Procesvarme

TVIS har mulighed for at levere procesvarme til industrivirksomheder i Trekantområdet under de rette vilkår. På nuværende tidspunkt har TVIS to procesvarmekunder; Taulov Mejeri i Fredericia, som er ejet af Arla Foods, Gårslev Gartneri, som ligger i Vejle. Og der er potentiale for at forsyne flere.

Taulov Mejeri - Arla Foods

Arla energioptimerer deres mejeriproduktion i Taulov ved i flere trin at droppe naturgassen og koble sig på det lokale fjernvarme-system. TVIS skal forsyne rum- og procesvarme til produktionen af 60.000 tons ost om året som Danbo, Havarti og Maribo. Konverteringen til fjernvarme på Taulov Mejeri, der etableres i løbet af 2023, spares der 37 % af den nuværende CO2– udledning fra varmeforbruget. Det er over halvdelen af naturgassen på Taulov Mejeri der elimineres.

Taulov Mejeri - Arla Foods<

Gårslev Gartneri

Gartneriet Gårslev blev TVIS’ første procesvarmekunde i 2020, hvilket betyder, at gartneriet fremover modtager fjernvarme direkte fra TVIS. I modsætning til de fleste bygninger i Trekantområdet, hvor formålet er at opvarme rummene, så er fjernvarmens formål hos Gartneriet Gårslev at sikre optimale produktionsvilkår for dyrkningen af planter og blomster.

Gartneriet har et varmeforbrug på 30-33.000 GJ om året, hvor udgifter til varme er en væsentlig del af priser og produktionskapacitet. Varmeforbruget er over 500 gange større end et standardhus, og inden det fik fjernvarme, blev det forsynet af et et oliefyr. Derfor betyder skiftet til fjernvarme, at produktionens CO2-udledning er faldet med 90%.

TVIS’ medarbejdere har stået for at genetablere fjernvarmeinstallationen, blandt andet ved at udskifte plader på den eksisterende veksler, så gartneriet kunne modtage varme fra TVIS siden januar 2020.

Gårslev Gartneri

Gartneriet Gårslev blev TVIS’ første procesvarmekunde i 2020, hvilket betyder, at gartneriet fremover modtager fjernvarme direkte fra TVIS. I modsætning til de fleste bygninger i Trekantområdet, hvor formålet er at opvarme rummene, så er fjernvarmens formål hos Gartneriet Gårslev at sikre optimale produktionsvilkår for dyrkningen af planter og blomster.

Gartneriet har et varmeforbrug på 30-33.000 GJ om året, hvor udgifter til varme er en væsentlig del af priser og produktionskapacitet. Varmeforbruget er over 500 gange større end et standardhus, og inden det fik fjernvarme, blev det forsynet af et et oliefyr. Derfor betyder skiftet til fjernvarme, at produktionens CO2-udledning er faldet med 90%.

TVIS’ medarbejdere har stået for at genetablere fjernvarmeinstallationen, blandt andet ved at udskifte plader på den eksisterende veksler, så gartneriet kunne modtage varme fra TVIS siden januar 2020.

Jørgen Nielsen

Mail: jn@tvis.net

Tlf. 27 87 58 49

Jørgen Nielsen

Mail: jn@tvis.net

Tlf. 27 87 58 49