Nyheder fra TVIS

Årsrapport 2021 – et højt aktivitetsniveau

2022-04-29

Som i mange andre virksomheder har Covid19 også fyldt meget i 2020, og energisektoren har en særlig samfundsunderstøtten­de funktion. Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og om­stillet hverdagen for at beskytte driften. Kontrolrummet har fortsat været døgnbemandet, og øvrige medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemmefra i 2020 og 2021. TVIS besluttede dog allerede i marts 2020 at fortsætte med det planlagte høje aktivitetsniveau for at kunne medvirke til den grønne omstilling. Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er lyk­kedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele året. For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber og TVIS har etableret 40 km transmissionsrør i 2021. Tilslutningen af de 3 fjernvarmeselskaber har medført en udfa...

Læs hele nyheden

Kolding ønsker fjernvarme til Almind/Viuf

2022-03-11

Stigende priser på naturgas presser mange familiers økonomi. Samtidig arbejder Kolding Kommune ambitiøst med at bidrage til de nationale CO2-mål og derfor har Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på baggrund af et oplæg fra TREFOR Varme drøftet mulighederne for at fremrykke planerne for at tilbyde fjernvarme i Almind, Vester Nebel og Viuf, så boligejerne dermed kan sige farvel til deres gasfyr...

Tags: Kolding

Læs mere

TVIS bygger ny pumpe- og vekslerstation

2020-09-10

  TVIS etablerer en ny pumpestation og vekslerstation i Kolding, og rørarbejdet er færdigt på begge stationer. ”Vi er så langt, at vi har fået etableret de sidste par rør ved stationen ved Kolding Sygehus, som fremover også skal være en pumpestation. I Uge 38 har vi tappet 600 kubikmeter vand af den eksisterende TVIS-ledning på tre kilometer mellem Kolding Sygehus og Energnist,...

Læs mere
selecter

Årstal


Alle