SAMMEN OM VARMEN

TVIS er et samarbejde på tværs af kommunegrænser, fjernvarmeselskaber og lokale virksomheder, som i over 30 år har sikret høj forsyningssikkerhed af fjernvarme ved at udnytte lokale energiressourcer så effektivt og miljøhensynsfuldt som muligt.

TVIS er et §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven med fire ejerkommuner og en politisk udpeget bestyrelse. TVIS er et hvile-i-sig-selv-selskab, hvilket vil sige, at TVIS’ primære formål er at udnytte varmeressourcer effektivt og miljøhensynsfuldt, så varmepriserne er lave og understøtter grøn omstilling.

Kort fortalt<

Kort fortalt

TVIS har ansvaret for at indgå aftaler med de lokale varmeleverandører, så varmebehovet i vores fire ejerkommuner er dækket. Vi har også ansvaret for hovedpulsåren i fjernvarmesystemet i Trekantområdet, som består af et 83 kilometer langt rørsystem forbundet med ni fjernvarmeselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Rørsystemet strækker sig fra Bredballe i nord til Sdr. Bjert i Kolding, og vi forventer at udvide det til Vamdrup via Lunderskov, og til Jelling og Bredsten-Balle via Skibet i Vejle i 2020 og 2021.

Vi overvåger varmemarkedet og sikrer varmeforsyningens stabilitet ved at lave prognoser for varmebehovet, analyser af udvidelsespotentiale og effektiviseringer, så forbrugerne kan tage varmeforsyningen for givet på den korte og lange bane. Vi udfører løbende vedligehold i det store og små af pumper, vekslere og rør, så vi udnytter energien mere og mere effektivt, fordi  det sikrer den meget høje forsyningssikkerhed og de lave omkostninger for forbrugeren.

Kort fortalt

TVIS har ansvaret for at indgå aftaler med de lokale varmeleverandører, så varmebehovet i vores fire ejerkommuner er dækket. Vi har også ansvaret for hovedpulsåren i fjernvarmesystemet i Trekantområdet, som består af et 83 kilometer langt rørsystem forbundet med ni fjernvarmeselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Rørsystemet strækker sig fra Bredballe i nord til Sdr. Bjert i Kolding, og vi forventer at udvide det til Vamdrup via Lunderskov, og til Jelling og Bredsten-Balle via Skibet i Vejle i 2020 og 2021.

Vi overvåger varmemarkedet og sikrer varmeforsyningens stabilitet ved at lave prognoser for varmebehovet, analyser af udvidelsespotentiale og effektiviseringer, så forbrugerne kan tage varmeforsyningen for givet på den korte og lange bane. Vi udfører løbende vedligehold i det store og små af pumper, vekslere og rør, så vi udnytter energien mere og mere effektivt, fordi  det sikrer den meget høje forsyningssikkerhed og de lave omkostninger for forbrugeren.

Kort fortalt<

Miljøvenlig varme i 34 år

TVIS blev stiftet i 1983, gik i drift 1986 og i 1987 var fjernvarmestrækningen fuldt udbygget, som den ser ud i dag. Idéen bag TVIS var, og er stadig, at udnytte og udvikle muligheden for at levere miljøvenlig fjernvarme fra Trekantområdets industri og kraftproducerende virksomheder. Det gælder især spildvarmen fra SHELL Raffinaderiets kølevands- og raffineringsprocesser, biomasse fra Skærbækværket og Affaldsvarme fra Energnist. I dag strækker fjernvarmerørene sig fra Bredballe i nord til Sdr. Bjert i syd.

Varmeleverandører<

Varmeleverandører

TVIS har ansvaret for alle varmeaftaler med Trekantområdets nuværende og potentielle varmeleverandører med mængder over 500 KW. De største mængder varme stammer især fra affaldsvarme fra Energnist i Kolding, overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet og biomassevarme fra Skærbækværket i Fredericia. Derudover er der mindre andele af overskudsvarme fra kølesystemet på Middelfart Rådhus, og fra de strømproducerende biogasturbiner ved Fredericia Spildevand og Vejle Spildevand. Omtrent 5-10% af varmen stammer fra lokale kedler, som supplerer, når det er særligt koldt, eller hvis der er driftsudfordringer hos leverandørerne. Det betyder også, at forsyningssikkerheden er meget høj, fordi varmeleverandørerne understøtter og supplerer hinanden.

Læs mere om leverandørerne

Varmeleverandører

TVIS har ansvaret for alle varmeaftaler med Trekantområdets nuværende og potentielle varmeleverandører med mængder over 500 KW. De største mængder varme stammer især fra affaldsvarme fra Energnist i Kolding, overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet og biomassevarme fra Skærbækværket i Fredericia. Derudover er der mindre andele af overskudsvarme fra kølesystemet på Middelfart Rådhus, og fra de strømproducerende biogasturbiner ved Fredericia Spildevand og Vejle Spildevand. Omtrent 5-10% af varmen stammer fra lokale kedler, som supplerer, når det er særligt koldt, eller hvis der er driftsudfordringer hos leverandørerne. Det betyder også, at forsyningssikkerheden er meget høj, fordi varmeleverandørerne understøtter og supplerer hinanden.

Læs mere om leverandørerne

Varmeleverandører<

Fremtidens varmebehov

TVIS afsætter godt 7000 TJ varme om året til ejerkommunerne, og vores prognoser viser, at vi kan forvente en relativt konstant stigning i kommunernes varmebehov. Over de næste 20 år forventer de tilsluttede fjernvarmeskaber, at varmebehovet vil stige på grund af udvidelser til nye forsyningsområdet og flere tilsluttede bygninger. Hvis vi inkluderer forventede øgede krav til energiforbedringer i de nuværende bygninger og en højere isoleringsstandard i nybyggerier, så vil varmebehovet stige med 4%.

Fremtidens varmebehov<

Fjernvarmens udbredelse

Den røde linje på kortet forneden viser strækningen af fjernvarmerør, som TVIS har ansvaret for, overvåger og vedligeholder. De grå cirkler markerer vores pumpe- og vekslerstationer.

Du kan også få et overblik over fjernvarmens udbredelse ved at klikke på de farvede områder og se, hvilket fjernvarmeselskab der forsyner de forskellige områder. De gråt markerede områder er potentielle varmeområder. Læs mere i Varmeplan TVIS (link)