HySynergy II får IPCEI-status

2022-09-23

TVIS er samarbejdspartner i HySynergy, hvor Everfuel etablerer et 20 MW elektrolyseanlæg i Fredericia, hvor de især skal levere brint til nabo-virksomheden, Crossbridge Energy Raffinaderiet. TVIS rolle er at udnytte overskudsvarmen fra anlægget, og fjernvarmevandet kan bruges til at køle de tekniske anlæg, hvilket øger produktionstiden og bidrager til en bedre forretningsmodel.

Anden fase, HySynergy II, er nu blevet bevilget IPCEI-status af Europa Kommissionen og består af en opskalering til 300 MW frem mod 2025. Projektet er udpeget som det ene af to af den danske regering, der kunne få bevilget offentlige støttemidler, hvis det også opnåede IPCEI-status. IPCEI står for Important Projects of Common European Interest, som er projekter, der bidrager til jobskabelse og grøn økonomisk vækst i EU. Den danske regering har bevilget 850 millioner kr til begge de to udpegede projekter, hvor altså HySynergy II er det ene.

Parterne i HySynergy er også medlemmer af det lokale og regionale samarbejde i Trekantområdet, der udvikler PtX-teknologier og infrastrukturer i Trekantområdet, Triangle Energy Alliance.