Middelfart – Ø-vængerne

TVIS skal i samarbejde med Middelfart Fjernvarme levere fjernvarme til Ø-vængerne i Middelfart.
Ca. 742 husstande kan se frem til at modtage fjernvarme, når projektet er afsluttet.

Der er godt gang i udrulningen

For at kunne levere fjernvarme til Ø-vængerne er det nødvendigt at etablere en transmissionsledning fra Viaduktvej og ud til Vandværksvej, hvor Middelfart Fjernvarme har opført en vekslerstation.

TVIS’ transmissionsledning er på nuværende tidspunkt ved at blive lagt i jorden 3 forskellige steder.
For at kunne lægge rør i jorden på Viaduktvej, er det nødvendigt at spærre vejen. Vejen vil være spærret i en lille periode endnu. Der bliver gravet på stien mellem Viaduktvej og Frederiksgade, samt på Bornholmsvej og boldbanerne.

Planen er, at afslutte projektet ved Østre skole.

Imens TVIS etablerer transmissionsledningen, etablerer Middelfart Fjernvarme deres rør til beboerne på Ø-vængerne.

Tilhørende vekslerstation

Vekslerstationen er endnu ikke helt færdig, men har fået etableret en stor del af indmaden, der bl.a. består af 2 vekslere, der udfører arbejdet med at levere TVIS’ varme videre til Middelfart Fjernvarme, der igen leverer varmen videre til slutbrugerne.

Ø-vængerne

Udrulning af fjernvarme til Ø-vængerne gik i gang i efteråret 2023, hvor TVIS og Middelfart Fjernvarme sammengravede fra Frederiksøvænget til Vandværksvej, hvor Middelfart Fjernvarme har etableret en varmecentral.

TVIS går i starten af februar 2024 i gang med at grave fra Viaduktvej til Frederiksøvænget i samarbejde med Munck Forsyningsledninger, der både står for jord- og smedeentreprisen. LOGSTER står for at levere fjernvarmerør til projektet.

Når TVIS har etableret transmissionsledningen, distribuerer Middelfart Fjernvarme ud til de endelige forbrugere.

Læs mere 

Ø-vængerne <

Per Christensen

Projektleder

Mail: pc@tvis.net

Per Christensen

Projektleder

Mail: pc@tvis.net

Rune Dal Andersen

Projektingeniør

Mail: ra@tvis.net

Rune Dal Andersen

Projektingeniør

Mail: ra@tvis.net