TVIS har fået nye vedtægter

2020-05-15

Byrådene I TVIS’ fire ejerkommuner har godkendt TVIS’ nye vedtægter. Vedtægterne giver mere ensartede incitamenter for udvidelser, ensartede priser og flere muligheder for fjernvarmens bidrag til grøn omstilling.

<

TVIS har arbejdet for nye vedtægter, hvilket medfører en forenklet prisstruktur, så TVIS’ varmetakst er ens i alle fire ejerkommuner. Det har derudover medført aftaler om, at TVIS skal aftage al varmen fra Energnist i Kolding, og dermed også at Trefor Varme fremover får alt deres varme fra TVIS.

”Vi får en transparent og forenklet prisstruktur, hvor prisen for TVIS-varme er ens. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter”, siger Jørgen Nielsen, direktør ved TVIS.

De nye aftaler betyder, at TVIS-varmen bliver billigere, og at forsyningssikkerheden øges, idet der er flere varmekilder, og det giver også forbedrede muligheder for at optimere TVIS’ varmeindkøb.

TVIS har arbejdet for nye vedtægter, hvilket medfører en forenklet prisstruktur, så TVIS’ varmetakst er ens i alle fire ejerkommuner. Det har derudover medført aftaler om, at TVIS skal aftage al varmen fra Energnist i Kolding, og dermed også at Trefor Varme fremover får alt deres varme fra TVIS.

”Vi får en transparent og forenklet prisstruktur, hvor prisen for TVIS-varme er ens. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter”, siger Jørgen Nielsen, direktør ved TVIS.

De nye aftaler betyder, at TVIS-varmen bliver billigere, og at forsyningssikkerheden øges, idet der er flere varmekilder, og det giver også forbedrede muligheder for at optimere TVIS’ varmeindkøb.

<

Mere fleksibilitet fremskynder grøn omstilling

I processen om vedtægtsændringer har interessentkommunernes og varmeselskabernes indspil og ønsker været inddraget for at opnå et bredt funderet beslutningsgrundlag.

Det betyder, at TVIS for eksempel kan arbejde med den langsigtede strategi for levering af varme baseret på vedvarende energi.

Især formålsparagraffen har været en prioritet og tillader TVIS:

  • at planlægge, etablere, finansiere, drive og vedligeholde varmetransmissionssystemet.
  • at levere overskudsvarme, kraftvarme, affaldsvarme, varme fra vedvarende energi og supplere med spids- og reservelast.
  • at producere og lagre varme baseret på vedvarende energi (f.eks. via varmepumper).
  • at etablere lokale net, hvor andre forsyningsselskaber ikke ønsker at varetage opgaven.
  • at indgå i eller forestå demonstrationsprojekter og andre aktiviteter tilknyttet fremme af grøn omstilling i varmesektoren.
  • andre aktiviteter som understøtter selskabets levering af varme

Klimahensyn indtænkes i formålsbestemmelsen i TVIS’ nye vedtægter og giver mulighed for at udvide aktiviteter som produktion og lagring af varme baseret på vedvarende energi. Udgangspunktet for projekter er altid positiv selskabs- og samfundsøkonomi.

<
Altid positiv selskabs- og samfundsøkonomi<

Altid positiv selskabs- og samfundsøkonomi

Et andet væsentligt element i de nye vedtægter er en ny prismodel, hvor alle fire ejerkommuner fremover betaler samme pris for varmen.

-Den nuværende afregningsmodel har været gældende siden etableringen af TVIS i 1983. Afregningsmodellen har været hensigtsmæssig frem til 2007, hvor investeringen i transmissionssystemet var fuldt betalt og afskrevet. Hidtil har der også været pålagt ekstra omkostninger, hvis en kommune overskrider en øvre grænse for varmeaftag, hvilket ikke længere er hensigtsmæssigt efter den nye aftale om biomasse-varme på Skærbækværket, siger Jørgen Nielsen

Både de faste og variable omkostninger fordeles fremover efter interessentkommunernes faktiske aftag. Nye projekter skal godkendes i såvel TVIS´ bestyrelse som interessentkommuner, og samtidig skal projekterne have en positiv selskabsøkonomi og samfundsøkonomi for at kunne realiseres.

