Varmeplan TVIS

Varmeplan TVIS er de gældende analyser og prognoser, som fjernvarmens udvikling er baseret på. Læs forneden om potentielle fjernvarmeområder, overskudsvarmeleverandører og de økonomiske forudsætninger, som projektforslag skal baseres på.

Varmebehovsprognose 2021

TVIS’ prognose for det fremtidige varmebehov i TVIS’ forsyningsområde er baseret på de tilknyttede fjernvarmeselskabers forventede muligheder for udvidelser og efterspørgsel på varme. Indenfor de 9 nuværende tilsluttede fjernvarmeselskabers forsyningsområder er stig­ningen cirka 32% over de næste 20 år, herunder tilslutning af tre nye fjernvarmeselskaber.

Analysen viser, at efterspørgslen på fjernvarme er støt stigende i alle fire kommuner, især på grund af naturgaskonverteringer og nybyggerier.

Langtidsbudget

Projektforslag om udvidelse til nye fjernvarmeområder skal  tage udgangspunkt de samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger, som bliver opdateret årligt. De inkluderer også prognoser for fjernvarmens miljøpåvirkning.

Formålet med samfundsøkonomiske analyser af projekter er at forbedre grundlaget for, hvordan vi prioriterer vores ressourcer med hensyn til en række faktorer, herunder økonomiske, sociale og etiske hensyn. Beregningerne tager udgangspunkt i Energistyrelsens retningslinjer for at sikre tilstræbeligt ensartede forudsætninger.

Langtidsbudget

Projektforslag om udvidelse til nye fjernvarmeområder skal  tage udgangspunkt de samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger, som bliver opdateret årligt. De inkluderer også prognoser for fjernvarmens miljøpåvirkning.

Formålet med samfundsøkonomiske analyser af projekter er at forbedre grundlaget for, hvordan vi prioriterer vores ressourcer med hensyn til en række faktorer, herunder økonomiske, sociale og etiske hensyn. Beregningerne tager udgangspunkt i Energistyrelsens retningslinjer for at sikre tilstræbeligt ensartede forudsætninger.

Potentielle fjernvarmeområder

Kortlægning af overskudsvarme

Kortlægning af overskudsvarme

Grundlaget for Skærbækværkets ombygning

Varmeplan TVIS, som er udgivet i 2014, repræsenterer den samlede dokumentation for, hvad ejerkommunerne, herunder TVIS’ bestyrelse har besluttet i 2012- 2013 i relation til varmegrundlag og fremtidig varmeproduktion. Dokumentationen er grundlaget for beslutningen om ny varmeproduktion på Skærbækværket, hvilket TVIS, ejerkommuner og fjernvarmeselskaber i fællesskab har bidraget til.

Varmeplan TVIS 2014