HySynergy – Brintfabrik

TVIS har projekteret og færdiggjort en 1.2 kilometer lang transmissionsledning, der skal forsyne TVIS med overskudsvarme fra Everfuels elektrolyseanlæg i Fredericia. TVIS har anboret de eksisterende rør i krydset af Ydre Ringvej og Egeskovvej og har ført ledningen langs vejen hen til brintfabrikken.

Fjernvarme forfiner forretningsmodellen for PtX-teknologier ved at bruge fjernvarme-systemet til at afkøle de tekniske anlæg, og i første fase kan TVIS udnytte overskudsvarme, der kan forsyne op til 1800 husstande om året

Læs mere

Læs også om potentialet i fjernvarme fra PtX

Læs mere

Første spadestik til brintfabrik<

Første spadestik til brintfabrik

Everfuel og HySynergy-samarbejdet kunne 18. august fejre en markant milepæl, da der var første spadestik til den nye brintfabrik i Fredericia. TVIS er med i samarbejdet, fordi overskudsvarmen fra elektrolyse-processerne kan udnyttes til lokal fjernvarme. TVIS-ledningen blev færdig i december, og Everfuel producerede de første mængder brint fra anlægget. I løbet af 2023 samarbejder vi videre om udnyttelse af overskudsvarme til TVIS-nettet.

Første spadestik til brintfabrik

Everfuel og HySynergy-samarbejdet kunne 18. august fejre en markant milepæl, da der var første spadestik til den nye brintfabrik i Fredericia. TVIS er med i samarbejdet, fordi overskudsvarmen fra elektrolyse-processerne kan udnyttes til lokal fjernvarme. TVIS-ledningen blev færdig i december, og Everfuel producerede de første mængder brint fra anlægget. I løbet af 2023 samarbejder vi videre om udnyttelse af overskudsvarme til TVIS-nettet.

Første spadestik til brintfabrik<

1.2 kilometer transmissionsledning

TVIS deltager projektansøgningen ved Energistyrelsen om ”Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter”, som fremmer lagring af vedvarende energi. Projektet er bevilliget 48 mio kr, hvor det samlede projektbudget er 104 mio kr.

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia etablerer sammen med Everfuel Europe A/S etablerer elektrolysefabrik ved Raffinaderiet, som skal producere grøn brint. Grøn brint skal bruges grønne brændstoffer til den tunge transportsektor. I forbindelse med fremstillingen af brint vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS-systemet.

1.2 kilometer transmissionsledning<