Nyheder fra TVIS

Træflis til Skærbækværket er udelukkende resttræ

2021-01-19

Fjernvarmen i Trekantområdet er sammensat af dels overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet (22%), affaldsvarme fra Energnist (22%) og biomasse-varme fra Skærbækværket (55%). I 2019 modtog Skærbækværket 362.278 tons træflis, som blev til fjernvarme til omtrent 55.000 forbrugere i Trekantområdet TVIS og Ørsted investerede i ombygningen af Skærbækværket til biomasse i 2018, hvilket Ørsted ejer, og Ørsted står også for at indkøbe de nødvendige mængder træflis til bioenergi, som udelukkende er resttræ fra  skovbrug og savværker. Indkøbet er baseret på krav, som er defineret i Brancheaftalen om Biomasse og er udviklet af Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og de store forbrugere af biomasse til energi, herunder Ørsted.  ...

Læs hele nyheden
selecter

Årstal


Alle