Første spadestik til Bredsten, Balle og Jelling

2021-01-20

Pressemeddelelse:

Med passende afstand og i temperaturer, der fik alle til at påskønne en god varmeforsyning, blev der ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk i dag taget de første spadestik til en 20 kilometer lang fjernvarmeledning. Ledningen skal placeres langs vej og cykelsti ind mod Vejle og med en afstikker til Jelling Varmeværk, så den til oktober i år kan forsyne de to fjernvarmeområder med grøn varme fra TVIS-systemet.

– Vi udfaser stort set de sidste fossile brændsler fra fjernvarmen og sænker samtidigt varmeprisen ved at indgå i et samarbejde med TVIS, som skal levere cirka 70% af vores varme. Set fra bestyrelsens side, er det også en fordel for os og vores forbrugere, at vi ikke selv skal stå med at investere i en ny varmeleverance, som skal erstatte de fossile brændsler, siger Tage Majgaard, bestyrelsesformand i Bredsten-Balle Kraftvarmeværk.

 

<

TVIS investerer cirka 90 millioner kroner i projektet, som består af to separate ledninger til Bredsten-Balle og Jelling fra Skibet, mens 7,5 kilometer af ledningen fra Skibet via Rosborg til Vejle er fælles. Tilsammen reducerer udvidelsen til begge fjernvarmeområder CO2-udledningen med 108.000 tons over en 20-årig periode. Det svarer til en reduktion på 93 procent.

– Jelling er en by med forbrugerbevidste borgere, som er opmærksom på, hvad de får for pengene, og det har været et stort ønske for os at få gjort fjernvarmen grøn. Vi er også i et område, hvor der er mulighed for massiv udvidelse til nye boliger, både lejligheder og parcelhuse, som vi rigtig gerne vil forsyne. Ved at samarbejde med TVIS og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk får vi kapacitet til at tilbyde nye forbrugere en pris, der er konkurrencedygtig overfor individuelle varmeløsninger, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand i Jelling varmeværk.

TVIS investerer cirka 90 millioner kroner i projektet, som består af to separate ledninger til Bredsten-Balle og Jelling fra Skibet, mens 7,5 kilometer af ledningen fra Skibet via Rosborg til Vejle er fælles. Tilsammen reducerer udvidelsen til begge fjernvarmeområder CO2-udledningen med 108.000 tons over en 20-årig periode. Det svarer til en reduktion på 93 procent.

– Jelling er en by med forbrugerbevidste borgere, som er opmærksom på, hvad de får for pengene, og det har været et stort ønske for os at få gjort fjernvarmen grøn. Vi er også i et område, hvor der er mulighed for massiv udvidelse til nye boliger, både lejligheder og parcelhuse, som vi rigtig gerne vil forsyne. Ved at samarbejde med TVIS og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk får vi kapacitet til at tilbyde nye forbrugere en pris, der er konkurrencedygtig overfor individuelle varmeløsninger, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand i Jelling varmeværk.

<

Hos TVIS er der også begejstring at mærke for udsigten til endnu flere selskaber i fjernvarme-samarbejdet.

-Vi har masser af varme i nettet, som betyder, at vi kan tilbyde at endnu flere kan få grøn varme fra TVIS-systemet, og vi er meget langt med at få udfaset de fossile brændsler fra forsyningen. TVIS-varmen er en stabil, miljøvenlig og fremtidssynet varmeløsning, som siden selskabets start i 80’erne har haft meget stabile priser og stor forsyningssikkerhed. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan bringe grøn omstilling ud til Bredsten, Balle og Jellings fjernvarmeforbrugere, og på den måde understøtte Vejle Kommunes klimaplaner, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand i TVIS.

<
Fjernvarmeselskaberne er vigtige for Vejles klimaplaner<

Fjernvarmeselskaberne er vigtige for Vejles klimaplaner

Tilkobling af fjernvarmenettene i Bredsten-Balle og Jelling giver store årlige besparelser for både de eksisterende og de nye fjernvarmekunder i TVIS-systemet. Og det reducerer CO2-udledningen med knap 5.400 tons pr. år, hvilket svarer til ca. 2000 nye bilers årlige CO2-udledning.

-Fjernvarmen fra TVIS er en prioritet i Vejle Kommunes klimaplaner, fordi det er energieffektivt og baseret på et veletableret samarbejde om energiforsyningen, som vi skal bygge videre på. TVIS har et større etableringsarbejde foran sig fra Jelling og Bredsten langs nogle af vores landeveje ind mod Vejle By. Jeg vil gerne på forhånd takke de berørte borgerne for deres tålmodighed. Det er i en vigtig sags tjeneste, som kommer os alle til gode, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Fjernvarmeselskaberne er vigtige for Vejles klimaplaner

Tilkobling af fjernvarmenettene i Bredsten-Balle og Jelling giver store årlige besparelser for både de eksisterende og de nye fjernvarmekunder i TVIS-systemet. Og det reducerer CO2-udledningen med knap 5.400 tons pr. år, hvilket svarer til ca. 2000 nye bilers årlige CO2-udledning.

-Fjernvarmen fra TVIS er en prioritet i Vejle Kommunes klimaplaner, fordi det er energieffektivt og baseret på et veletableret samarbejde om energiforsyningen, som vi skal bygge videre på. TVIS har et større etableringsarbejde foran sig fra Jelling og Bredsten langs nogle af vores landeveje ind mod Vejle By. Jeg vil gerne på forhånd takke de berørte borgerne for deres tålmodighed. Det er i en vigtig sags tjeneste, som kommer os alle til gode, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Fjernvarmeselskaberne er vigtige for Vejles klimaplaner<