Langtidsbudget

TVIS’ samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for projektforslag 2024 er opstillet på baggrund af TVIS’ plan- og budgetgrundlag fra oktober 2023 samt Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger fra februar 2022.

Datablad E1 og E2 viser langtidsbudgettet for samfunds-og selskabsøkonomiske priser fra 2024 til 2043.

Samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger

Grafen er en del af Bilag E til Varmeplan TVIS fra marts 2024, og viser den selskabsøkonomiske pris ab TVIS i faste priser (2024). 

 

 

Samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger <

Langtidsbudget

I datablad E1 og E2 fremgår TVIS’ langtidsbudget med udgangspunkt i 2024.

TVIS’ fjernvarmetakster er generelt meget stabile, og vi forventer stabile priser i fremtiden. Det skyldes, at biomasse, overskudsvarme og affaldsvarme er de bærende brændsler i stedet for naturgas, som historisk set har haft store udsving i priserne.

Beslutningen om at ombygge Skærbækværket til biomasse, samt TVIS’ overtagelse af al affaldsvarmen fra Energnist, har den fordel, at fjernvarmens prisniveau forventes at være stabil, fordi den er baseret på flere varmekilder.

 

Langtidsbudget 2024: