TVIS og Arla indgår aftale om procesvarme til fødevareproduktion

2023-01-02

Pressemeddelelse:

Arla energioptimerer deres mejeriproduktion i Taulov ved i flere trin at droppe naturgassen og koble sig på det lokale fjernvarme-system. TVIS skal forsyne rum- og procesvarme til produktionen af 60.000 tons ost om året som Danbo, Havarti og Maribo. Konverteringen til fjernvarme på Taulov Mejeri, der etableres i løbet af 2023, spares der 37 % af den nuværende CO2– udledning fra varmeforbruget. Det er over halvdelen af naturgassen på Taulov Mejeri der elimineres, hvilket udgør 25.000 MWh eller hvad der svarer til 1.200 husstandes opvarmningsbehov. I løbet af 2023 vil der på mejeriet blive arbejdet videre med at undersøge mulighederne for erstatning af den resterende del af naturgassen således naturgassen også kan fjernes de resterende 4 måneder om året.

-Vi opvarmer omtrent 600 millioner kg mælk om året, som vi laver til nogle af Danmarks mest kendte oste-produkter så som Klovborg og Riberhus, og vi eksporterer 36.000 tons af ost til hele verden. Det kræver meget energi, og vi har et mål om at reducere vores CO2 udledning med 63% i 2030, hvorfor investeringen i tilslutningen til fjernvarme på Taulov Mejeri er den rigtige langsigtede beslutning og en effektiv måde at reducere vores CO2-udledning med én enkelt manøvre. Det giver også en mærkbar økonomisk fordel med de nuværende energipriser, og vi efterkommer vores interne ønske -også blandt vores kolleger – om at fokusere på energieffektive løsninger, siger Klaus Jeppesen, Mejeridirektør, Taulov Mejeri.

TVIS investerer i en ny nabobygning til Taulov Mejeri, som er en 10 MW vekslerstation på 80 kvadratmeter og forbinder den med en halv kilometer transmissionsledning til det 123 kilometer lange varmesystem på tværs af fire kommuner i Trekantområdet. Typisk er det fjernvarmeselskaberne, der forsyner nye forbrugere, men en mere fleksibel ejerstrategi fra 2021, gør det muligt at tilkoble virksomheder til TVIS-systemet, når fjernvarmeselskaberne har for langt.

<
<

-Vi er meget glade for aftalen med Arla, da interessen for fjernvarme stiger, og TVIS kan levere til både virksomheder og fjernvarmeselskaber, så de kan udfase olie- eller gasfyr. Der er et stort potentiale i at bruge fjernvarme til procesvarme, og vi har varme tilgængeligt, som kan understøtte produktionsvirksomheder. Det er ressourceeffektivt, grøn omstilling og giver økonomiske fordele – både for nye samarbejdspartnere og de eksisterende forbrugere, siger Jørgen Nielsen, direktør for TVIS.

-Vi er meget glade for aftalen med Arla, da interessen for fjernvarme stiger, og TVIS kan levere til både virksomheder og fjernvarmeselskaber, så de kan udfase olie- eller gasfyr. Der er et stort potentiale i at bruge fjernvarme til procesvarme, og vi har varme tilgængeligt, som kan understøtte produktionsvirksomheder. Det er ressourceeffektivt, grøn omstilling og giver økonomiske fordele – både for nye samarbejdspartnere og de eksisterende forbrugere, siger Jørgen Nielsen, direktør for TVIS.

<
Ambitiøs og omfattende investeringsplan udfaser gas<

Ambitiøs og omfattende investeringsplan udfaser gas

Byrådene i TVIS’ fire ejerkommuner har godkendt en samlet investeringspakke for de næste tre år, så TVIS kan investere i 12 konkrete fjernvarmeprojekter mellem 2023 og 2025. Både nye fjernvarmeforbrugere, overskudsvarmeleverandører og industrikunder, der skal bruge procesvarme til produktion, skal kobles på TVIS-nettet. Udover væsentlige reduktioner i gasforbruget og økonomiske besparelser hos forbrugerne, så vil alle projekter tilsammen reducere CO2-udledning fra varme med 460.000 tons.

-Det er en ambitiøs og omfattende investeringsplan, som ikke er set lignende siden TVIS blev etableret for 40 år siden, og investeringerne kommer på et meget afgørende tidspunkt. De sidste to år har vi udvidet TVIS-nettet med 40 kilometer til tre nye fjernvarmeselskaber, som udfaser gas og reducerer CO2-udledning med 186,000 tons. Nu tager vi tilløb til at udvide med yderligere mindst 21 kilometer, hvor vi understøtter vores ejerkommuner i deres strategier for at udfase fossile brændsler. Vi kommer ud til nye forbrugere, samtidigt med, at det bliver billigere for eksisterende forbrugere i TVIS-nettet, siger Lars Schmidt, Bestyrelsesformand for TVIS.

Ambitiøs og omfattende investeringsplan udfaser gas

Byrådene i TVIS’ fire ejerkommuner har godkendt en samlet investeringspakke for de næste tre år, så TVIS kan investere i 12 konkrete fjernvarmeprojekter mellem 2023 og 2025. Både nye fjernvarmeforbrugere, overskudsvarmeleverandører og industrikunder, der skal bruge procesvarme til produktion, skal kobles på TVIS-nettet. Udover væsentlige reduktioner i gasforbruget og økonomiske besparelser hos forbrugerne, så vil alle projekter tilsammen reducere CO2-udledning fra varme med 460.000 tons.

-Det er en ambitiøs og omfattende investeringsplan, som ikke er set lignende siden TVIS blev etableret for 40 år siden, og investeringerne kommer på et meget afgørende tidspunkt. De sidste to år har vi udvidet TVIS-nettet med 40 kilometer til tre nye fjernvarmeselskaber, som udfaser gas og reducerer CO2-udledning med 186,000 tons. Nu tager vi tilløb til at udvide med yderligere mindst 21 kilometer, hvor vi understøtter vores ejerkommuner i deres strategier for at udfase fossile brændsler. Vi kommer ud til nye forbrugere, samtidigt med, at det bliver billigere for eksisterende forbrugere i TVIS-nettet, siger Lars Schmidt, Bestyrelsesformand for TVIS.

Ambitiøs og omfattende investeringsplan udfaser gas<

DI: fjernvarme er lavesthængende frugter i grøn omstilling

I Dansk Industri har man længe været varm fortaler for mere udnyttelse af overskudsvarme fra lokale virksomheder, derfor er det også en særlig positiv udvikling i den grønne omstilling, når overskudsvarme udnyttes til fjernvarme og i endnu højere grad, når den dernæst bliver til procesvarme.

-Vi skal først og fremmest udnytte de lavest hængende frugter i den grønne omstilling, fordi de giver de mest effektive og billigste Co2-reduktioner. Hvis virksomhederne har muligheder for det, så er fjernvarme til proces- og rumvarme en effektiv måde at komme fri af gas og olie til for eksempel fødevareproduktion, hvor der er god inspiration at hente i samarbejdet mellem TVIS og Arla. Det giver i forvejen mening at udnytte så meget overskudsvarme som muligt, og det bliver endnu mere værdifuldt, når den i sidste ende kan understøtte grønne og billigere produkter på grund af en effektiv energi-værdikæde, siger Troels Ranis, DI.

DI: fjernvarme er lavesthængende frugter i grøn omstilling<