Træflis til Skærbækværket er udelukkende resttræ

2021-01-19

Fjernvarmen i Trekantområdet er sammensat af dels overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet (22%), affaldsvarme fra Energnist (22%) og biomasse-varme fra Skærbækværket (55%). I 2019 modtog Skærbækværket 362.278 tons træflis, som blev til fjernvarme til omtrent 55.000 forbrugere i Trekantområdet

TVIS og Ørsted investerede i ombygningen af Skærbækværket til biomasse i 2018, hvilket Ørsted ejer, og Ørsted står også for at indkøbe de nødvendige mængder træflis til bioenergi, som udelukkende er resttræ fra  skovbrug og savværker. Indkøbet er baseret på krav, som er defineret i Brancheaftalen om Biomasse og er udviklet af Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og de store forbrugere af biomasse til energi, herunder Ørsted.

 

<

Indkøbet er certificeret af uafhængig 3. part, Preferred by Nature, på samme måde som et revisionsselskab gennemgår et virksomhedsregnskab.

Det er de omfattende hensyn, der er taget i indkøbet af biomassen til Skærbækværket, der gør den bæredygtig, ifølge brancheaftalen og Ørsted (Før DONG Energy). Den flis Ørsted modtager er restprodukter fra produktionsskove og fra træindustrier, som ellers ville blive efterladt og under alle omstændigheder udlede CO2 i forrådnelsesprocessen. På denne måde udnyttes træet blot til energi først.

Indkøbet er certificeret af uafhængig 3. part, Preferred by Nature, på samme måde som et revisionsselskab gennemgår et virksomhedsregnskab.

Det er de omfattende hensyn, der er taget i indkøbet af biomassen til Skærbækværket, der gør den bæredygtig, ifølge brancheaftalen og Ørsted (Før DONG Energy). Den flis Ørsted modtager er restprodukter fra produktionsskove og fra træindustrier, som ellers ville blive efterladt og under alle omstændigheder udlede CO2 i forrådnelsesprocessen. På denne måde udnyttes træet blot til energi først.

<

Ifølge energistyrelsens rapport om biomasse fra maj 2020 (link), så er den type resttræ, der anvendes på Skærbækværket netop den type biomasse, der har lav CO2-udledning, fordi det ikke har anden ”højere anvendelse” i forhold til EU’s affaldshierarki.

”Ørsted anvender certificeret bæredygtigt produceret træflis, som er produceret af rester fra skove og savværker, og som ikke efterspørges til produktion af tømmer og møbler, men som i stedet kan bruges til at fortrænge klimaskadelige fossile brændsler som kul og gas”, siger Peter Kofod Kristensen, Forstkandidat ved Ørsted.

<
Fordeling af træflis til Skærbækværket<

Fordeling af træflis til Skærbækværket

Det træflis Ørsted anvender var i 2019 fordelt på fire forskellige typer træflis.

Forstkandidat i Ørsted, Peter Kofod Kristensen, forklarer forneden, hvad de forskellige typer træflis består af.

Fordeling af træflis til Skærbækværket

Det træflis Ørsted anvender var i 2019 fordelt på fire forskellige typer træflis.

Forstkandidat i Ørsted, Peter Kofod Kristensen, forklarer forneden, hvad de forskellige typer træflis består af.

Fordeling af træflis til Skærbækværket<

Wood residues

“Rester fra træindustrier er skaller, høvlspåner, bark, afskær og så videre fra træforarbejdningsvirksomheder, for eksempel savværker. Disse resurser har ofte ikke anden anvendelse end energi.

Træforarbejdningsvirksomhederne anvender typisk også selv noget af resursen til procesenergi til for eksempel tørring. Var der ikke en efterspørgsel efter bioenergi ville disse rester ofte blive lagt i store bunker eller afbrændt uden energianvendelse.”

Wood residues<
Logging residues<

Logging residues

“Træfældningsaffald er trætoppe og grene som er til overs, når træet er fældet og lagt i tømmerstakke. Træet har ikke anden anvendelse end flis og ville ellers blive efterladt i skoven.

Noget af det ville kunne bruges til pejsebrænde eller sankebrænde, men det er ikke et særligt stort marked længere, og slutproduktet er det samme, som når man laver el og fjernvarme af det, blot udnyttes energien i træet væsentlig bedre på kraftværket end i brændeovnen.”

Logging residues

“Træfældningsaffald er trætoppe og grene som er til overs, når træet er fældet og lagt i tømmerstakke. Træet har ikke anden anvendelse end flis og ville ellers blive efterladt i skoven.

Noget af det ville kunne bruges til pejsebrænde eller sankebrænde, men det er ikke et særligt stort marked længere, og slutproduktet er det samme, som når man laver el og fjernvarme af det, blot udnyttes energien i træet væsentlig bedre på kraftværket end i brændeovnen.”

Logging residues<

Residues from thinnings

“Tyndingsrester: når en skov plantes, planter man mange flere træer, end man skal bruge, når træerne er voksne og skal fældes. Typisk planter man 10 træer for at få et stort træ, som kan bruges til tømmer. I løbet af en skovs opvækst vil man ad flere omgange fjerne eller tynde nogle af de ringeste træer, så der er plads til, at de tilbageblivende træer kan vokse sig store og flotte.

I de første par tyndinger vil træerne være så små, at de ikke kan anvendes til andet end flis. Efter måske 30 år vil nogle træer kunne anvendes på savværker (og det bliver de), men de mindste anvendes stadig til flis. Disse tyndingsrester har ikke anden anvendelse end træflis og energi. Var der ikke efterspørgsel, ville de blive efterladt i skoven.”

Residues from thinnings<
Low grade roundwood<

Low grade roundwood

“Stammetræ af dårlig kvalitet er stammer, som ikke efterspørges af andre industrier, fordi de er rådne, skæve, angrebet af insekter eller på anden måde uegnet til at producere tømmer.

Det kan også være stammer, som kunne bruges til papir, men hvor der ikke er en efterspørgsel fra papirmøllerne.”

Low grade roundwood

“Stammetræ af dårlig kvalitet er stammer, som ikke efterspørges af andre industrier, fordi de er rådne, skæve, angrebet af insekter eller på anden måde uegnet til at producere tømmer.

Det kan også være stammer, som kunne bruges til papir, men hvor der ikke er en efterspørgsel fra papirmøllerne.”

Low grade roundwood<

“Desuden anvendes meget begrænsede mængder af flis lavet af skov med kort omdrift, for eksempel energipoppel eller ikke-skovtræ, som kan stamme fra pleje af læhegn, have/park affald og træ fra rydning i forbindelse med infrastrukturprojekter. Det træ har heller ingen anden anvendelse end til flis.

Træ til bioenergi, for eksempel flis, har meget lavere værdi end træ til ”højere anvendelse” og de priser Ørsted betaler for flis er derfor meget lavere end prisen, som savværker betaler for træ.”

<