Årsrapport 2021 – et højt aktivitetsniveau

2022-04-29

Som i mange andre virksomheder har Covid19 også fyldt meget i 2020, og energisektoren har en særlig samfundsunderstøtten­de funktion. Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og om­stillet hverdagen for at beskytte driften.

Kontrolrummet har fortsat været døgnbemandet, og øvrige medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemmefra i 2020 og 2021. TVIS besluttede dog allerede i marts 2020 at fortsætte med det planlagte høje aktivitetsniveau for at kunne medvirke til den grønne omstilling. Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er lyk­kedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele året.

For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber og TVIS har etableret 40 km transmissionsrør i 2021. Tilslutningen af de 3 fjernvarmeselskaber har medført en udfasning af gasforbruget og væsentlige CO2-reduktioner i de 3 landsbyer.

Sammen om varmen

Sammen med vores leverandører har vi arbejdet målrettet på at få TVIS-varmen frem til Vamdrup i Kolding og Jelling og Bredsten Balle i Vejle, og det er selvfølgelig et arbejde, som har fyldt utroligt meget i TVIS, men også i bybilledet i de to kommuner

Udvidelserne i Vejle var en særlig udfordring. Siden første spadestik i januar sidste år i respektfuld afstand under coronanedlukningen, er der blevet etableret næsten 20 km nye fjernvarmerør til to bysamfund og undervejs er der blevet etableret nye pumpe og vekslerstationer.

Det har på mange måder været en entreprenørmæssig udfordrende opgave at etablere nye varmeledninger i det kuperede istids-landskab vest og nord for Vejle. Men også udfordringer med meget krævende passager af hovedfærdselsårer i Vejle By og smalle og stejle passager ved Skibet og Jennum.  Vi har undervejs trukket hårde veksler på tålmodigheden på lokalområderne, naboer og trafikanter. Fjernvarmen skal helst ligge i vejen, men bør ikke være i vejen.

Vi har derfor været meget taknemmelige for samarbejdet og forståelsen hos borgere og lokalråd, der har bidraget værdifuldt til at lette processen og medvirket til at finde gode løsninger på udfordringerne.

Covid19 havde nødvendigvis også stor indflydelse på processen, for det har været svært for projektmedarbejderne at mødes fysisk for at koordinere, men på trods af byggemøder på Teams, leveranceudfordringer og entreprenør-konkurs, så lykkedes det alligevel at komme i mål med TVIS-varmen på alle udvidelser inden jul.

I marts 2022 var der indvielse på udvidelserne i Jelling og Bredsten-Balle, og der er udsigt til udvidelser til endnu flere områder.

 

Vi har derfor været meget taknemmelige for samarbejdet og forståelsen hos borgere og lokalråd, der har bidraget værdifuldt til at lette processen og medvirket til at finde gode løsninger på udfordringerne.

Covid19 havde nødvendigvis også stor indflydelse på processen, for det har været svært for projektmedarbejderne at mødes fysisk for at koordinere, men på trods af byggemøder på Teams, leveranceudfordringer og entreprenør-konkurs, så lykkedes det alligevel at komme i mål med TVIS-varmen på alle udvidelser inden jul.

I marts 2022 var der indvielse på udvidelserne i Jelling og Bredsten-Balle, og der er udsigt til udvidelser til endnu flere områder.

 

Sluk for naturgasfyret i Vamdrup<

Sluk for naturgasfyret i Vamdrup

Udvidelsen til Vamdrup gik forholdsvist smertefrit med god dialog med Vamdrup Fjernvarme, Kolding Kommune, berørte borgere og virksomheder og entreprenør, der effektivt bevægede sig stille og støt fra Lunderskov over 8 kilometer. Under jernbane, over å og nu med TVIS-varme til yderligere 1248 forbrugere, og der er stor succes med at få endnu flere med i fællesskabet.

Vi sender nu grøn fjernvarme ud til tre nye fjernvarmeselskaber, og der er efterhånden godt 60.000 varmeforbrugere tilsluttet systemet, som forbruger, hvad der svarer til varmebehovet i 115.000 husstande. Det kommer til at kunne ses markant i kommunernes klimaregnskab med omtrent 186.000 tons sparet CO2 over 20 år. Og TVIS fortsætter den grønne omstilling i Trekantområdet, for kombinationen af lave, stabile priser øger efterspørgslen, og vi har arbejdet videre på forberedelserne af en ny tilslutning i Middelfart til Strib.

