Stabile fjernvarmepriser i 20 år

2020-02-06

TVIS opdaterer årligt sit Langtidsbudget, som viser både de selskabs- og samfundsøkonomiske forudsætninger for varmens prisudvikling de kommende 20 år.

”TVIS forventer generelt en fremtid med stabile priser. Det skyldes, at biomasse, overskudsvarme og affaldsvarme er de bærende brændsler i stedet for naturgas, som historisk set har haft store udsving i priserne. Beslutningen om at ombygge Skærbækværket til biomasse, og beslutningen om at TVIS skal overtage al affaldsvarmen fra Energnist har dermed også den fordel, at varmens prisniveau forventes at være væsentlig mere stabil, end vi er vante til”, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS.

<

TVIS’ takster er sammensat af dels en fast og en variabel pris, og den variable pris afhænger blandt andet af varmens sammensætning, brændselspriser, varmebehov i kommunerne og driftsforhold hos leverandørerne, som kan have forskellig indflydelse i løbet af et år. Til gengæld har TVIS arbejdet for, at TVIS’ takster fremover skal være ens for alle.

”Vi har arbejdet for en transparent og forenklet prisstruktur fremover, hvor prisen for TVIS-varme er ens. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter, siger Jørgen Nielsen.

TVIS’ takster er sammensat af dels en fast og en variabel pris, og den variable pris afhænger blandt andet af varmens sammensætning, brændselspriser, varmebehov i kommunerne og driftsforhold hos leverandørerne, som kan have forskellig indflydelse i løbet af et år. Til gengæld har TVIS arbejdet for, at TVIS’ takster fremover skal være ens for alle.

”Vi har arbejdet for en transparent og forenklet prisstruktur fremover, hvor prisen for TVIS-varme er ens. Det giver for eksempel også et ens incitament for kommunerne, når de skal tiltrække bosætning, og det giver ens fordele ved udvidelser og dermed samme incitament til at udføre udvidelsesprojekter, siger Jørgen Nielsen.

<

Samfunds- og selskabsøkonomiske fordele ved projekter

Langtidsbudgettets selskabs- og samfundsøkonomiske forudsætninger er et vigtigt udgangspunkt for projektforslag. Da TVIS og fjernvarmeselskaberne er hvile-i-sig-selv-selskaber, som ikke skal generere profit, vurderes projektforslag på både selskabsøkonomiske vilkår, men også på den værdi et projekt har for Trekantområdet.

De samfundsøkonomiske beregninger er komplekse og inddrager vilkår, som er baseret på standarder defineret af Energistyrelsen. Hos TVIS indebærer de en værdisættelse af omkostninger til brændsel, drift og vedligehold, og CO2-udledning. Et projekt skal altid være samfundsøkonomisk positivt for at det kan blive gennemført.

Samfunds- og selskabsøkonomiske fordele ved projekter<

Fald i CO2-udledning på 93% ved udvidelser

De forventede udvidelser til fjernvarmeselskaberne i Jelling og BredstenBalle i Vejle har en samfundsøkonomisk fordel på 55,5 millioner kr over 20 år, hvilket blandt andet indebærer en værdisættelse af faldet i varmeforsyningens CO2-udledning med 93%. På udvidelsen i Kolding til Vamdrup er den samfundsøkonomiske beregning vurderet til 31 mio. kr over 20 år, hvilket også inkluderer et fald i CO2-udledning på 93%.

Læs mere om udvidelser