Overskudsvarme

Overskudsvarme burde vi egentlig kalde spildvarme, for det er en rest fra en produktion, som ville gå tabt, hvis vi ikke udnyttede den som varmeressource. Derfor er overskudsvarme også CO2-neutral varme, når den udnyttes til bygningsopvarmning, fordi det er produktionen bag, der kan have en CO2-udledning, ikke spildvarmen.

Vi er priviligerede i Trekantområdet i den forstand, at vi har gode aftaler med flere store varmeleverandører. Den nuværende afgiftsstruktur på overskudsvarme og administrationsomkostninger kan give udfordringer for at udvikle nye overskudsvarmeprojekter. Men overskudsvarme er hensigtsmæssigt at udnytte, fordi det er en ressource, der er tilgængelig under de rette vilkår, og som fortrænger fossile brændsler. Overskudsvarme har også en forventet prioritet i fremtidens varmesystem, fordi mange små og store overskudsvarmeprojekter spredt over forsyningsområdet giver høj forsyningssikkerhed, hvor leverancer kan understøtte og supplere hinanden.

Crossbridge Raffinaderiet<

Crossbridge Raffinaderiet

Overskudsvarmen fra Crossbridge Raffinaderiet stammer fra en række forskellige raffinerings- og produktionsanlæg, og svarer til varmeforbruget i omtrent 23.000 husstande. Store mængder vand bliver brugt som kølemiddel, og vandet kan derefter næsten ledes direkte ind i TVIS-systemet, fordi det har en fordelagtigt høj temperatur. Overskudsvarmen dækker et varmebehov i kommunerne, som er der under alle omstændigheder, så udover at vi udnytter et spildprodukt, der også er der under alle omstændigheder, så undgår vi at skulle producere varme på blandt andet fossile brændsler.

 

Crossbridge Raffinaderiet

Overskudsvarmen fra Crossbridge Raffinaderiet stammer fra en række forskellige raffinerings- og produktionsanlæg, og svarer til varmeforbruget i omtrent 23.000 husstande. Store mængder vand bliver brugt som kølemiddel, og vandet kan derefter næsten ledes direkte ind i TVIS-systemet, fordi det har en fordelagtigt høj temperatur. Overskudsvarmen dækker et varmebehov i kommunerne, som er der under alle omstændigheder, så udover at vi udnytter et spildprodukt, der også er der under alle omstændigheder, så undgår vi at skulle producere varme på blandt andet fossile brændsler.

 

Crossbridge Raffinaderiet<

Småt, men godt!

Overskudsvarmen fra kølesystemet i Middelfart Rådhus er et godt eksempel på, hvordan små leverancer kan findes hos meget alsidige kilder, hvis den prioriteres. Det kan være komplekst at udnytte overskudsvarme, men den findes i alt fra kølediske og frysehuse til servercentre og diverse produktionsanlæg, og det er “god” varme i den forstand, at den er CO2-neutral, energieffektiv og nyttig i en forsyningsstruktur, hvor det kan være en fordel at have mange små og store leverancer at trække på.

Småt, men godt!<
Biogas fra spildevandsslam<

Biogas fra spildevandsslam

Fredericia Spildevand og Energi og Vejle Spildevand leverer overskudsvarme fra en biogasmotor, som er drevet af biogas fra spildevandsslam. Biogasmotoren producerer strøm til eget forbrug, og overskudsvarmen aftager TVIS via henholdsvis Trefor Varmes og Vejle Fjernvarmes distributionsledninger. Hver især leverer de varme til, hvad der svarer til det årlige varmeforbrug i 200 husstande.

Biogas fra spildevandsslam

Fredericia Spildevand og Energi og Vejle Spildevand leverer overskudsvarme fra en biogasmotor, som er drevet af biogas fra spildevandsslam. Biogasmotoren producerer strøm til eget forbrug, og overskudsvarmen aftager TVIS via henholdsvis Trefor Varmes og Vejle Fjernvarmes distributionsledninger. Hver især leverer de varme til, hvad der svarer til det årlige varmeforbrug i 200 husstande.

Biogas fra spildevandsslam<

Potentiel overskudsvarme

TVIS analyserede mulighederne for overskudsvarme i Trekantområdet i 2016 og fandt 41 potentielle leverandører, hvor 21 af dem viste gensidig interesse. Du kan læse mere i Kortlægning af Overskudsvarme.

Varmeplan TVIS