Strib

TVIS og og Middelfart Fjernvarme bringer grøn fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby, og selve anlægsarbejdet forløber fra august i år, så varmen forventeligt er nået frem til foråret i 2023. Projektet udfaser 73.000 tons CO2 fra varmen i det nordlige Middelfart, og bringer billig og stabil varme ud til flere forbrugere.

TVIS etablerer de fem kilometer transmissionsledning gennem Middelfart By hen til en ny vekslerstation på Rudbæksmøllevej. Middelfart Fjernvarme etablerer derfra et nyt distributionsnet ud til deres nye forbrugere i det nordlige Middelfart.

Følg med på siden, hvor vi opdaterer fremgangen. Du kan finde kontaktoplysninger forneden, hvis du har spørgsmål til ARKILs arbejde for TVIS.
Hvis du vil vide mere om Middelfart Fjernvarmes etablering af fjernvarme i Strib, Vejlby og Røjle, kan du læse mere på deres hjemmeside:

Tidsplan - Varme til Strib

Strækning Længde Startdato Slutdato
Elmegade 340 meter 12. oktober 2022 22. december 2022 Afsluttet
Teglværksgade 180 meter 2. januar 2023 16. februar 2023 Afsluttet
Nygade 130 meter 26. januar 2023 1. maj 2023 Der er udfordringer med fremmedledningers placering, som forrykker tidsplanen. Tidsplanen er vejledende i Middelfart Centrum.
Blindebomsvej 90 meter 2. maj 2023 22. maj 2023 Der er udfordringer med fremmedledningers placering, som forrykker tidsplanen. Tidsplanen er vejledende i Middelfart Centrum.
Stationsvej 41 meter 26. april 2023 25. maj 2023 Der er udfordringer med fremmedledningers placering, som forrykker tidsplanen. Tidsplanen er vejledende i Middelfart Centrum.
Indføring til Hessgade 83 meter 22. marts 8. maj 2023
Passage mellem Hessgade og Stationsvej 50 meter
Strandvejen Syd for Lillebæltsbroen 990 meter 19. september 2022 14. december 2022 Afsluttet
Strandvejen Nord for Lillebæltsbroen 1160 meter 14. december 2022 27. marts 2023
Nordlige Strandvejen 510 meter 25. april 2023 24. maj 2023
Rudbæksmøllevej Svejsning af rør og etablering 3. april 2023 25. april 2023 Rudbæksmøllevej spærret. Munck Forsyningsledninger etablerer Middelfart Fjernvarmes distributionsledning til ny varmecentral
Gl. Banegårdsvej/Strandvejen 1040 meter 28. november 2022 20. marts 2023
Viadaduktvej - krydsning af Odensevej 215 meter 24. februar 2023 27. februar 2023 Afsluttet
Krydset Elmegade/Viaduktvej 25. april 2023 9. maj 2023
Færdig strækning 24. maj 2023
Idriftsættelse 5. juli 2023
Kontakt angående etableringsarbejdet i Middelfart<

Kontakt angående etableringsarbejdet i Middelfart

Har du spørgsmål til selve arbejdet ude i trafikken, for eksempel problemer med tilgængelighed til vejnettet, skal du kontakte entreprenøren, Arkil, som udfører selve etableringsarbejdet.

Du kan kontakte Arkil på

Tlf: 75 53 99 99

meh@arkil.dk

Kontakt angående etableringsarbejdet i Middelfart

Har du spørgsmål til selve arbejdet ude i trafikken, for eksempel problemer med tilgængelighed til vejnettet, skal du kontakte entreprenøren, Arkil, som udfører selve etableringsarbejdet.

Du kan kontakte Arkil på

Tlf: 75 53 99 99

meh@arkil.dk

Kontakt angående etableringsarbejdet i Middelfart<

Følg ruten i Strib

Trafikinfo

Ny rute gennem Middelfart til Strib

-Når vi laver et projekt i den her størrelsesorden som etableringen af vores rør gennem Middelfart er, går der et langt og omfattende analysearbejde i gang, for at finde den bedste rute. Vi ser på mange forskellige placeringer, graver prøvehuller, sammenholder oplysninger og tegninger over de eksisterende spildevand-, varme-, el-, gas-, og fiberledninger i jorden, forhører os med andre forsyningsselskaber, der kan have ledninger og rør i jorden. TVIS’ rør var planlagt til at blive etableret i Stationsvej og videre ad Jernbanegade Elmegade og Viaduktvej, men nu fører vi ledningen via Blindebomsvej, Nygade, Teglværksgade og hen til den oprindelige rute, som er Elmegade, Viaduktvej og Strandvejen mod Strib, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

Ny rute gennem Middelfart til Strib<