Overskudsvarme

TVIS har flere aftaler med varmeleverandører omkring overskudsvarme.
Det nyeste skud på stammen er Everfuel i Fredericia.

Igangværende - Everfuel

TVIS har indgået Danmarks første aftale om fjernvarme fra et PtX-anlæg sammen med Everfuel, som i fællesskab skal udnytte overskudsvarme fra anlægget til fjernvarme. Everfuel bygger et 20 MW alkalisk elektrolyseanlæg i Fredericia, som er undervejs. TVIS’ fjernvarmesystem skal afkøle anlægget, opsamle og integrere overskudsvarme på cirka 70 grader i fjernvarmeforsyningen.

Ved 100 % kapacitet kan elektrolyse-anlægget udnytte strøm fra vedvarende energikilder til cirka otte ton grøn brint om dagen. Den grønne brint skal blandt andet erstatte brint fra fossile kilder på raffinaderiet i Fredericia, hvor ét ton grøn brint fortrænger cirka ti ton CO2 på raffinaderiet, som derefter kan udnyttes til brændstof til transportsektoren.

Igangværende - Everfuel <