, Vejlby og Røjle.

Samtidigt forventer Middelfart Fjernvarme at øge sin varmeleverance til flere områder i Middelfart, for eksempel Ø-vængerne.

 

Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme forsyner godt 7.900 forbrugere og har 1600 bindende tilmeldinger til en ny fjernvarmeforsyning til Strib, Vejlby og Røjle.

Samtidigt forventer Middelfart Fjernvarme at øge sin varmeleverance til flere områder i Middelfart, for eksempel Ø-vængerne.

 

Middelfart Fjernvarme<

Mølholm Varmeværk

Siden 2011 er Mølholm Varmeværk gået fra at forsyne 2.000 til 2.600 fjernvarmeforbrugere i Mølholm og Vinding i Vejle Kommune. Deres største og seneste forbruger er Politiskolen, som består af 19.000 kvadratmeter uddannelsesfaciliteter, øvelsesområder, kontorer, undervisningslokaler og overnatning. På fem år forventer de hos Mølholm Varmeværk, at arealet af opvarmede bygninger vil stige fra 160.000 til 200.000 kvadratmeter.

 

Besøg Mølholm Varmeværk

Mølholm Varmeværk<
Trefor Varme<

Trefor Varme

Trefor Varme er det største fjernvarmeselskab i Trekantområdet, som forsyner tre af TVIS’ fire ejerkommuner; Fredericia, Kolding og Vejle. Tilsammen er der godt 30.000 forbrugere i deres forsyningsområde. TVIS har øget leverancen til Trefor Varme fra 2020, så vi får en forventet leverance på godt 3700 TJ, eller hvad der svarer til forbruget i knap 57.000 husstande i alle tre byer.

Trefor Varme

Trefor Varme er det største fjernvarmeselskab i Trekantområdet, som forsyner tre af TVIS’ fire ejerkommuner; Fredericia, Kolding og Vejle. Tilsammen er der godt 30.000 forbrugere i deres forsyningsområde. TVIS har øget leverancen til Trefor Varme fra 2020, så vi får en forventet leverance på godt 3700 TJ, eller hvad der svarer til forbruget i knap 57.000 husstande i alle tre byer.

Trefor Varme<

Vejle Fjernvarme

Vejle Fjernvarme forsyner godt 3.700 forbrugere i Vejle Midtby og har for nyligt udvidet sin forsyning til Skibet og Jennum i vest, Uhrhøj, Planetbyen og ikke mindst Ny Rosborg, som bliver Vejle nye bæredygtige bydel.

TVIS har etableret en ny fjernvarmeledning til Jelling og Bredsten-Balle og har dimensioneret den, så den er ført til Vejle Fjernvarmes nye pumpestation i Rosborg, hvor TVIS får tre vekslere, der kan understøtte øget efterspørgsel på varme hos Vejle Fjernvarme.

Vejle Fjernvarme<
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk<

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk blev en del af TVIS-forsyningen i 2021, hvor TVIS etablerede en fem kilometer lang fjernvarmeledning til Skibet i Vejle, hvorfra der blev etableret en 8 kilometer ledning gennem Vejle by, som både forsyner Jelling og Bredsten-Balle. Projektet udfaser 5400 tons CO2 om året, fordi TVIS-varmen udfaser fossile brændsler.

Derudover er der yderligere 71 husstande på vej fra en ny udstykning, som endnu ikke er tilsluttede, men derefter når de op på 736 forbrugere.

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk blev en del af TVIS-forsyningen i 2021, hvor TVIS etablerede en fem kilometer lang fjernvarmeledning til Skibet i Vejle, hvorfra der blev etableret en 8 kilometer ledning gennem Vejle by, som både forsyner Jelling og Bredsten-Balle. Projektet udfaser 5400 tons CO2 om året, fordi TVIS-varmen udfaser fossile brændsler.

Derudover er der yderligere 71 husstande på vej fra en ny udstykning, som endnu ikke er tilsluttede, men derefter når de op på 736 forbrugere.

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk<

Jelling Varmeværk

Jelling Varmeværk blev koblet på TVIS-systemet sammen med Bredsten-Balle Kraftvarmeværk i 2021. Det var en væsentlig større udfordring at grave sig igennem istidslandskabet mod Jelling, men det lykkedes med en ihærdig indsats fra entreprenører, kommune, fjernvarmeselskabet, lokale beboere og TVIS.

Der er knap 1100 forbrugere i Jelling med flere store udstykninger undervejs.

Jelling Varmeværk<
Vamdrup Fjernvarme<

Vamdrup Fjernvarme

Vamdrup Fjernvarme blev koblet på TVIS-systemet i 2021, hvilket udfaser 3900 ton CO2 om året fra varmeforsyningen. Vamdrup Fjernvarme fortsætter med at modtage overskudsvarme fra Rockwool, og med TVIS-varmen er fjernvarmen stort set fri for fossile brændsler.

Vamdrup har stor succes med at tilbyde fjernvarme til endnu flere husstande i området, med tilslutningstilkendegivelser på op til 90% i nye områder. Op til 500 nye husstande er på vej til at få fjernvarme og udfaser dermed deres olie- eller gasfyr.

Vamdrup Fjernvarme

Vamdrup Fjernvarme blev koblet på TVIS-systemet i 2021, hvilket udfaser 3900 ton CO2 om året fra varmeforsyningen. Vamdrup Fjernvarme fortsætter med at modtage overskudsvarme fra Rockwool, og med TVIS-varmen er fjernvarmen stort set fri for fossile brændsler.

Vamdrup har stor succes med at tilbyde fjernvarme til endnu flere husstande i området, med tilslutningstilkendegivelser på op til 90% i nye områder. Op til 500 nye husstande er på vej til at få fjernvarme og udfaser dermed deres olie- eller gasfyr.

Vamdrup Fjernvarme<