Fjernvarme til 32.000 nye husstande i TVIS-kommunerne

2021-11-30

TVIS skal forberede sig på, at efterspørgslen på fjernvarme øges med omtrent 32% over de næste 20 år, ifølge en ny analyse af varmemarkedet i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Frem mod 2030 viser analysen en forøgelse på 24%.

-Den potentielle forøgelse af vores leverance er på godt 2000 TJ, altså knap en tredjedel af vores nuværende leverance til ni fjernvarmeselskaber i vores fire ejerkommuner. Vi har allerede energien til rådighed, så vi kan imødekomme efterspørgslen, og derfor er det både energi- og priseffektivt for alle, hvis vi kan forsyne endnu flere fjernvarmeforbrugere sammen med fjernvarmeselskaberne, siger Anders Jepsen, projektchef i TVIS.

Prognosen er et tillæg til Varmeplan TVIS

<

Alle fire kommuner oplever vækst i form af bosætning og erhvervsvirksomheder, som etablerer sig, og fjernvarmeselskaberne oplever opbakning til fjernvarmen i både nybyggeri og konverteringsområder.

Vi har lige etableret cirka 40 kilometer transmissionsledninger til Jelling, Bredsten-Balle og Vamdrup, hvilket udfaser 9.300 tons CO2 om året fra fjernvarmen over 20 år. Og det er det tidsperspektiv, vi arbejder med, hvor vi ser på, hvilke fordele følger der med fjernvarmens udvidelser på den lange bane, og fordelene går op i en højere enhed, siger Anders Jepsen.

TVIS går i 2022 i gang med at etablere fem kilometer transmissionsledning til Strib, hvorfra Middelfart Fjernvarme skal forsyne Strib, Vejlby og Røjle, og det fik de tilslutning til på rekordtid.

-Alle fjernvarmeselskaberne, som vi samarbejder med, melder tilbage, at de oplever store udvidelsesmuligheder – og måske vigtigst af alt – meget stor interesse fra borgerne for at få fjernvarme. Vamdrup Fjernvarme udvider for eksempel også til nye boligområder, hvor tilslutningen flere steder er over 90%, siger Anders Jepsen.

Alle fire kommuner oplever vækst i form af bosætning og erhvervsvirksomheder, som etablerer sig, og fjernvarmeselskaberne oplever opbakning til fjernvarmen i både nybyggeri og konverteringsområder.

Vi har lige etableret cirka 40 kilometer transmissionsledninger til Jelling, Bredsten-Balle og Vamdrup, hvilket udfaser 9.300 tons CO2 om året fra fjernvarmen over 20 år. Og det er det tidsperspektiv, vi arbejder med, hvor vi ser på, hvilke fordele følger der med fjernvarmens udvidelser på den lange bane, og fordelene går op i en højere enhed, siger Anders Jepsen.

TVIS går i 2022 i gang med at etablere fem kilometer transmissionsledning til Strib, hvorfra Middelfart Fjernvarme skal forsyne Strib, Vejlby og Røjle, og det fik de tilslutning til på rekordtid.

-Alle fjernvarmeselskaberne, som vi samarbejder med, melder tilbage, at de oplever store udvidelsesmuligheder – og måske vigtigst af alt – meget stor interesse fra borgerne for at få fjernvarme. Vamdrup Fjernvarme udvider for eksempel også til nye boligområder, hvor tilslutningen flere steder er over 90%, siger Anders Jepsen.

<

Tværkommunal analyse af varmemarkedet

Tværkommunal analyse af varmemarkedet
Analysen er lavet i samarbejde med de ni tilsluttede fjernvarmeselskaber i TVIS-området og med de fire ejerkommuner, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Både eksisterende, planlagte og potentielle fjernvarmeom­råder er gennemgået på den korte og lange bane.

-TVIS har ansvaret for at sikre grøn og stabil varmeforsyning gennem planlægning, analyser, effektiviseringer og investeringer i nye grønne teknologier. Vores analyse af varmemarkedet viser, at vi kan komme langt i den grønne omstilling med fjernvarmen. Forsyningssikkerhed, miljø og priser går op i en højere enhed, og det er en fordel for både de eksisterende forbrugere og de nye, hvis vi er mange flere, der får nytte af fjernvarmen, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS.

Tværkommunal analyse af varmemarkedet<
<

Varmebehovet forventes at stige i alle kommuner, men hvor TVIS’ leverance til Kolding og Vejle kan stige med 7-800 TJ over de næste 20 år, hvilket svarer til henholdsvis 23% og 29%, så stiger Middelfart Kommunes varmebehov med 86%, altså næsten en fordobling. Vejle Fjernvarmes behov kan stige op til 39%, blandt andet i takt med nyudstykninger i Uhrhøj, Skibet, Planetbyen og Ny Rosborg.

-Vi opdaterer prognosen hvert andet år for at følge varmemarkedets udvikling tæt, så vi rettidigt kan sikre indbyggernes fundamentale behov for varme. Fordelen ved et veludbygget varmesystem er også, at det understøtter vores energisystemers omstilling til vedvarende energi. Fjernvarmesystemet i Trekantområdet har en særlig rolle, da vi udnytter spildvarme fra lokal industri. Det er blandt andet værdifuldt i takt med Power to X-teknologiernes lokale udvikling, så vi sikrer den økonomisk og miljømæssigt bedste forsyning på den helt lange bane, siger Jørgen Nielsen.

Varmebehovet forventes at stige i alle kommuner, men hvor TVIS’ leverance til Kolding og Vejle kan stige med 7-800 TJ over de næste 20 år, hvilket svarer til henholdsvis 23% og 29%, så stiger Middelfart Kommunes varmebehov med 86%, altså næsten en fordobling. Vejle Fjernvarmes behov kan stige op til 39%, blandt andet i takt med nyudstykninger i Uhrhøj, Skibet, Planetbyen og Ny Rosborg.

-Vi opdaterer prognosen hvert andet år for at følge varmemarkedets udvikling tæt, så vi rettidigt kan sikre indbyggernes fundamentale behov for varme. Fordelen ved et veludbygget varmesystem er også, at det understøtter vores energisystemers omstilling til vedvarende energi. Fjernvarmesystemet i Trekantområdet har en særlig rolle, da vi udnytter spildvarme fra lokal industri. Det er blandt andet værdifuldt i takt med Power to X-teknologiernes lokale udvikling, så vi sikrer den økonomisk og miljømæssigt bedste forsyning på den helt lange bane, siger Jørgen Nielsen.

<

Udvikling pr. kommune

  • Det forventes, at Vejle Kommunes samlede varme­grundlag stiger med 29 % i perioden frem til 2042. Udvidelse til Jelling og Bredsten Balle indgår i prognosen fra 2022
  • Fredericia Kommunes samlede varmegrundlag kan stige med ca. 11 % i perioden frem til 2042. Udvidelse til en industrivirksomhed indgår i prognosen fra 2023.
  • Middelfart Kommunes samlede varmegrundlag kan stige med ca. 86 % i perioden frem til 2042. Den markante stigning skyldes, at Strib, Røjle og Vejlby forventes tilsluttet Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde inden for den nærmeste fremtid, samt større boligområder med konver­tering og ny udstykninger i den sydvestlige del af Middelfart.
  • Kolding Kommunes samlede varmegrundlag kan stige med 23 % i perioden frem til 2042.

Udvikling pr. kommune<