Forsyningskort

TVIS overvåger og vedligeholder et transmissionsnet, der består af 123 kilometer transmissionsledninger under og over jorden, samt 71 stationsanlæg, hvoraf 11 er fjernvarmeselskabernes kedelanlæg. Fjernvarmeselskaberne står for distributionsnettet, der leder varmen ud til Trekantområdets virksomheder, institutioner og husstande.

TVIS' tracé

TVIS’ transmissionsrør strækker sig over 123 kilometer fra Bredballe i Nord til Sdr. Bjert i Kolding via Fredericia og Middelfart og er markeret med blå. Enkelte strækninger er lyseblå, hvilket skyldes, at de er ved at blive etableret.

TVIS udvider sit tracé med 40 kilometer i 2021, hvor de 28 er nyetableringer, som skal forsyne tre nye fjernvarmeselskaber i Kolding og Vejle.

PtX-økosystem

På nederste kort kan du se, hvor energisystemerne krydser hinanden i Trekantområdet, og dermed hvor det kan være fordelagtigt for nye virksomheder at etablere sig for at være tæt på den rette energiinfrastruktur. Data er fra Energinet og Datafordeleren og opdateres automatisk. TVIS har ikke ansvar for kortets præcision.

Gasledninger er gule
Eldistribution (50-100 Kv) er grøn
Eltransmission (100< Kv) er lyseblå
Varmetransmission er rød