SAMMEN OM VARMEN

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) er et samarbejde på tværs af kommunegrænser, fjernvarmeselskaber og lokale virksomheder, som i snart 40 år har sikret høj forsyningssikkerhed af fjernvarme ved at udnytte lokale energiressourcer så effektivt og miljøhensynsfuldt som muligt.

TVIS er et §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven med fire ejerkommuner og en politisk udpeget bestyrelse. TVIS er et hvile-i-sig-selv-selskab, hvilket vil sige, at TVIS’ primære formål er at udnytte varmeressourcer effektivt og miljøhensynsfuldt, så varmepriserne er lave og understøtter grøn omstilling.

Kort fortalt<

Kort fortalt

TVIS har ansvaret for at indgå aftaler med de lokale varmeleverandører, så varmebehovet i vores fire ejerkommuner er dækket. Vi har også ansvaret for hovedpulsåren i fjernvarmesystemet i Trekantområdet, som består af et 133 kilometer langt rørsystem forbundet med 9 fjernvarmeselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Rørsystemet strækker sig fra Bredballe i nord til Sdr. Bjert i Kolding, og vi har udvidet til Vamdrup via Lunderskov, og til Jelling og Bredsten-Balle via Skibet i Vejle.

Vi overvåger varmemarkedet og sikrer varmeforsyningens stabilitet ved at lave prognoser for varmebehovet, analyser af udvidelsespotentiale og effektiviseringer, så forbrugerne kan tage varmeforsyningen for givet på den korte og lange bane. Vi udfører løbende vedligehold i det store og små af pumper, vekslere og rør, så vi udnytter energien mere og mere effektivt, fordi  det sikrer den meget høje forsyningssikkerhed og de lave omkostninger for forbrugeren.

Kort fortalt

TVIS har ansvaret for at indgå aftaler med de lokale varmeleverandører, så varmebehovet i vores fire ejerkommuner er dækket. Vi har også ansvaret for hovedpulsåren i fjernvarmesystemet i Trekantområdet, som består af et 133 kilometer langt rørsystem forbundet med 9 fjernvarmeselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Rørsystemet strækker sig fra Bredballe i nord til Sdr. Bjert i Kolding, og vi har udvidet til Vamdrup via Lunderskov, og til Jelling og Bredsten-Balle via Skibet i Vejle.

Vi overvåger varmemarkedet og sikrer varmeforsyningens stabilitet ved at lave prognoser for varmebehovet, analyser af udvidelsespotentiale og effektiviseringer, så forbrugerne kan tage varmeforsyningen for givet på den korte og lange bane. Vi udfører løbende vedligehold i det store og små af pumper, vekslere og rør, så vi udnytter energien mere og mere effektivt, fordi  det sikrer den meget høje forsyningssikkerhed og de lave omkostninger for forbrugeren.

Kort fortalt<

Miljøvenlig varme i snart 40 år

TVIS blev stiftet i 1983, gik i drift 1986 og i 1987 var fjernvarmestrækningen fuldt udbygget i sin form de næste 35 år. Sidenhen er den i 2021 blevet udvidet med 40 kilometer transmissionsledning. Idéen bag TVIS var, og er stadig, at udnytte og udvikle muligheden for at levere miljøvenlig fjernvarme fra Trekantområdets industri og kraftproducerende virksomheder. Det gælder især spildvarmen fra Crossbridge Energy Fredericias kølevands- og raffineringsprocesser, biomasse-varme fra Skærbækværket og Affaldsvarme fra Energnist.

Varmeleverandører<

Varmeleverandører

TVIS har ansvaret for alle varmeaftaler med Trekantområdets nuværende og potentielle varmeleverandører med mængder over 500 KW. De største mængder varme stammer især fra affaldsvarme fra Energnist i Kolding, overskudsvarme fra Crossbridge Raffinaderiet og biomassevarme fra Skærbækværket i Fredericia. Den seneste leverandør bliver en 25 MW brintfabrik ved Raffinaderiet.

Derudover er der mindre, men vigtige andele af overskudsvarme fra kølesystemet på Middelfart Rådhus, og fra de strømproducerende biogasturbiner ved Fredericia Spildevand og Vejle Spildevand. En mindre andel af varmen stammer fra lokale kedler, som supplerer, når det er særligt koldt, eller hvis der er driftsudfordringer hos leverandørerne. Det betyder også, at forsyningssikkerheden er meget høj, fordi varmeleverandørerne understøtter og supplerer hinanden.

Læs mere om leverandørerne

Varmeleverandører

TVIS har ansvaret for alle varmeaftaler med Trekantområdets nuværende og potentielle varmeleverandører med mængder over 500 KW. De største mængder varme stammer især fra affaldsvarme fra Energnist i Kolding, overskudsvarme fra Crossbridge Raffinaderiet og biomassevarme fra Skærbækværket i Fredericia. Den seneste leverandør bliver en 25 MW brintfabrik ved Raffinaderiet.

Derudover er der mindre, men vigtige andele af overskudsvarme fra kølesystemet på Middelfart Rådhus, og fra de strømproducerende biogasturbiner ved Fredericia Spildevand og Vejle Spildevand. En mindre andel af varmen stammer fra lokale kedler, som supplerer, når det er særligt koldt, eller hvis der er driftsudfordringer hos leverandørerne. Det betyder også, at forsyningssikkerheden er meget høj, fordi varmeleverandørerne understøtter og supplerer hinanden.

Læs mere om leverandørerne

Varmeleverandører<

Fremtidens varmebehov

TVIS afsætter godt 7000 TJ varme om året til ejerkommunerne, og vores prognoser viser, at vi kan forvente en relativt konstant stigning i kommunernes varmebehov. Over de næste 20 år forventer de tilsluttede fjernvarmeskaber, at varmebehovet vil stige på grund af udvidelser til nye forsyningsområde og flere tilsluttede bygninger. Hvis vi inkluderer forventede øgede krav til energiforbedringer i de nuværende bygninger og en højere isoleringsstandard i nybyggerier, så vil varmebehovet stige med 32% over de næste 20 år.

Fremtidens varmebehov<

Fjernvarmens udbredelse

Den blå linje på kortet forneden viser strækningen af fjernvarmerør, som TVIS har ansvaret for, overvåger og vedligeholder.