Fjernvarme til Ø-vængerne i Middelfart

2023-10-05

 

Tilmeldingstallet til fjernvarme var stort blandt beboerne på Ø-vængerne i Middelfart.
Derfor kan 742 ud af 865 potentielle husstande se frem til at få skiftet naturgassen ud med fjernvarme.

TVIS og Middelfart Fjernvarme <

TVIS og Middelfart Fjernvarme

TVIS og Middelfart Fjernvarme gik den 8. august 2023 i gang med at sammengrave på Bornholmsvej i Middelfart, der forgrener sig ud til byens Ø-vænger.

Der skal graves en strækning på i alt 2,8 km. Sammengravningen foregår de første 400 meter, hvorefter TVIS graver de resterende 2,4 km. For at kunne levere fjernvarme til Ø-vængerne, er der behov for en vekslerstation i området. Byggeriet af vekslerstationen er påbegyndt af Middelfart Fjernvarme, og er placeret for enden af Vandværksvej. Fjernvarmerør fra både TVIS og Middelfart Fjernvarme er tilsluttet vekslerstationen.

TVIS og Middelfart Fjernvarme

TVIS og Middelfart Fjernvarme gik den 8. august 2023 i gang med at sammengrave på Bornholmsvej i Middelfart, der forgrener sig ud til byens Ø-vænger.

Der skal graves en strækning på i alt 2,8 km. Sammengravningen foregår de første 400 meter, hvorefter TVIS graver de resterende 2,4 km. For at kunne levere fjernvarme til Ø-vængerne, er der behov for en vekslerstation i området. Byggeriet af vekslerstationen er påbegyndt af Middelfart Fjernvarme, og er placeret for enden af Vandværksvej. Fjernvarmerør fra både TVIS og Middelfart Fjernvarme er tilsluttet vekslerstationen.

TVIS og Middelfart Fjernvarme <

Konverteringsprocessen

Middelfart Fjernvarme graver ud til fjernvarme hos de enkelte husstande. Til projektet bliver der lagt en ca. 18 km. lang hovedledning og ca. 22 km. stikledninger. Konverteringen fra naturgas til fjernvarme resulterer i en CO2 reduktion på 1380 tons om året.

Inden gravearbejdet påbegyndes tæt på privat grund, modtager pågældende husstand en flyer i postkassen 1-2 uger før, hvor der informeres om, at der snart vil blive gravet ud til fjernvarme.

Tidsplanen for stikaftaler på de enkelte vænger kan ses på Middelfart Fjernvarmes hjemmeside:
Tidsplan (middelfartfjernvarme.dk)

Konverteringsprocessen <