Sluk for naturgasfyret i Vamdrup

Udvidelsen til Vamdrup gik forholdsvist smertefrit med god dialog med Vamdrup Fjernvarme, Kolding Kommune, berørte borgere og virksomheder og entreprenør, der effektivt bevægede sig stille og støt fra Lunderskov over 8 kilometer. Under jernbane, over å og nu med TVIS-varme til yderligere 1248 forbrugere, og der er stor succes med at få endnu flere med i fællesskabet.

Vi sender nu grøn fjernvarme ud til tre nye fjernvarmeselskaber, og der er efterhånden godt 60.000 varmeforbrugere tilsluttet systemet, som forbruger, hvad der svarer til varmebehovet i 115.000 husstande. Det kommer til at kunne ses markant i kommunernes klimaregnskab med omtrent 186.000 tons sparet CO2 over 20 år. Og TVIS fortsætter den grønne omstilling i Trekantområdet, for kombinationen af lave, stabile priser øger efterspørgslen, og vi har arbejdet videre på forberedelserne af en ny tilslutning i Middelfart til Strib.

Sluk for naturgasfyret i Vamdrup<

Grøn vækst

Forsyningssikkerhed kommer mere i fokus de kommende år, og vedvarende energikilder har endnu ikke samme stabile flow som de gamle kendte fossile brændsler. Så derfor er det godt at TVIS-nettet bygger på en kombination af forskellige grønne varmekilder, hvor vi holder godt øje med de lokale muligheder og den teknologiske udvikling.

 

Grøn vækst<
Nye varmekilder og samarbejdspartnere<

Nye varmekilder og samarbejdspartnere

Shell Raffinaderiet i Fredericia blev solgt til det amerikanske Postlane Partners og har nu skiftet navn til Crossbridge Energy Fredericia. Ejerskiftet har ikke haft betydning for kontraktforholdene.

Overskudsvarme fra grøn brint er allerede på vej ind i TVIS-nettet, da TVIS har indgået en overskudsvarmeaftale med Everfuel AS, som etablerer et 20 MW elektrolyse-anlæg ved siden af raffinaderiet. De tekniske anlæg på brintfabrikken har behov for afkøling, og det er fjernvarme jo ideelt til, derfor underskrev vi også – så vidt vides- Danmarks første aftale om fjernvarme fra PtX. Det er et elegant eksempel på sektor-synergi, hvilket jo egentlig altid har været fjernvarmens hverdag de sidste 35 år. Varme til omtrent 5-600 husstande vil komme fra brintfabrikken, og det giver os vigtige erfaringer om potentialet i takt med, at PtX-teknologierne udvikles i Trekantområdet.

Nye varmekilder og samarbejdspartnere

Shell Raffinaderiet i Fredericia blev solgt til det amerikanske Postlane Partners og har nu skiftet navn til Crossbridge Energy Fredericia. Ejerskiftet har ikke haft betydning for kontraktforholdene.

Overskudsvarme fra grøn brint er allerede på vej ind i TVIS-nettet, da TVIS har indgået en overskudsvarmeaftale med Everfuel AS, som etablerer et 20 MW elektrolyse-anlæg ved siden af raffinaderiet. De tekniske anlæg på brintfabrikken har behov for afkøling, og det er fjernvarme jo ideelt til, derfor underskrev vi også – så vidt vides- Danmarks første aftale om fjernvarme fra PtX. Det er et elegant eksempel på sektor-synergi, hvilket jo egentlig altid har været fjernvarmens hverdag de sidste 35 år. Varme til omtrent 5-600 husstande vil komme fra brintfabrikken, og det giver os vigtige erfaringer om potentialet i takt med, at PtX-teknologierne udvikles i Trekantområdet.

