Ansvar og muligheden for at “sparke til rør”

2022-12-21

Rune Dal Andersen har siden ansættelsen som projektleder ved TVIS i maj 2021 haft stigende ansvar for egne projekter. Der ligger en kompliceret proces bag etableringen af fjernvarme, som indebærer en længere projekteringsfase før selve etableringen kan gå i gang. Dialog med myndigheder, analyser der ligger til grund for den økonomisk ramme, indblik i de juridiske vilkår, sans for den politiske bevågenhed, opmærksomhed omkring lodsejere, men ikke mindst koordinering af de rigtig mange samarbejdspartnere, der skal udføre selve arbejdet.

<

-Efter jeg blev færdig med studierne i 2019 kom jeg til en organisation, som svarer til, hvad Dansk Fjernvarme er for varmebranchen. Så det har været meget udviklingsorienteret med fokus på kommunikation og forsøg på at påvirke den politiske dagsorden. TVIS-stillingen tiltalte mig, fordi jeg får helt konkret indflydelse på projekter ude i virkeligheden. Vi skal lave projekter, der handler om tingenes placering, så det giver både teknisk og økonomisk mening, og vi tager hånd om hele processen fra start til slut. Man kan komme ud og se det, røre det og sparke til det, forklarer Rune Dal Andersen, som er uddannet civilingeniør fra Syddansk Universitet med speciale i energisystemer. Efter han er startet ved TVIS, har han i den grad haft mulighed for at komme ud og sparke til nogle rør.

-Efter jeg blev færdig med studierne i 2019 kom jeg til en organisation, som svarer til, hvad Dansk Fjernvarme er for varmebranchen. Så det har været meget udviklingsorienteret med fokus på kommunikation og forsøg på at påvirke den politiske dagsorden. TVIS-stillingen tiltalte mig, fordi jeg får helt konkret indflydelse på projekter ude i virkeligheden. Vi skal lave projekter, der handler om tingenes placering, så det giver både teknisk og økonomisk mening, og vi tager hånd om hele processen fra start til slut. Man kan komme ud og se det, røre det og sparke til det, forklarer Rune Dal Andersen, som er uddannet civilingeniør fra Syddansk Universitet med speciale i energisystemer. Efter han er startet ved TVIS, har han i den grad haft mulighed for at komme ud og sparke til nogle rør.

<

Rune har været involveret i de fleste af TVIS’ mange projekter, men har haft primært ansvar for at etablere en kilometer transmissionsledning langs Ydre Ringvej i Fredericia. Det lyder måske ikke af så meget, men det er til gengæld den ledning, der skal forbinde Europas største brintfabrik med TVIS-systemet. Everfuels 20 MW elektrolyseanlæg er begyndt at producere brint, og leverancen skal skaleres op, så de kan forsyne naboen, raffinaderiet Crossbridge Energy Fredericia. Fjernvarmesystemet skal bruges til at køle de tekniske anlæg, så produktionstiden øges, og fjernvarmen forfiner derfor forretningsmodellen for brint og afledte produkter som grønne brændstoffer.

<
<

-Det har været spændende og har givet nogle vigtige erfaringer om at håndtere et helt projekt fra start til slut, og det har været vigtigt for mig, at jeg kunne få erfaringer med selv at stå med det meste af ansvaret for projektet. Projektlederrollen handler jo både om at kunne holde styr på dokumentation, sikre fremdrift efter tidsplanen, og at der er balance mellem kontorarbejdet – og tilstedeværelse ude ved etableringsarbejdet, så der er det rette overblik. Jeg ville også gerne selv stå for at opdatere logbog, rørbøger og så videre, så jeg kunne lære mest muligt om hele processen, siger Rune Dal Andersen.

Everfuel ejer og etablerer elektrolyseanlægget, som snart skal levere de først mængder brint baseret på vedvarende strøm, og det er vigtigt, at TVIS er klar til aftage overskudsvarmen fra anlægget.

-Det har været spændende og har givet nogle vigtige erfaringer om at håndtere et helt projekt fra start til slut, og det har været vigtigt for mig, at jeg kunne få erfaringer med selv at stå med det meste af ansvaret for projektet. Projektlederrollen handler jo både om at kunne holde styr på dokumentation, sikre fremdrift efter tidsplanen, og at der er balance mellem kontorarbejdet – og tilstedeværelse ude ved etableringsarbejdet, så der er det rette overblik. Jeg ville også gerne selv stå for at opdatere logbog, rørbøger og så videre, så jeg kunne lære mest muligt om hele processen, siger Rune Dal Andersen.

Everfuel ejer og etablerer elektrolyseanlægget, som snart skal levere de først mængder brint baseret på vedvarende strøm, og det er vigtigt, at TVIS er klar til aftage overskudsvarmen fra anlægget.

<

-Vi har været i ret effektive i forhold til tidsplanen, så vi har nået det vi skulle, men vi har også været lidt før færdige end brintanlægget, så vi måtte selv opfinde en måde at trykteste vores rør. Derfor har min kollega, Mads, driftsmestrene og vedligeholdsafdelingen sammen med DES bygget en rig med en pumpe, som kan påfylde og holde tryk på vores rør. Komponenterne har vi selv købt ind, og vi har derfor sikret os, at kvaliteten på vores rørledning er, som den skal være i svejsninger og muffer. Rig’en skal vi udvikle lidt videre på, så vi kan bruge den til flere projekter hen ad vejen, fortæller Rune, der ser frem til en lang række projekter i horisonten hos TVIS.

-Jeg vil gerne dykke mere ned i forskellige modeller om retningen for TVIS og en del nye, konkrete projekter. Power-to-X er rigtig spændende, og vi har mange fjernvarme-, overskudsvarme-, og procesvarmeprojekter på vej, som vi skal udvikle sammen i projektafdelingen og på tværs af TVIS. Det giver mig mere blod på tanden, at der er så stor udvikling i gang, og at det er muligt at få fingrene i mulden. Fjernvarmen er gemt væk, når vi er færdige, men det er ret fedt at se, hvordan ens arbejde bliver konkret og passer med udviklingen af hele vores energisystem, siger Rune Dal Andersen.

<