Triangle Energy Alliance

2021-03-02

En række store energivirksomheder og de syv kommuner i Trekantområdet har givet hinanden hånd på, at de vil gøre Trekantområdet til Nordeuropas fyrtårn for produktion af grønne brændstoffer i løbet af de kommende 5 år.

– I Trekantområdet har vi alle forudsætninger for at blive internationalt førende på Power-to-X, som er den teknologi, hvor man omdanner grøn strøm til grøn brint og grønne brændstoffer: Vi har virksomheder med unikke brintløsninger og produktionsteknologier, vi har specialkompetencer i virksomhederne, og vi har en perfekt infrastruktur, hvor både det nationale elnet, det nationale gasnet og det regionale fjernvarmenet mødes, siger Jørgen Nielsen, der er direktør for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der er en af initiativtagerne til samarbejdet, der hedder Triangle Energy Alliance (TEA).

 

TEAs hjemmeside

Læs mere

Læs interview med Direktør Jørgen Nielsen om Power to X i Trekantområdet<

Læs interview med Direktør Jørgen Nielsen om Power to X i Trekantområdet

Nye teknologiske landvindinger er nødvendige for at nå klimamålene i 2030 og 2050. Power to X forener ambitioner og brancher, så markedet for grønne brændsler modnes.

Læs interviewet med Jørgen Nielsen, som er udgivet i Kommunalteknisk Chefforenings månedsmagasin Teknik & Miljø.

Læs interview med Direktør Jørgen Nielsen om Power to X i Trekantområdet

Nye teknologiske landvindinger er nødvendige for at nå klimamålene i 2030 og 2050. Power to X forener ambitioner og brancher, så markedet for grønne brændsler modnes.

Læs interviewet med Jørgen Nielsen, som er udgivet i Kommunalteknisk Chefforenings månedsmagasin Teknik & Miljø.

Læs interview med Direktør Jørgen Nielsen om Power to X i Trekantområdet<
<

Det konkrete mål for samarbejdet er at få etableret Power-to-X produktionsanlæg i industriel skala i Trekantområdet. Anlæggene skal blandt andet producere grønne brændstoffer som metan, metanol, ammoniak og grøn brint, der kan anvendes til opvarmning og som drivmiddel i transportbranchen, der er meget vanskelig at elektrificere.

– P.t. er efterspørgslen på grønne brændstoffer stadig i sin tidligere fase. Først når den installerede kapacitet tager til i omfang, vil produktionsomkostningerne kunne blive bragt ned i den hast, der kræves. Derfor har den grønne omstilling på Power-to-X området brug for starthjælp før markedsmekanismerne kan fungere. Og det er lige præcis den starthjælp, som dette samarbejde fokuserer på som sin første opgave, forklarer Jørgen Nielsen.

Det konkrete mål for samarbejdet er at få etableret Power-to-X produktionsanlæg i industriel skala i Trekantområdet. Anlæggene skal blandt andet producere grønne brændstoffer som metan, metanol, ammoniak og grøn brint, der kan anvendes til opvarmning og som drivmiddel i transportbranchen, der er meget vanskelig at elektrificere.

– P.t. er efterspørgslen på grønne brændstoffer stadig i sin tidligere fase. Først når den installerede kapacitet tager til i omfang, vil produktionsomkostningerne kunne blive bragt ned i den hast, der kræves. Derfor har den grønne omstilling på Power-to-X området brug for starthjælp før markedsmekanismerne kan fungere. Og det er lige præcis den starthjælp, som dette samarbejde fokuserer på som sin første opgave, forklarer Jørgen Nielsen.

<

Etableringen af et stort – og dermed kommercielt levedygtigt – Power-to-X produktionsanlæg i Trekantområdet kræver en massiv starthjælpsinvestering – formentlig på et trecifret millionbeløb.

For at skaffe medfinansiering i den størrelsesorden har de samarbejdende energivirksomheder og de syv kommuner i Trekantområdet Danmark besluttet at oprette et projektsekretariat, der skal udarbejde projektansøgninger til blandt andet europæiske puljer til grøn omstilling og relevante danske fonde.

– Med den rette investeringsvillighed kan Trekantområdet blive centrum for et Power-to-X-eventyr, der vil gavne den grønne omstilling og skabe jobs, vækst og eksport, siger Jens Ejner Christensen, der er borgmester i Vejle Kommune og formand for Trekantområdet Danmark. Han understreger, at partnerskabet naturligvis er åbent for flere kommercielle partnere med de rette forudsætninger for at medvirke til at skabe en hub for grønne brændstoffer.

<

Mindst 14 gode grunde til PtX i Trekantområdet