Nyheder fra TVIS

Ansvar og muligheden for at “sparke til rør”

2022-12-21

Rune Dal Andersen har siden ansættelsen som projektleder ved TVIS i maj 2021 haft stigende ansvar for egne projekter. Der ligger en kompliceret proces bag etableringen af fjernvarme, som indebærer en længere projekteringsfase før selve etableringen kan gå i gang. Dialog med myndigheder, analyser der ligger til grund for den økonomisk ramme, indblik i de juridiske vilkår, sans for den politiske bevågenhed, opmærksomhed omkring lodsejere, men ikke mindst koordinering af de rigtig mange samarbejdspartnere, der skal udføre selve arbejdet....

Tags: Hysynergy

Læs hele nyheden

HySynergy II får IPCEI-status

2022-09-23

TVIS er samarbejdspartner i HySynergy, hvor Everfuel etablerer et 20 MW elektrolyseanlæg i Fredericia, hvor de især skal levere brint til nabo-virksomheden, Crossbridge Energy Raffinaderiet. TVIS rolle er at udnytte overskudsvarmen fra anlægget, og fjernvarmevandet kan bruges til at køle de tekniske anlæg, hvilket øger produktionstiden og bidrager til en bedre forretningsmodel. Anden fase...

Tags: PtX Hysynergy

Læs mere

Fjernvarme til 1300 husstande mere fra Danmarks første PtX-aftale

2022-06-27

Pressemeddelelse (Download) TVIS og Everfuel, som også er partnere i Trekantområdets PtX-samarbejde, Triangle Energy Alliance, indgår endnu en varmeaftale fra Europas største elektrolyse-anlæg i Fredericia. Everfuel investerer i en 4,5 MW varmepumpe, som skal køle støtteprocesserne til brintproduktionen, og den vil samtidigt producere store mængder overskudsvarme, som TVIS kan nyttiggøre...

Læs mere
selecter

Årstal


Alle