Nyheder fra TVIS

HySynergy II får IPCEI-status

2022-09-23

TVIS er samarbejdspartner i HySynergy, hvor Everfuel etablerer et 20 MW elektrolyseanlæg i Fredericia, hvor de især skal levere brint til nabo-virksomheden, Crossbridge Energy Raffinaderiet. TVIS rolle er at udnytte overskudsvarmen fra anlægget, og fjernvarmevandet kan bruges til at køle de tekniske anlæg, hvilket øger produktionstiden og bidrager til en bedre forretningsmodel. Anden fase, HySynergy II, er nu blevet bevilget IPCEI-status af Europa Kommissionen og består af en opskalering til 300 MW frem mod 2025. Projektet er udpeget som det ene af to af den danske regering, der kunne få bevilget offentlige støttemidler, hvis det også opnåede IPCEI-status. IPCEI står for Important Projects of Common European Interest, som er projekter, der bidrager til jobskabelse og grøn økonomisk vækst i EU. Den danske regering har bevilget 850 millioner kr til begge de to udpegede projekter, hvor altså HySynergy...

Tags: Hysynergy PtX

Læs hele nyheden

Fjernvarme i Europas byer fremfor gas

2022-09-07

Fjernvarme har en nøglerolle i den teknologiske udvikling, især i større byer, hvor overskudsvarme kan udnyttes til rumopvarmning. Når gas skal udfases fra energiforsyningen i europæiske lande, og der lagsomt men støt opstår nye PtX-produktionsanlæg, så er det vigtigt at tænke fjernvarmen ind, hvor det er muligt. Direktør, Søren Schmidt Thomsen, fra Triangle Energy Alliance siger ti...

Tags: PtX

Læs mere

Fjernvarme til 1300 husstande mere fra Danmarks første PtX-aftale

2022-06-27

Pressemeddelelse (Download) TVIS og Everfuel, som også er partnere i Trekantområdets PtX-samarbejde, Triangle Energy Alliance, indgår endnu en varmeaftale fra Europas største elektrolyse-anlæg i Fredericia. Everfuel investerer i en 4,5 MW varmepumpe, som skal køle støtteprocesserne til brintproduktionen, og den vil samtidigt producere store mængder overskudsvarme, som TVIS kan nyttiggøre...

Læs mere

Trekantområdets PtX-partnerskab udvider med endnu en stærk partner

2022-04-07

Pressemeddelelse: JOINJET A/S har netop takket ja til at indgå i Trekantområdets partnerskab, Triangle Energy Alliance, som udvikler Power-to-X (PtX) løsninger til den tunge transport. Samtidig styrkes sekretariatet med en deleansættelse med Crossbridge Energy Fredericia. For godt et år siden gik 13 virksomheder og syv syddanske kommuner sammen om at danne sit eget partnerskab med det form...

Læs mere

Fjernvarme gør PtX endnu mere grøn

2022-04-05

De danske fjernvarmenet kan være med til at gøre satsningen på Power to X til en grøn succesfortælling og nedbringe omkostningerne, skriver Dansk Fjernvarme i dette debatindlæg. En rapport lavet af fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, Cowi og TVIS viser, at brintprisen kan reduceres med 5-10 procent ved integration med fjernvarmen. Læs debatindlæg   S...

Tags: PtX

Læs mere

Skridtet videre mod overskudsvarme fra brintfabrik

2022-03-02

TVIS har nu sendt tilbudsmaterialet ud til entreprenører, der skal bygge den nye ledning fra TVIS’ eksisterende rør på Egeskovvej i Fredericia til det nye elektrolyseanlæg, ejet af Everfuel. Planen er, at der skal etableres en 1300 meter lang transmissionsledning langs Ydre Ringvej hen til det nye elektrolyseanlæg, og forventningen er at starte arbejdet op i slutningen af april og være fæ...

Tags: PtX

Læs mere

Trekantområdet kan levere fremtidens grønne energi og drivmidler

2022-02-25

Fremtidens grønne energikilder er på vej fra Trekantområdet, hvor den allerede eksisterende infrastruktur giver et markant forspring mod udfasningen af fossile energikilder. TVIS er godt i gang med udvikle et allerede veludbygget fjernvarmenet, så overskudsvarmen fra nye PtX-teknologier udnyttes. Læs kronik fra Forretningsudvalget i TEA Læs kronik i Altinget ...

Tags: PtX

Læs mere
selecter

Årstal


Alle