Forsyningskort

TVIS overvåger og vedligeholder et transmissionsnet, der består af 133 kilometer transmissionsledninger under og over jorden. Transmissionssystemet består bl.a. af 133 km. rørtracé, 39 vekslerstationer, 12 pumpestationer, 6 ventilstationer, 1 vandbehandlingsanlæg og 1 kontrolrum. Fjernvarmeselskaberne står for distributionsnettet, der leder varmen ud til Trekantområdets virksomheder, institutioner og husstande.

 

Energisystemerne krydser i Trekantområdet

TVIS’ transmissionsrør strækker sig over 133 kilometer fra Jelling til Vamdrup.
På kortet kan du se, hvor energisystemerne krydser hinanden i Trekantområdet, og dermed hvor det kan være fordelagtigt for nye virksomheder at etablere sig for at være tæt på den rette energiinfrastruktur. Data er fra Energinet og Datafordeleren og opdateres automatisk.

 

Gasledninger er gule
Eldistribution (50-100 Kv) er grøn
Eltransmission (100< Kv) er lyseblå
Varmetransmission er rød