Altid positiv selskabs- og samfundsøkonomi

Et andet væsentligt element i de nye vedtægter er en ny prismodel, hvor alle fire ejerkommuner fremover betaler samme pris for varmen.

-Den nuværende afregningsmodel har været gældende siden etableringen af TVIS i 1983. Afregningsmodellen har været hensigtsmæssig frem til 2007, hvor investeringen i transmissionssystemet var fuldt betalt og afskrevet. Hidtil har der også været pålagt ekstra omkostninger, hvis en kommune overskrider en øvre grænse for varmeaftag, hvilket ikke længere er hensigtsmæssigt efter den nye aftale om biomasse-varme på Skærbækværket, siger Jørgen Nielsen

Både de faste og variable omkostninger fordeles fremover efter interessentkommunernes faktiske aftag. Nye projekter skal godkendes i såvel TVIS´ bestyrelse som interessentkommuner, og samtidig skal projekterne have en positiv selskabsøkonomi og samfundsøkonomi for at kunne realiseres.

Altid positiv selskabs- og samfundsøkonomi<

Alle fjernvarmeselskaber får varmen fra TVIS

TVIS vil fremadrettet levere al varme til de fjernvarmeværker, der er tilsluttet TVIS’ net i de fire interessentkommuner også i Kolding Kommune, hvor Trefor Varme hidtil har modtaget en væsentlig del af varmen fra Energnist. Kolding Kommune vil derfor få et betydeligt større aftag fra TVIS, fordi al varmen fra Energnist nu forsynes via TVIS. Derfor øges Kolding Kommunes antal af bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 3. Bestyrelsen består herefter af 10 personer; én repræsentant fra Middelfart samt tre fra Vejle, tre fra Fredericia og tre fra Kolding. Kolding, Vejle og Fredericia Kommuner vælger to bestyrelsesmedlemmer fra kommunalbestyrelsen og ét bestyrelsesmedlem fra et varmeselskab.

-Varmekøbsaftalen med Energnist giver TVIS større risikospredning og øget forsyningssikkerhed, fordi varmen nu leveres fra tre forskellige varmekilder; nemlig overskudsvarme, biomassevarme og affaldsvarme. Med TVIS’ varmekøbsaftale med Energnist etableres en kendt ramme for affaldsvarmen i Kolding, siger Jørgen Nielsen.

Alle fjernvarmeselskaber får varmen fra TVIS<

Vedtægtsændringer giver besparelser

De forenklede afregningsprincipper gør TVIS mere robust fremover med spredning på flere store varmeleverandører og dermed også større sikkerhed for den fremtidige prisudvikling.

-Kombinationen af vedtægtsændringen, varmeaftalen med Energnist og de forventede udvidelser i Fredericia, Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle giver et større årligt fald i varmeprisen fra TVIS på cirka 5 kr. pr. GJ. Det svarer til en besparelse på 500 kr. om året for et gennemsnitsparcelhus i perioden fra 2020 – 2036, sammenlignet med, hvis vi ikke havde foretaget ændringer, siger Jørgen Nielsen.

Vedtægtsændringer giver besparelser<
<

Samlet set vurderes TVIS med de nye vedtægter fremover at kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet med en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker fjernvarme.

-Siden 1990 har TVIS sænket fjernvarmens CO2-udledning med 75 procent, så vi har allerede sænket fjernvarmens samlede klimaaftryk markant i TVIS’ forsyningsområde, men fremadrettet giver vedtægtsændringen TVIS bedre forudsætninger for at kunne udgøre en endnu mere aktiv rolle i den grønne omstilling i Trekantområdet, siger Jørgen Nielsen.

 

Samlet set vurderes TVIS med de nye vedtægter fremover at kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet med en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker fjernvarme.

-Siden 1990 har TVIS sænket fjernvarmens CO2-udledning med 75 procent, så vi har allerede sænket fjernvarmens samlede klimaaftryk markant i TVIS’ forsyningsområde, men fremadrettet giver vedtægtsændringen TVIS bedre forudsætninger for at kunne udgøre en endnu mere aktiv rolle i den grønne omstilling i Trekantområdet, siger Jørgen Nielsen.

 

<