Fjernvarme giver grøn omstilling i Bredsten, Balle og Jelling

2021-01-26

Det var koldt og regnfuldt vejr, som indbød til et kraftfuldt skovltag i mulden ved stisystemet på Thit Jensen Vej i Bredsten. Bestyrelsesformand for Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, Tage Majgaard, tog sammen med to formandskolleger første spadestik til grøn omstilling i praksis.

– Vi udfaser stort set de sidste fossile brændsler fra fjernvarmen og sænker samtidigt varmeprisen ved at indgå i et samarbejde med TVIS, som skal levere cirka 70% af vores varme. Set fra bestyrelsens side, er det også en fordel for os og vores forbrugere, at vi ikke selv skal stå med at investere i en ny varmeleverance, som skal erstatte de fossile brændsler, siger Tage Majgaard, bestyrelsesformand i Bredsten-Balle Kraftvarmeværk.

<

TVIS investerer cirka 90 millioner kroner i projektet, hvor de første 7,5 kilometer af ledningen fra Rosborg til Skibet er en fælles ledning, som derefter deler sig i to separate ledninger til Bredsten-Balle og Jelling. Tilsammen reducerer udvidelsen til begge fjernvarmeområder CO2-udledningen med 108.000 tons over en 20-årig periode. Det svarer til en reduktion på 93 procent.

-24 nye boliger på Herman Bangsvej og en hel ny udstykning med 79 huse mellem Bredsten og Balle har lige takket ja til fjernvarme, og det er derfor meget fordelagtigt, at vi er fremtidssikret på både pris, miljøhensyn og forsyningssikkerhed. Vi er også glade for, at vi har fået et godt samarbejde etableret med Jelling Varmeværk, hvor TVIS og kommune-samarbejdet får ansvaret for initiativer og investeringer, der vedrører grøn omstilling, siger Tage Majgaard.

TVIS investerer cirka 90 millioner kroner i projektet, hvor de første 7,5 kilometer af ledningen fra Rosborg til Skibet er en fælles ledning, som derefter deler sig i to separate ledninger til Bredsten-Balle og Jelling. Tilsammen reducerer udvidelsen til begge fjernvarmeområder CO2-udledningen med 108.000 tons over en 20-årig periode. Det svarer til en reduktion på 93 procent.

-24 nye boliger på Herman Bangsvej og en hel ny udstykning med 79 huse mellem Bredsten og Balle har lige takket ja til fjernvarme, og det er derfor meget fordelagtigt, at vi er fremtidssikret på både pris, miljøhensyn og forsyningssikkerhed. Vi er også glade for, at vi har fået et godt samarbejde etableret med Jelling Varmeværk, hvor TVIS og kommune-samarbejdet får ansvaret for initiativer og investeringer, der vedrører grøn omstilling, siger Tage Majgaard.

<

Fem kilometer fjernvarmerør til Skibet

Bestyrelsesformanden for Jelling Varmeværk er også begejstret for de muligheder, der opstår med et nyt samarbejde med Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og TVIS. Jellings 1050 fjernvarmeforbrugere får også den grønne varme fra oktober i år, og der er plads til flere.

– Jelling er en by med forbrugerbevidste borgere, som er opmærksom på, hvad de får for pengene, og det har været et stort ønske for os at få gjort fjernvarmen grøn. Vi er også i et område, hvor der er mulighed for massiv udvidelse til nye boliger, både lejligheder og parcelhuse, som vi rigtig gerne vil forsyne. Ved at samarbejde med TVIS og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk får vi kapacitet til at tilbyde nye forbrugere en pris, der er konkurrencedygtig med individuelle varmeløsninger, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand i Jelling varmeværk.

Fem kilometer fjernvarmerør til Skibet<
<

-Vi er så tæt på, som vi næsten kan, så jeg er rigtig glad for, at vi nu er rigtig i gang, for det har været et langt og frugtsomt arbejde at nå hertil. Vi har fået lavet en god aftale med TVIS, og vi glæder os til at komme ind i fællesskabet. Fjernvarme er en god og sikker måde at opvarme moderne boliger på, og det har jo god signalværdi overfor bygherrerne, der vil tiltrække tilflyttere med en drømmebolig i området, at vi har en varmekilde, som kører problemfrit for dem 50 år frem i tiden. Så det er en fremtidssikret løsning, og samarbejdet med TVIS giver os også en vis prissikkerhed, hvor det er udefrakommende ting, som eventuelle nye afgifter, der skal rokke ved prisen, siger Frans Andersen.

-Vi er så tæt på, som vi næsten kan, så jeg er rigtig glad for, at vi nu er rigtig i gang, for det har været et langt og frugtsomt arbejde at nå hertil. Vi har fået lavet en god aftale med TVIS, og vi glæder os til at komme ind i fællesskabet. Fjernvarme er en god og sikker måde at opvarme moderne boliger på, og det har jo god signalværdi overfor bygherrerne, der vil tiltrække tilflyttere med en drømmebolig i området, at vi har en varmekilde, som kører problemfrit for dem 50 år frem i tiden. Så det er en fremtidssikret løsning, og samarbejdet med TVIS giver os også en vis prissikkerhed, hvor det er udefrakommende ting, som eventuelle nye afgifter, der skal rokke ved prisen, siger Frans Andersen.

<

Fjernvarmen er gemt væk i landskabet

Den 20 kilometer lange fjernvarmeledning, der skal til for at forsyne Jelling, Bredsten og Balle er opdelt i fire etaper, hvor ledningen til Jelling fra Skibet er 8,3 kilometer lang og skal primært ligge langs Jennumvej.

-Vi ved ikke præcist endnu, hvornår vi går i gang med gravearbejdet på ledningen mellem Jelling og Skibet, da der ikke er valgt entreprenør endnu. Vi forventer dog, at det bliver sidst i februar. Planlægningen har dog været i gang et godt stykke tid, og noget af det, vi har stort fokus på, er, at vi så vidt muligt undgår privat jord, og vi er særligt omhyggelige med trafikforholdene omkring skoler og cykelstier, hvor der er børn. Det er meget, meget vigtigt for os, at trafiksikkerheden er på plads, siger Brian Schmidt, projektleder ved TVIS.

Fjernvarmen er gemt væk i landskabet<
<

-Det betyder for eksempel, at vi stræber efter, at gravearbejde i nærheden af skoler foregår i skoleferierne, men i Bredsten-Balle, hvor det ikke er muligt, samarbejder vi med Vejle Kommune om at tilbyde skoleeleverne bustransport, hvis de normalt skal på cykelstien. Den samme ordning stræber vi efter på strækningen mod Jelling.

-Det betyder for eksempel, at vi stræber efter, at gravearbejde i nærheden af skoler foregår i skoleferierne, men i Bredsten-Balle, hvor det ikke er muligt, samarbejder vi med Vejle Kommune om at tilbyde skoleeleverne bustransport, hvis de normalt skal på cykelstien. Den samme ordning stræber vi efter på strækningen mod Jelling.

<