Kolding

TVIS påbegynder i starten af 2024 et nyt projekt i Kolding.
Almind, Gravens, Ågård, Vester Nebel, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg skal have miljørigtig fjernvarme.
Resultatet bliver, at ca. 1900 boliger og virksomheder bliver tilsluttet fjernvarme.

For at komme i mål skal der graves en fjernvarmetransmissionsledning ned fra Lyshøj Allé til Kokbjerg.
Når fjernvarmetransmissionsledningen er lagt, distribuerer TREFOR fjernvarmen videre ud til forbrugerne.

Projektet forventes at vare fra februar 2024 til sommeren 2024.

 

Projektet følger tidsplanen <

Projektet følger tidsplanen

Vejarbejdet på Fynsvej følger den forventede tidsplan.
I uge 20 var det planen, at gå i gang på Fynsvej fra rastepladsen og til lidt syd for rundkørslen. Denne plan er stadig aktuel, da vi nu er klar til at gå i gang med denne strækning. Det betyder at den sydgående vejbane vil blive spærret på denne del af Fynsvej fra uge 20.

Projektet følger tidsplanen

Vejarbejdet på Fynsvej følger den forventede tidsplan.
I uge 20 var det planen, at gå i gang på Fynsvej fra rastepladsen og til lidt syd for rundkørslen. Denne plan er stadig aktuel, da vi nu er klar til at gå i gang med denne strækning. Det betyder at den sydgående vejbane vil blive spærret på denne del af Fynsvej fra uge 20.

Projektet følger tidsplanen <

Arbejdet på Fynsvej i uge 19, 20, 21 og 22

Uge 19

Fra uge 19 spærres en lang strækning på Fynsvej. Vejen spærres fra lidt syd for rundkørslen ved motorvejen og frem til lidt nord for krydset ved Nørre Bjertvej (se kort).
Indtil videre har rastepladsen været skillelinjen mellem den nordlige og den sydlige del af Fynsvej. I uge 19 vil der blive arbejdet på både den nordlige og sydlige del af Fynsvej i de sydgående vejbaner. Det betyder, at den sydgående trafik ind mod Kolding by vil blive ledt over i den ene af de nordgående vejbaner. I perioden vil der derfor  kun være 1 vejbane til de sydkørende trafikanter, og 1 vejbane til de nordkørende trafikanter.

Fordelen ved at arbejde på så lang en strækning er, at det forhåbentlig kan forkorte tidsplanen og dermed tiden, hvor Fynsvej vil være præget af vejarbejde.

Uge 20, 21, og 22

I uge 20, 21 og 22 vil Fynsvej være spærret på strækningen fra lidt syd for rundkørslen ved motorvejen og frem til rastepladsen (se kort ved at klikke på nederste lille billede).
Trafikken i sydgående retning vil ligeledes blive ført over i den ene af de nordgående vejbaner. Der vil også i denne periode være 1 vejbane til de sydkørende trafikanter og 1 vejbane til de nordkørende trafikanter.

I alle 4 uger vil hastighedsbegrænsningen være 50 km/t.
Vi opfordrer alle trafikanter til at overholde hastighedsbegrænsningen og vise hensyn til dem, der arbejder på vejen.

Læs pressemeddelelsen på Kolding Kommunes hjemmeside:

Kolding Kommune

Få en opdatering på trafikken:

Trafikinfo

 

 

 

 

Fynsvej præges af gravearbejde

Fra den 15. april til den 15. maj 2024 bliver der gravet på Fynsvej fra rastepladsen og frem til 200-300 meter nord for krydset ved Nørre Bjertvej (se kort).

Det betyder, at begge sydgående spor på denne strækning bliver spærret ind mod Kolding. Trafikken ledes derfor over i én af de nordgående vejbaner. Den nordgående trafik må derfor nøjes med én kørebane i stedet for to. I begge retninger vil der være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, som vi opfordrer billister til at overholde og vise hensyn til dem, der arbejder på stedet.

Da Fynsvej er en meget trafikkeret vej, opfordres billister til at finde alternative ruter, eller evt. køre før eller senere end normalt for at undgå for meget kø.

 

Læs pressemeddelelsen på Kolding Kommunes hjemmeside:

Få en opdatering på trafikken:

Fynsvej præges af gravearbejde<
Fynsvej - Den ene vejbane i sydgående retning lukkes for trafik <

Fynsvej - Den ene vejbane i sydgående retning lukkes for trafik

I forbindelse med påsken går vi i gang med at arbejde på Fynsvej. Arbejdet deles op i to faser. Den første fase varer fra 25. marts til 31. marts 2024. I denne periode vil den ene kørebane i sydgående retning blive lukket for al trafik fra kl. 09-18 på strækningen mellem rastepladsen på Fynsvej og frem til 200-300 meter nord for krydset ved Nørre Bjertvej (se kort). Samtidig indføres der en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i den åbne vejbane. Billister, der kører ind mod byen, skal derfor regne med forlænget køretid.

I anden fase påvirkes trafikken endnu mere, da rørene skal i jorden. Den forventede plan er, at anden fase starter i uge 15.

Under hele arbejdet på denne strækning vil rastepladsen på Fynsvej være lukket.

