Nyheder fra TVIS

TVIS og Arla indgår aftale om procesvarme til fødevareproduktion

2023-01-02

Pressemeddelelse: Arla energioptimerer deres mejeriproduktion i Taulov ved i flere trin at droppe naturgassen og koble sig på det lokale fjernvarme-system. TVIS skal forsyne rum- og procesvarme til produktionen af 60.000 tons ost om året som Danbo, Havarti og Maribo. Konverteringen til fjernvarme på Taulov Mejeri, der etableres i løbet af 2023, spares der 37 % af den nuværende CO2- udledning fra varmeforbruget. Det er over halvdelen af naturgassen på Taulov Mejeri der elimineres, hvilket udgør 25.000 MWh eller hvad der svarer til 1.200 husstandes opvarmningsbehov. I løbet af 2023 vil der på mejeriet blive arbejdet videre med at undersøge mulighederne for erstatning af den resterende del af naturgassen således naturgassen også kan fjernes de resterende 4 måneder om året. Download ...

Læs hele nyheden

TVIS’ første procesvarmekunde

2020-05-01

Gartneriet Gårslev er blevet TVIS’ første procesvarmekunde, hvilket betyder, at gartneriet fremover modtager fjernvarme direkte fra TVIS. I modsætning til de fleste bygninger i Trekantområdet, hvor formålet er at opvarme rummene, så er fjernvarmens formål hos Gartneriet Gårslev at sikre optimale produktionsvilkår for dyrkningen af planter og blomster....

Læs mere
selecter

Årstal


Alle