Ny rapport: Fjernvarme kan give Danmark Power-to-X-forspring

2021-05-11

Overskudsvarme udgør op til 25% af energien i PtX-processen. Ved at udnytte den kan fjernvarme bidrage til bedre økonomi, højere energieffektivitet og øget hastighed i etableringen af PtX i Danmark. Det kan sikre dansk styrkeposition, ifølge pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme

De danske fjernvarmenet kan være med til at gøre den danske satsning på Power-to-X til en grøn succesfortælling.

Ved at integrere brintproduktionen fra PtX-anlæg med fjernvarmesektoren kan man nemlig sikre god sektorintegration, der kan nedbringe omkostningerne til produktionen af grøn brint.

Det viser en ny rapport fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, COWI og  TVIS.

 

Energieffektivitet kan dække op til 20% af fjernvarmen

Elektrolyse, hvor grøn strøm fra havvind bruges til at spalte vand og dermed danne grøn brint, genererer store mængder overskudsvarme, som egner sig til fjernvarme .

Fjernvarmen sikrer således en højere energieffektivitet ved at erstatte store energitab med anvendelse i fjernvarmen. Analysen anslår således, at 10-25% af energien fra grøn strøm til elektrolyse potentielt kan anvendes til fjernvarme. Rapporten beskriver, hvordan ikke kun overskudsvarmen direkte fra elektrolyseprocessen, men også fra hjælpesystemer som kompressorer kan integreres og genanvendes i fjernvarmesystemer.

Der er usikkerhed om hvor, hvornår og hvor store PtX-anlæg, der vil blive etableret i Danmark – hvor forskellige fremskrivninger for 2030 viser, at der vil være fra 1 til 6 GW elektrolyse. Overskudsvarmen udgør ca. 10-25% af energien og kan dermed potentielt dække op til ca. 20% af den nuværende fjernvarmeproduktion ved en kapacitet på 6 GW elektrolyse.

Energieffektivitet kan dække op til 20% af fjernvarmen<

Fjernvarmen vil gøre Trekantområdet til PtX-hotspot

For at forløse potentialet er det uomgængeligt at indtænke fjernvarmen som en central spiller i den nationale PtX-strategi, fastslår rapporten.

Dertil peges der også på en række anbefalinger, som beslutningstagerne med fordel bør tage til sig, så sektorintegrationen kan lykkes. Eksempelvis ved at sikre god planlægning af placeringer af PtX-anlæg tæt på fjernvarmenet.

Hos varmetransmissionsselskabet TVIS deler direktør Jørgen Nielsen de ønsker til tiltag, som kan hjælpe til at knytte fjernvarmen sammen med PtX. TVIS er en del af et bredt samarbejde mellem syv kommuner i Trekantområdet og flere store energi- og transportaktører, der ønsker at gøre området til Nordeuropas fyrtårn for produktionen af grønne brændstoffer som brint.

– Allerede i dag har Trekantområdet meget af den infrastruktur, der skal til for at producere og anvende grønne brændstoffer. Trekantområdet er centralt for transmission af el, tung transport, raffinering og brintproduktion. Derudover er der en kraftværksplads, affaldsforbrænding, havne, biomasseforbrænding, adgang til CO2 fra biogas, VE-strøm, transmissionssystem til varme, vi er centralt beliggende i Danmark og tæt på det nordtyske marked, siger direktør i TVIS, Jørgen Nielsen.

Læs mere

Fjernvarmen vil gøre Trekantområdet til PtX-hotspot<