Takstblad

TVIS’ takster er sammensat af dels en fast og en variabel pris, og den variable pris afhænger blandt andet af varmens sammensætning, brændselspriser, varmebehov i kommunerne og driftsforhold hos leverandørerne, som kan have forskellig indflydelse i løbet af et år. Til gengæld har TVIS arbejdet for, at TVIS’ takster fremover skal være ens for alle. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter.