Trekantområdet som produktionscentrum for grønne brændstoffer

2021-02-12

En række store energivirksomheder og de syv kommuner i Trekantområdet har givet hinanden hånd på, at de vil gøre Trekantområdet til Nordeuropas fyrtårn for produktion af grønne brændstoffer i løbet af de kommende 5 år.

– I Trekantområdet har vi alle forudsætninger for at blive internationalt førende på Power-to-X, som er den teknologi, hvor man omdanner grøn strøm til grøn brint og grønne brændstoffer: Vi har virksomheder med unikke brintløsninger og produktionsteknologier, vi har specialkompetencer i virksomhederne, og vi har en perfekt infrastruktur, hvor både det nationale elnet, det nationale gasnet og det regionale fjernvarmenet mødes, siger Jørgen Nielsen, der er direktør for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der er en af initiativtagerne til samarbejdet.

Power-to-X produktionsanlæg i storskala<

Power-to-X produktionsanlæg i storskala

Det konkrete mål for samarbejdet er at få etableret Power-to-X produktionsanlæg i industriel skala i Trekantområdet. Anlæggene skal blandt andet producere grønne brændstoffer som metan, metanol, ammoniak og grøn brint, der kan anvendes til opvarmning og som drivmiddel i transportbranchen, der er meget vanskelig at elektrificere.

– P.t. er efterspørgslen på grønne brændstoffer stadig i sin tidligere fase. Først når den installerede kapacitet tager til i omfang, vil produktionsomkostningerne kunne blive bragt ned i den hast, der kræves. Derfor har den grønne omstilling på Power-to-X området brug for starthjælp før markedsmekanismerne kan fungere. Og det er lige præcis den starthjælp, som dette samarbejde fokuserer på som sin første opgave, forklarer Jørgen Nielsen.

Power-to-X produktionsanlæg i storskala

Det konkrete mål for samarbejdet er at få etableret Power-to-X produktionsanlæg i industriel skala i Trekantområdet. Anlæggene skal blandt andet producere grønne brændstoffer som metan, metanol, ammoniak og grøn brint, der kan anvendes til opvarmning og som drivmiddel i transportbranchen, der er meget vanskelig at elektrificere.

– P.t. er efterspørgslen på grønne brændstoffer stadig i sin tidligere fase. Først når den installerede kapacitet tager til i omfang, vil produktionsomkostningerne kunne blive bragt ned i den hast, der kræves. Derfor har den grønne omstilling på Power-to-X området brug for starthjælp før markedsmekanismerne kan fungere. Og det er lige præcis den starthjælp, som dette samarbejde fokuserer på som sin første opgave, forklarer Jørgen Nielsen.

Power-to-X produktionsanlæg i storskala<

Kræver trecifret millioninvestering

Etableringen af et stort – og dermed kommercielt levedygtigt – Power-to-X produktionsanlæg i Trekantområdet kræver en massiv starthjælpsinvestering – formentlig på et trecifret millionbeløb.

For at skaffe medfinansiering i den størrelsesorden har de samarbejdende energivirksomheder og de syv kommuner i Trekantområdet Danmark besluttet at oprette et projektsekretariat, der skal udarbejde projektansøgninger til blandt andet europæiske puljer til grøn omstilling og relevante danske fonde.

– Med den rette investeringsvillighed kan Trekantområdet blive centrum for et Power-to-X-eventyr, der vil gavne den grønne omstilling og skabe jobs, vækst og eksport, siger Jens Ejner Christensen, der er borgmester i Vejle Kommune og formand for Trekantområdet Danmark. Han understreger, at partnerskabet naturligvis er åbent for flere kommercielle partnere med de rette forudsætninger for at medvirke til at skabe en hub for grønne brændstoffer.

Kræver trecifret millioninvestering<

Parterne i partnerskabet pr. 1. februar 2023

 • ABB
 • Airco Process Technology A/S
 • Better Energy
 • Blackbird Air
 • Bunker Holding Group
 • COWI
 • Crossbridge Energy Fredericia
 • Everfuel
 • Green Hydrogen Systems
 • H2Energy
 • Joinjet
 • Nature Energy
 • Process Engineering
 • Towii Renewables
 • Ørsted
 • Vattenfall

 • ADP a/s
 • Billund Lufthavn
 • Energnist
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Region Syddanmark
 • Vejle Erhvervshavn
 • Trekantområdet Danmark
 • TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab
 • Vejle Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Billund Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Vejen Kommune

Fakta og kontakt

Projektsekretariatet finansieres med 2 mio. kr. årligt i tre år. Finansieringen deles 50/50 af de kommercielle aktører og de deltagende kommuner. Formelt er kommunernes deltagelse betinget af godkendelse i økonomiudvalgene.

Søren Schmidt Thomsen
29466846
sst@trena.dk

Direktør Jørgen Nielsen, TVIS
jn@tvis.net
2787 5849