Nye varmekilder og samarbejdspartnere<

Triangle Energy Alliance – fyrtårn for PtX

Der arbejdes på, at Trekantområdet er hjemsted for en større PtX- indsats, hvor grøn vedvarende strøm kan lagres i blandt andet brint og omdannes til grønne brændsler i storskala – for eksempel til flytrafikken i Billund. En spændende udvikling og særligt spændende for TVIS, fordi teknologien afkaster store mængder overskudsvarme, som enten direkte eller via varmepumper kan kobles ind i nettet. Fremtidens grønne varme banker på.

Derfor er TVIS også gået ind i partnerskabet, Triangle Energy Alliance. TVIS var primusmotor i etableringen af partnerskabet, som startede med 7 kommuner og 13 virksomheder, og 4 mere er kommet til, så hele værdikæden fra råstoffer (vedvarende strøm og kulstof), teknologi, infrastruktur, kommuner og aftagere af grønne drivmidler er repræsenteret.

Triangle Energy Alliance – fyrtårn for PtX<
Kommunalvalg og ny bestyrelse<

Kommunalvalg og ny bestyrelse

2021 blev også det sidste år for den siddende bestyrelse, og det nye består både af kendte og nye ansigter udvalgt af kommunerne og fjernvarmeselskaberne i TVIS-kommunerne.

Kommunalvalg og ny bestyrelse

2021 blev også det sidste år for den siddende bestyrelse, og det nye består både af kendte og nye ansigter udvalgt af kommunerne og fjernvarmeselskaberne i TVIS-kommunerne.

Kommunalvalg og ny bestyrelse<

Samfundsansvar - Ejerstrategi sætter retningen

Alle fire byråd godkendte TVIS’ ejerstrategi i midten af 2021 med særligt fokus på, at fjernvarmens forsyningssikkerhed, miljø og konkurrencedygtighed er højt prioriteret. På den måde forbliver fjernvarmen fortsat attraktiv for nye og eksisterende forbrugere. Ejerstrategien har også fokus på, at TVIS understøtter kommunernes målsætninger for grøn omstilling og bidrager til, at de tilgængelige energiressourcer udnyttes bedst muligt. Derved understøtter selskabet aktivt ejerkommunerne, så de er attraktive for erhvervsliv og bosætning. Ejerstrategien medvirker også til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem selskabets bestyrelse, selskabets ledelse og kommunerne.

 

Samfundsansvar - Ejerstrategi sætter retningen<
<

Ejerstrategien lægger vægt på, at selskabet drives og udvikles med fokus på:

Økonomi og konkurrencedygtighed, og TVIS arbejder løbende på at fastholde fjernvarme som forbrugernes foretrukne valg og understøtter fjernvarmeselskabernes konkurrencedygtighed.

Miljø og bæredygtighed, hvor TVIS udvikler udnyttelsen af overskudsvarme med en målsætning om kun at anvende bæredygtige varmekilder.

Forsyningssikkerhed, hvor TVIS gennem valg af varmekilder, drifts- og vedligeholdsstrategier lægger høj vægt på forsyningssikkerhed både på kort og lang sigt.

Social ansvarlighed, hvor TVIS sikrer medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, inddrager social ansvarlighed i dagligdagen og udbyder ydelser lokalt under hensyntagen til udbudsregler. Et af de tiltag, vi har indført, er derfor også, at alle nye rammeaftaler inkluderer en partnerskabsaftale med fokus på lokal jobskabelse.

Ejerstrategien lægger vægt på, at selskabet drives og udvikles med fokus på:

Økonomi og konkurrencedygtighed, og TVIS arbejder løbende på at fastholde fjernvarme som forbrugernes foretrukne valg og understøtter fjernvarmeselskabernes konkurrencedygtighed.

Miljø og bæredygtighed, hvor TVIS udvikler udnyttelsen af overskudsvarme med en målsætning om kun at anvende bæredygtige varmekilder.

Forsyningssikkerhed, hvor TVIS gennem valg af varmekilder, drifts- og vedligeholdsstrategier lægger høj vægt på forsyningssikkerhed både på kort og lang sigt.

Social ansvarlighed, hvor TVIS sikrer medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, inddrager social ansvarlighed i dagligdagen og udbyder ydelser lokalt under hensyntagen til udbudsregler. Et af de tiltag, vi har indført, er derfor også, at alle nye rammeaftaler inkluderer en partnerskabsaftale med fokus på lokal jobskabelse.

<