Skridtet videre mod overskudsvarme fra brintfabrik

2022-03-02
PtX

TVIS har nu sendt tilbudsmaterialet ud til entreprenører, der skal bygge den nye ledning fra TVIS’ eksisterende rør på Egeskovvej i Fredericia til det nye elektrolyseanlæg, ejet af Everfuel. Planen er, at der skal etableres en 1300 meter lang transmissionsledning langs Ydre Ringvej hen til det nye elektrolyseanlæg, og forventningen er at starte arbejdet op i slutningen af april og være færdigt til starten af september i år, hvilket kræver nærmere aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere.

<

Baggrunden er, at TVIS har indgået Danmarks første aftale om fjernvarme fra et PtX-anlæg sammen med Everfuel, som i fællesskab skal udnytte overskudsvarme fra anlægget til fjernvarme. Everfuel bygger et 20 MW alkalisk elektrolyseanlæg i Fredericia, som er vel undervejs, og TVIS’ fjernvarmesystem skal afkøle anlægget og opsamle og integrere overskudsvarme på cirka 70 grader i fjernvarmeforsyningen.

Ved 100 % kapacitet kan elektrolyse-anlægget udnytte strøm fra vedvarende energikilder til cirka otte ton grøn brint om dagen. Den grønne brint skal blandt andet erstatte brint fra fossile kilder på raffinaderiet i Fredericia, hvor ét ton grøn brint fortrænger cirka ti ton CO2 på raffinaderiet, som derefter kan udnyttes til brændstof til transportsektoren.

Baggrunden er, at TVIS har indgået Danmarks første aftale om fjernvarme fra et PtX-anlæg sammen med Everfuel, som i fællesskab skal udnytte overskudsvarme fra anlægget til fjernvarme. Everfuel bygger et 20 MW alkalisk elektrolyseanlæg i Fredericia, som er vel undervejs, og TVIS’ fjernvarmesystem skal afkøle anlægget og opsamle og integrere overskudsvarme på cirka 70 grader i fjernvarmeforsyningen.

Ved 100 % kapacitet kan elektrolyse-anlægget udnytte strøm fra vedvarende energikilder til cirka otte ton grøn brint om dagen. Den grønne brint skal blandt andet erstatte brint fra fossile kilder på raffinaderiet i Fredericia, hvor ét ton grøn brint fortrænger cirka ti ton CO2 på raffinaderiet, som derefter kan udnyttes til brændstof til transportsektoren.

<

Teknologien er kendt, men stille og støt opbygger vi sammen med hver vores kompetencer et nyt energisystem, der leverer et reelt bæredygtigt alternativ til fossile brændsler.

Elektrolyseanlægget forventes at stå færdig til efteråret 2022, og de skal blandt andet producere brint til Crossbridge Energy raffinaderiet. Det kan levere 0,6 MW varme det første år, hvilket vil stige til 3 MW efter 10 år, fordi elektrolysecellerne bliver mindre effektive over tid, når de nedslides og afgiver derfor mere og mere varme. Varmemængden svarer til 5-600 husstandes årlige forbrug, i første fase.

Fjernvarmens afkøling bidrager til bedre udnyttelse af energien, fordi driftstiden øges, og derudover gør indtægten fra varme også brintprodukterne mere økonomisk attraktive.

<