HySynergy – Brintfabrik

TVIS har deltaget i en projektansøgning ved Energistyrelsen om ”Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter”, som fremmer lagring af vedvarende energi. Projektet er bevilliget 48 mio kr, hvor det samlede projektbudget er 104 mio kr.

Shell Raffinaderiet i Fredericia vil sammen med Everfuel Europe A/S etablere en elektrolysefabrik ved Shell Raffinaderiet, som skal producere brint. Fabrikken skal producere brint til biobrændstof og direkte i transportsektoren. I forbindelse med fremstillingen af brint vil der opstå overskudsvarme, som kan leveres ind i TVIS-systemet.

I projektets 1. fase vil der kunne leveres cirka 80 TJ/år overskudsvarme. TVIS’ indsats finansieres af projektet.

Første spadestik til brintfabrik<

Første spadestik til brintfabrik

Everfuel og HySynergy-samarbejdet kunne 18. august fejre en markant milepæl, da der var første spadestik til en ny brintfabrik i Fredericia. TVIS er med i samarbejdet, fordi overskudsvarmen fra elektrolyse-processerne kan udnyttes til lokal fjernvarme. Derfor ønsker TVIS at etablere en ny ledning fra TVIS-systemet til den nye brintfabrik, som skal stå færdig til næste år.

Første spadestik til brintfabrik

Everfuel og HySynergy-samarbejdet kunne 18. august fejre en markant milepæl, da der var første spadestik til en ny brintfabrik i Fredericia. TVIS er med i samarbejdet, fordi overskudsvarmen fra elektrolyse-processerne kan udnyttes til lokal fjernvarme. Derfor ønsker TVIS at etablere en ny ledning fra TVIS-systemet til den nye brintfabrik, som skal stå færdig til næste år.

Første spadestik til brintfabrik<

1.2 kilometer transmissionsledning

TVIS er ved at projektere og færdiggøre udbudsmaterialet for transmissionsledningen, så opgaven kan sendes i udbud i midten af januar næste år. TVIS planlægger at etablere transmissionsledningen fra april til juni. Det er en strækning på omtrent 1.2 kilometer, hvor TVIS anborer de eksisterende rør i krydset af Ydre Ringvej og Egeskovvej og fører ledningen langs vejen hen til brintfabrikken.

Fjernvarme forfiner forretningsmodellen for PtX-teknologier ved at bruge fjernvarme-systemet til at afkøle de tekniske anlæg.

1.2 kilometer transmissionsledning<