Organisation

TVIS er et kommunalt ejet §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven. Vi er ejet af Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejle Kommune, og efter Kommunalvalg hvert fjerde år udpeger de fire byråd deres repræsentanter til TVIS’ bestyrelse. Fordelingen af medlemmer i bestyrelsen er baseret på kommunernes ejerandele, som afhænger af det forventede årlige varmeaftag fra TVIS.

  • Fredericia Kommune 31,68% (1790 TJ) – 3 medlemmer
  • Kolding Kommune 28,87% (2410 TJ) – 3 medlemmer
  • Middelfart Kommune 8,14% (510 TJ) – 1 medlem
  • Vejle Kommune 31,32% (2120 TJ) – 3 medlemmer

Vedtægter

TVIS har fået nye vedtægter fra 2020, da ejerkommunerne har et fælles ønske om, at TVIS skal varetage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling i Trekantområdet. De nye vedtægter giver blandt andet TVIS mulighed for produktion og lagring af varme baseret på vedvarende energi. Etablering af lokale net, hvor andre forsyningsselskaber ikke ønsker at tage opgaven. Og mulighed for at udvikle demonstrationsaktiviteter tilknyttet varme. Nye projekter skal have positiv selskabs- og samfundsøkonomi.

Læs vedtægter

Fire kommuners Ejerstrategi for TVIS

Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommune har sammen med TVIS udarbejdet en ny ejerstrategi, som er godkendt i alle fire byråd.

Ejerstrategien beskriver kommunernes ambitioner for selskabsledelse og samarbejde, og den lægger vægt på grøn omstilling, konkurrencedygtighed, forsyningssikkerhed og social ansvarlighed.

Ejerstrategi 2021

Bestyrelse

Lars Schmidt

Bestyrelsesformand, byrådsmedlem i Vejle

Lars Schmidt

Bestyrelsesformand, byrådsmedlem i Vejle

John Erik Nyborg

Næstformand, Byrådsmedlem i Fredericia

John Erik Nyborg

Næstformand, Byrådsmedlem i Fredericia

Bente Ankersen

Byrådsmedlem i Fredericia

Bente Ankersen

Byrådsmedlem i Fredericia

Finn Muus

Bestyrelsesformand i Fredericia Fjernvarme

Finn Muus

Bestyrelsesformand i Fredericia Fjernvarme

Filip Bekic Bladt

Byrådsmedlem i Kolding

Filip Bekic Bladt

Byrådsmedlem i Kolding

Morten Hansen

Næstformand i Ewii

Morten Hansen

Næstformand i Ewii

Tobias Jørgensen

Byrådsmedlem i Kolding

Tobias Jørgensen

Byrådsmedlem i Kolding

Steen Dahlstrøm

Byrådsmedlem i Middelfart

Steen Dahlstrøm

Byrådsmedlem i Middelfart

Martin Jensen

Byrådsmedlem i Vejle

Martin Jensen

Byrådsmedlem i Vejle

Reimer Mikeli Olsen

Bestyrelsesformand i Vejle Fjernvarme

Reimer Mikeli Olsen

Bestyrelsesformand i Vejle Fjernvarme