Kolding

TVIS påbegynder i starten af 2024 et nyt projekt i Kolding.
Almind, Gravens, Ågård, Vester Nebel, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg skal have miljørigtig fjernvarme.
Resultatet bliver, at ca. 1900 boliger og virksomheder bliver tilsluttet fjernvarme.

For at komme i mål skal der graves en fjernvarmetransmissionsledning ned fra Lyshøj Allé til Kokbjerg.
Når fjernvarmetransmissionsledningen er lagt, distribuerer TREFOR fjernvarmen videre ud til forbrugerne.

Projektet forventes at vare fra februar 2024 til sommeren 2024.

 

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding<

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding

Projektets gravearbejde starter ved Nørreskovgårdsvej, der vil være spærret for gennemkørsel fra den 5. februar til den 27. marts 2024.

Der vil være skilte med information om relevante omkørsler.
Beboere på Skovæblevej vil i perioden stadig have mulighed for at benytte Nørreskovgårdsvej.

Læs en mere detaljeret beskrivelse af spærringen på Kolding Kommunes hjemmeside.

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding

Projektets gravearbejde starter ved Nørreskovgårdsvej, der vil være spærret for gennemkørsel fra den 5. februar til den 27. marts 2024.

Der vil være skilte med information om relevante omkørsler.
Beboere på Skovæblevej vil i perioden stadig have mulighed for at benytte Nørreskovgårdsvej.

Læs en mere detaljeret beskrivelse af spærringen på Kolding Kommunes hjemmeside.

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding<

Strækningen for gravearbejdet

Ruten, hvor fjernvarmetransmissionsledningen skal graves ned, går fra Lyshøj Allé til industriområdet ved Kokbjerg.

På Lyshøj Allé har TVIS en eksisterende fjernvarmetransmissionsledning, som de nye rør bliver tilkoblet, og bliver ført videre ud til Kokbjerg.

Arkil kommer til at stå for gravearbejdet og Kingspan/LOGSTOR for rørleverancen.

I nogle perioder kan gravearbejdet på og omkring strækningen blive en udfordring for trafikken. For at mindske de trafikale udfordringer mest muligt, deles gravearbejdet op i etaper, hvilket betyder, at der graves på forskellige tidspunkter på forskellige strækninger.

Indtil videre er planen, at gravearbejdet starter på Nørreskovgårdsvej (Strækning 5) i slutningen af januar 2024.

En uddybende tidsplan for gravearbejdet på de forskellige etaper bliver offentliggjort snarest.

Følg med i eventuelle trafikale udfordringer på Trafikinfo:

Strækningen for gravearbejdet<
Spørgsmål til etableringen<

Spørgsmål til etableringen

Har du spørgsmål til selve arbejdet ude i trafikken, for eksempel problemer med tilgængelighed til vejnettet, skal du kontakte entreprenøren, Arkil, som udfører selve etableringsarbejdet.

Du kan kontakte Arkil på

TLF: 51 38 67 87

Projektchef Henrik Thorøe Skafte hts@arkil.dk 

Spørgsmål til etableringen

Har du spørgsmål til selve arbejdet ude i trafikken, for eksempel problemer med tilgængelighed til vejnettet, skal du kontakte entreprenøren, Arkil, som udfører selve etableringsarbejdet.

Du kan kontakte Arkil på

TLF: 51 38 67 87

Projektchef Henrik Thorøe Skafte hts@arkil.dk 

Spørgsmål til etableringen<

Kontakt TVIS

Jens Fink

Projektleder

Mail: jf@tvis.net

Tlf. 21 79 61 18

Jens Fink

Projektleder

Mail: jf@tvis.net

Tlf. 21 79 61 18