Træflis

Ørsted estimerer, at de skal benytte omtrent 450.000 tons træflis om året for at drive Skærbækværket til kapaciteten op til 320 MW. Træflisforbruget vil være størst i varmesæsonen, hvor det forventes, at der vil anløbe 14-30 træflisskibe per måned, men det årlige forbrug vil variere i forhold til efterspørgslen. Et eksternt certificeringsselskab, NepCon, dokumenterer, hvordan leverandørerne af træflis sikrer bæredygtig praksis i skovdrift og sourcing. Ved altid at betale mindre end prisen for træ af tømmerkvalitet, sikrer de sig, at kun lavkvalitetstræ anvendes til træflisproduktionen og følger op på branchekrav til bæredygtighed gennem rapportering og kontrolbesøg.

Kravene er blandt andet, at skovenes produktivitet skal bevares ved genplantning. Drift af skovene skal beskytte økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene, ligesom driften skal sikre bevarelse af biodiversitet. Virksomheder og leverandører skal overholde lokal og national lovgivning, og der skal løbende være dokumentation af CO2 – udledning i hele værdikæden for biomasse.

Brancheaftale for bæredygtig biomasse

I 2018 modtog Skærbækværket 325.000 tons træflis, som blev til fjernvarme til omtrent 55.000 forbrugere i Trekantområdet. 83% af biomassen er certificeret bæredygtigt, ifølge Nepcons årlige statusrapport.

Ørsteds værker modtog i 2018 cirka 2.300.000 tons træbaseret skovbiomasse totalt, fordelt på cirka 75 % træpiller og cirka 25% træflis. Skærbækværket modtager cirka 14% af den mængde, dog er det kun Herningværket og Skærbækværket, der modtager træflis.

Brancheaftale for bæredygtig biomasse<

Bæredygtig biomasse i fjernvarmen

Ørsted ejer og driver Skærbækværket, og det er også dem, der sourcer biomassen og sikrer, at den overholder branchens bæredygtighedskriterier. Ved at lave forpligtende aftaler og ved at betale mindre end prisen for træ af tømmerkvalitet, sikrer de sig, at kun lavkvalitetstræ anvendes til træflisproduktionen og følger op på branchekravene til bæredygtighed gennem 3. partscertificering og kontrolbesøg. Det betyder, at langt størstedelen af træ til energi er spildtræ fra papir-, skov-, og tømmerindustri.

Læs brancheaftale om bæredygtig biomasse