Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

TVIS gør overskudsvarme til en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til nogle af landets billigste priser. TVIS køber overskuds- og affaldsvarme og leder den ud til seks lokale fjernvarmeselskaber via 83 kilometer transmissionsledninger og 51 stationsanlæg.

De seks lokale fjernvarmeselskaber fordeler varmen til 55.000 virksomheder, institutioner og husstande, som forbruger varme svarende til 156.000 borgere eller 75.000 husstande. Vi udnytter overskudsvarme fra SHELL Raffinaderiets kølevands- og raffineringsprocesser, Ørsted/Skærbækværket og affaldsforbrændingsanlægget, Energnist, i Kolding.

 .