Læs pressemeddelelsen på Kolding Kommunes hjemmeside:

Kolding Kommune 

Få en opdatering på trafikken:

Trafikinfo

Fynsvej - Den ene vejbane i sydgående retning lukkes for trafik

I forbindelse med påsken går vi i gang med at arbejde på Fynsvej. Arbejdet deles op i to faser. Den første fase varer fra 25. marts til 31. marts 2024. I denne periode vil den ene kørebane i sydgående retning blive lukket for al trafik fra kl. 09-18 på strækningen mellem rastepladsen på Fynsvej og frem til 200-300 meter nord for krydset ved Nørre Bjertvej (se kort). Samtidig indføres der en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i den åbne vejbane. Billister, der kører ind mod byen, skal derfor regne med forlænget køretid.

I anden fase påvirkes trafikken endnu mere, da rørene skal i jorden. Den forventede plan er, at anden fase starter i uge 15.

Under hele arbejdet på denne strækning vil rastepladsen på Fynsvej være lukket.

Læs pressemeddelelsen på Kolding Kommunes hjemmeside:

Kolding Kommune 

Få en opdatering på trafikken:

Trafikinfo

Fynsvej - Den ene vejbane i sydgående retning lukkes for trafik <

Krydsning af den Sønderjyske motorvej - Underboring

TVIS starter foråret ud med at være i gang 4 steder i Kolding:
På Nørreskovgårdsvej, i skoven for enden af Fynsvej, omkring stationen ved Kokbjerg og med underboring ved den Sønderjyske motorvej.

Projektet startede på Nørreskovgårdsvej, hvor Arkil vil blive ved med at arbejde på denne strækning lidt endnu. I skoven ved rundkørslen for enden af Fynsvej er gravearbejdet snart færdigt, og der er godt gang i gravearbejdet ved stationen ved Kokbjerg.

Når der skal lægges fjernvarmerør under den Sønderjyske motorvej, foregår det ved, at man først borer hul i jorden med en lang boremaskine. Der bores fra den ene side af motorvejen til den anden. I dette projekt bliver der underboret ca. 200 meter.

For enden af boringshullet bliver foringsrøret – det brune rør på billedet – trukket med tilbage. Foringsrøret er med til at beskytte fjernvarmerøret. Derefter fører man igen boremaskinen hen til enden af boringshullet og trækker selve fjernvarmerøret med tilbage igennem foringsrøret. For at beskytte fjernvarmerøret anvendes der glidesko mellem foringsrøret og fjernvarmerøret.

Underboringen kommer ikke direkte til at påvirke trafikken på motorvejen.

Krydsning af den Sønderjyske motorvej - Underboring<

Underboring - E45

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding<

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding

Projektets gravearbejde starter ved Nørreskovgårdsvej, der vil være spærret for gennemkørsel fra den 5. februar.

Denne strækning vil være præget af gravearbejde længere tid end forventet på grund af forhøjet grundvand, der udfordrer arbejdet.

Der vil være skilte med information om relevante omkørsler.
Beboere på Skovæblevej vil i perioden stadig have mulighed for at benytte Nørreskovgårdsvej.

Læs en mere detaljeret beskrivelse af spærringen på Kolding Kommunes hjemmeside.

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding

Projektets gravearbejde starter ved Nørreskovgårdsvej, der vil være spærret for gennemkørsel fra den 5. februar.

Denne strækning vil være præget af gravearbejde længere tid end forventet på grund af forhøjet grundvand, der udfordrer arbejdet.

Der vil være skilte med information om relevante omkørsler.
Beboere på Skovæblevej vil i perioden stadig have mulighed for at benytte Nørreskovgårdsvej.

Læs en mere detaljeret beskrivelse af spærringen på Kolding Kommunes hjemmeside.

Projektet starter ved Nørreskovgårdsvej i Kolding<

Strækningen for gravearbejdet

Ruten, hvor fjernvarmetransmissionsledningen skal graves ned, går fra Lyshøj Allé til industriområdet ved Kokbjerg.

På Lyshøj Allé har TVIS en eksisterende fjernvarmetransmissionsledning, som de nye rør bliver tilkoblet, og bliver ført videre ud til Kokbjerg.

Arkil kommer til at stå for gravearbejdet og Kingspan/LOGSTOR for rørleverancen.

I nogle perioder kan gravearbejdet på og omkring strækningen blive en udfordring for trafikken. For at mindske de trafikale udfordringer mest muligt, deles gravearbejdet op i etaper, hvilket betyder, at der graves på forskellige tidspunkter på forskellige strækninger.

Indtil videre er planen, at gravearbejdet starter på Nørreskovgårdsvej (Strækning 5) i slutningen af januar 2024.

En uddybende tidsplan for gravearbejdet på de forskellige etaper offentliggøres løbende.

Følg med i eventuelle trafikale udfordringer på Trafikinfo:

Strækningen for gravearbejdet<
Spørgsmål til etableringen<

Spørgsmål til etableringen

Har du spørgsmål til selve arbejdet ude i trafikken, for eksempel problemer med tilgængelighed til vejnettet, skal du kontakte entreprenøren, Arkil, som udfører selve etableringsarbejdet.

Du kan kontakte Arkil på

TLF: 51 38 67 87

Projektchef Henrik Thorøe Skafte hts@arkil.dk 

Spørgsmål til etableringen

Har du spørgsmål til selve arbejdet ude i trafikken, for eksempel problemer med tilgængelighed til vejnettet, skal du kontakte entreprenøren, Arkil, som udfører selve etableringsarbejdet.

Du kan kontakte Arkil på

TLF: 51 38 67 87

Projektchef Henrik Thorøe Skafte hts@arkil.dk 

Spørgsmål til etableringen<

Kontakt TVIS

Jens Fink

Projektleder

Mail: jf@tvis.net

Tlf. 21 79 61 18

Jens Fink

Projektleder

Mail: jf@tvis.net

Tlf. 21 79 61 18